Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2887
City and Library València Real Convento de Dominicos. Archivo Histórico Conventual
Collection: Call Number Ms. 42 | Antic R.1632
Title MS. | Fr. Francesc | Eiximenis | D. | Jesu Christ | J Maria
Frare francesch eximenis. col 1 lin 13
Copied 1401 [?] - 1490 [?]   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + I + i-ccxliij + I + I
Collation 1-1812 1916 2012
Size pàgina 295 × 215 mm (f. iiijrb)
caixa 180 × 120 mm
columna 180 × 50/55 mm
Hand gòtica cursiva amb trets de bastarda molt acurada
Watermark balança (ff. xxxij, cx)
Pictorial Elements Caplletres: principals embotides en vermell, blau i blanc, amb delicada decoració filigranada estesa pels marges; caplletres secundàries alternen blau i vermell amb decoració filigranada fina en el color de contrast
Rúbriques en vermell
Calderons en blau i vermell
Other features Justificació: a mina de plom als folis de paper i a punta seca els de pergamí; amb línies de guia per als renglons no a tots els folis
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones senyalant les línies bàsiques de justificació situades prop dels marges
Reclams: horitzontals centrats decorats amb punts, excepte el del segon quadern
Condition en bon estat, amb taques d'humitat al marge, especialment a la part final. Foliació antiga en xifres romanes centrada al marge superior dels folis. El foli de guarda inicial no pertany al primer quadern (de pergamí)
Binding antiga, en pergamí flexible, amb un motiu en punts i vegetal al peu del llom, a tinta. Guardes inicial i final antigues, en blanc
Note algunes anotacions marginals; als folis de guarda anotacions comptables
References Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 500-4 , n. 95
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Robles Sierra (1984), “Manuscritos del Archivo del Real Convento de Predicadores de Valencia”, Escritos del Vedat 372 , n. 42
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 1