Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2880
City and Library Barcelona Biblioteca de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
Collection: Call Number sense signatura
Copied 1468 - 1482 (Duran) by Bartomeu Rodrigues     
1475 - 1482 (Puig i Oliver) by Bartomeu Rodrigues     
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 1-152 (moderna a llapis)
Collation 1-220 39/7 410/7 518 6-820
Size pàgina 215 × 150 mm
relligadura 220 × 145 mm
Hand humanística cursiva de darrer terç del s. XV
Watermark
anell (semblant a Valls i Subirà 1137: Vic, 1447)
Pictorial Elements Il·lustracions de caràcter mnemotècnic al marge
Other features Justificació: pròpia dels llibres de comptes, quatre línies verticals. Només és regular en els folis 1-42
Condition en bastant bon estat
Binding antiga, en pergamí de cartera, amb els plecs descosits. Resta un sol tancador de cordill i el gafet s'ha perdut
Previous owners Bartomeu Rodrigues, mercader   1488-01-25 (B. Rodrigues emparedà els seus llibres en una casa del carrer del Call abans de fugir de la Inquisició)
Pau Solà i Trens (Naixement Barcelona)   1867 (llegats per testament a l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi)
Note es tracta d'un llibre de comptes dels negocis comercials de Rodrigues amb extractes i notes de lectures, especialment de la Bíblia, a més d'un extracte de la Vita Christi d'Eiximenis, una postil·la de Nicolau de Lira i extractes de Gil de Roma. Diverses proves de ploma al f. 152v, algunes manícules assenyalant passatges del text i algunes paraules tatxades
References Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 530-6 , n. 102
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Tractat a: Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 466-68
Tractat a: Riera i Sans (1982), “Contribució a l'estudi del conflicte religiós dels conversos jueus (segle XV)”, La Corona d'Aragona e il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416-1516). IX Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Napoli, 11-15 aprile 1973)
Tractat a: Riera i Sans (1980), “El primer text conegut en l'estil de valenciana prosa: una carta atribuïda a fra Antoni Canals (1392)”, Universitaris Catalans
Internal Description Number of texts: 26