Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2877
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call Number Cancelleria. Pergamins. Fragments:: Carpeta 19, núm. 420 | Antic Monacals. Hisenda. Lligalls Girona 68a; Cax[ón] 11
Copied 1401 - 1425 (Catàleg (2012))   
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 2
Size pàgina 370 × 260 mm (f. 1)
pàgina 350 × 230 mm (f. 2)
caixa 230 × 160 mm
columna 230 × 75 mm
Hand gòtica cursiva molt regular
Pictorial Elements caplletra inicial en blau i vermell amb decoració afiligranada en vermell; rúbriques i algunes majúscules en vermell i blau; citacions bíbliques subratllades en vermell
Other features Justificació: quatre línies verticals i dues hortizontals marcant els angles de la caixa
Pautat: ratllat en sec
Perforacions: fetes amb un punxó
Condition taques d'humitat que dificulten lleument la lectura del text i forats de bibliòfags. El bifoli feia de coberta a un capbreu de reconeixement de drets senyorials a favor del monestir benedictí
Binding fragment guardat en camisa de plàstic. Llom del pergamí amb dos reforços de cuir fosc, cosits quan el bifoli es convertí en coberta d'altres documents
Previous owners Girona: Sant Feliu de Guíxols   1646
Girona: Delegació d'Hisenda   1836
Barcelona: Arxiu Reial  
References Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 259-61 , n. 36
Perarnau i Espelt (2003), “Un nou bifoli del Llibre de les dones de Francesc Eiximenis (ACA, Canc., Pergamins. Fragments, n. 420)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Gascón Uris (1996), “Un text d'Eiximenis al Monestir”, Patrimoni i història local. Jornades d'homenatge a Lluís Esteva i Cruañas
Internal Description Number of texts: 1