Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2842
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call Number Còdexs 30
Title Capit | de | Drets
Copied Mallorca (illa / illes) [?] ,  1451 - 1550 (catàleg)   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: V + 4 s/n + 1-180 + VI
Collation 14 22+3/5 (bifoli intercalat) 3-412 510 6-1412 156 16-178 182/3
Page Layout 43 línies (f. 9 (no hi ha cap pàgina escrita completament, canvia cada vegada que canvia la lletra))
Size pàgina 291 × 220 mm (f. 9)
caixa 220 × 150 mm
Hand diverses mans cursives gòtico-humanístiques o humanístiques
Watermark altres paper de les guardes sense filigrana
Pictorial Elements Altres: sense decoració, algunes rúbriques en lletra de cos més gran i algunes paraules inicials en gòtica fracta, mateixa tinta
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: tipus 13 de Derolez,les línies bàsiques arriben fins als marges, sense línies de guia per als renglons
Perforacions: no es veuen restes de perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: reclams verticals descendents (als quaderns 3, 4 i 7)
Reclams: vertical a l'anglesa (al segon quadern)
Condition en bon estat, taques de brutícia i humitat, marges desgastats, de vegades la brutícia afecta la lectura del text. Tres foliacions a tinta, una antiga en xifres romanes, sovint ratllada i altres dues en aràbigues, semblen del s. XVI, la segona apareix a partir del f. [clxxvj] on tenim un “162” i al marge superior, mig tallat i més antic “176”. Alguns folis estan mig esborrats per l'ús continu. Són en blanc els ff. 1r-v prel., 3r-v prel., 3v, 21v-22v, 32-33v, 39v, 40v, 44v-45v, 48r-v, 63v, 68r-v, 73r-v, 79r-v, 103v, 119v, 128v, 133r-v, 140, 143, 144v, 149r-v, 150v-151. Errades a la foliació aràbiga que seguim, salta folis, com per exemple el 10
Binding pergamí flexible sobre paper, restes de tires de badana que servien per lligar-lo, forma un xic de solapa; llom desprès dels quaderns; guardes de paper modernes
Note hi ha manícules senyalant el text i notes marginals
References Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Internal Description Number of texts: 42