Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2841
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call Number Còdexs 29
Title Llibre de | Capitols | antich dels | Drets Vni- | uersals | 1390
Copied Mallorca (illa / illes) [?] ,  1391 - 1425   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 1-214 + III
Collation 122 228 334 448 538 636 76 82 (plec afegit, queda en l'aire)
Page Layout 20 línies (f. 37v (es fa difícil comptar-les perquè no hi ha folis que les tinguin totes escrites, en aquest foli en comptem per transparència tres en blanc al peu)) 1 columnes
Size pàgina 292 × 220 mm (f. 37v)
caixa 195 × 125 mm
Hand cursiva del s. XIV
Watermark corn de caça penjant d'un cordill (als ff. 101-188)
lletra “P” majúscula (als ff. 3 i 65)
cérvol (al f. 207)
paraula nom en un cartutx (als folis de guarda finals)
Pictorial Elements Il·lustracions al f. 4 dibuix maldestre que representa un home fet alguna cosa; al f. 47v dues figures representen el càstig dels esclaus, al f. 55 un dibuix representa la pesca (tots estan relacionats amb el text del capítol), altra al f. 82, vaixells al 107, taula al 164, etc.
Altres: sense cap altre decoració
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: línies verticals i horitzontals que arriben als marges, esquema 13 de Derolez
Perforacions: als quatre angles de la caixa, fetes amb un punxó
Ús de la primera línia de la pauta: trepitjada
Reclams: horitzontal, centrat i decorat (quaderns 1-3)
Condition marges desgastats, algun trencat, plecs poc subjectes al llom. Folis moderns gairebé tots en blanc. Foliació antiga en xifres romanes, n'hi ha una altra de moderna que és la que seguirem. El volum sol deixar una pàgina en blanc entre el final d'una disposició i el començament de la següent, preferint començar-les sempre en pàgina dreta; són en blanc els ff. 3v, 18v, 40, 47, 54v, 81v, 86v, 101r-v, 114v, 120v, 126v, 133v, 138v, 144v, 152v, 157v, 163v, 174v, 179v, 184v, 188r-v, 198r-v, 204v§
Binding pergamí flexible sobre paper, posterior al volum, amb dues tires de badana i gafets per lligar-lo
Note algunes esmenes, no es veuen anotacions marginals. Taula del s. XVIII
References Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Internal Description Number of texts: 5