Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2837
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call Number Còdexs 16
Title Libre del sindicat de | molts y bons priuilegis
Copied Mallorca (illa / illes) ,  1351 - 1550 (catàleg de sala)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-70 + 7
Collation 17/8 216 37/8 46/4+2 5-62 76 82 92+2 (bifoli que té cosit al mig un altre bifoli de paper diferent i més modern)
Page Layout 26 línies (f. 29)1 columnes
Size pàgina 295 × 215 mm (f. 29)
caixa 215 × 125 mm
Hand humanística diverses mans, generalment humanístiques, llevat de les que són posteriors al s. XV
Watermark cap de brau cap de bou
lletra “M” amb antena i creu (al f. 50)
corn de caça (al f. 54)
tisores (al f. 58)
carro de dues rodes amb els radis en creu (al f. 63)
creu dins d'un òval (al f. 70)
carro de dues rodes amb una mitja lluna a la part superior (f. 1 prel.)
cor amb antena i aspa
Pictorial Elements Caplletres: les inicials de les disposicions són de mida més gran, però estan fetes amb la mateixa tinta
Altres: sense cap altre decoració
Other features Justificació: en les línies verticals pauta tabeliònica, les horitzontals a punta seca molt fina
Pautat: les línies rectores arriben fins als marges, correspondria al tipus 13 de Derolez
Perforacions: no es veuen
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: sense reclams
Condition afectat per la humitat i la brutícia, alguns angles trencats, però amb el text en perfecte estat i el volum també en bon estat general. Els quaderns estan poc lligats al llom cosa que fa senzilla veure la seva disposició. Foliació en xifres romanes posterior a la còpia (I-LXIV) amb errades; hi ha una foliació moderna, a llapis en xifres aràbigues, de l'arxiu que és la que seguirem. Són en blanc els ff. 1v, 24-26v (entre el final del text llatí i el català), 43-44v (una anotació antiga diu que en aquest punt manquen dos folis de text; els ff. en blanc duen la foliació en xifres romanes), 54r-v, 56v, 57v-58v, 63v-64v i 70v. El f. 57 té restes d'un segell de lacre vermell al peu. Set bocins finals de paper de diverses mides amb escriptures modernes que es troben desats al plec posterior que fa el pergamí de la relligadura
Binding pergamí flexible, d'arxiu, amb dues peces de pell fosca al llom per on passen les cordes que lliguen els plecs, bruta però en un estat acceptable
Note al primer foli de guardes dos textos escrits en grec; fins al f. 26 tots els textos són en llatí
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067037.html#http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067039.html#http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/006501.html# vist 2016-05-13 vist 2016-05-13 vist 2016-05-13
References Facsímil: Avenoza Vera et al. (2013), Biteca.net/filigranes
Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Internal Description Number of texts: 16