Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2829
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca
Collection: Call Number Col·legi de Nostra Senyora de la Sapiència:: Ms L f 3 | Antic La Sapiència F-128 | Antic F-28
Title LL | AMIC | Y | AMAT
Copied 1701 - 1741   
Writing surface Paper
Format 16au
Leaf Analysis ff.: 87
Collation format bàsicament per quaternions, no fem la col·lació degut a l'estat delicat del volum; sense reclams
Page Layout 19 línies (f. 5)
Size pàgina 105 × 76 mm (f. 5)
caixa 90 × 65 mm
Hand itàlica del s. XVIII
Watermark no es distingeixen
Pictorial Elements sense decoració
State no es pot distingir però tots els folis tenen una mateixa disposició de la caixa d'escriptura; considerem la primera línia escrita per a les mides; no es veuen perforacions
Condition volum desprès de la relligadura, amb taques d'humitat, però llegible, llevat d'alguns passatges on els bibliòfags s'han menjat part de la part interior del plec. Foliació moderna a tinta al marge inferior extern i a llapis al marge superior extern, numera generalment de 10 en 10. Foli 87v en blanc
Binding pergamí flexible, molt senzilla
Note no es veuen anotacions a l'interior del text; als folis finals hi ha notes referents a la ciutat i als canonges, datades entre 1741 i 1753, per tant, la còpia del volum és anterior. A l'interior de la guarda anterior hi ha una anotació del s. XVIII que sembla ésser una nota de posseïdor, no es llegeix bé “Gabriel […]”.

És còpia de l'edició del Blaquerna publicada a València per Bonllavi el 1521. Constitueix una antologia de les parts versificades de l'Exposició de sor Anna Maria del Santíssim Sagrament (Trias, p. 38)
References Catalogat a: Biblioteca Diocesana (Mallorca) (2008), Catàleg de sala
Tractat a: del Santíssim Sagrament et al. (1988), Càntics i cobles 38
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Tractat a: Llull et al. (1995), Llibre d'amic i amat 198
Tractat a: Pérez Martínez (1961), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos V:162-63 , n. 26
Internal Description Number of texts: 2