Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2828
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca
Collection: Call Number Col·legi de Nostra Senyora de la Sapiència:: Ms L p 8 | Antic La Sapiència F-207 | Antic F-127
Copied 1701 - 1800 (catàleg)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV blanc + 1-324
Collation l'estat del suport desaconsella fer-ne la col·lació; reclams a cada pàgina
Page Layout 31 línies (f. 8)
Size pàgina 315 × 220 mm (f. 8)
caixa 280 × 165 mm
Hand itàlica del s. XVIII
Watermark altres no examinades per l'estat del suport
Pictorial Elements Altres: sense decoració
State l'escriptura repecta la caixa tot i que només és visible la línia vertical del marge exterior, segurament a punta seca o per plegat; considerem la primera línia com escrita; no es veuen perforacions
Condition en mal estat, afectat per bibliòfags i amb taques d'humitat, amb folis en blanc a l'interior del volum; el darrer foli està trencat i és de dimensions menors
Binding pergamí flexible
Previous owners Ciutat de Mallorca: Col·legi de la Sapiència   (al f. II preliminar de guardes, “Es del Collegi de N. Sra. de la Sapiencia”)
Associated Texts Conté: texid 10604 Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700 català
Note aquesta obra inclou text i comentari dels primers 39 versicles. Segons anota el catàleg, al final de cada plec se sol trobar l'anotació següent: “He vist y llegit aquest plec. No tinch cosa que anotar. Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament.”

Segons Trias Mercant (p. 38), el manuscrit comprèn la primera part de l'original: explicació del confessor (ff. 1-8), descripció de la primera novena (ff. 8-13), introduccions generals (ff. 14-25) i comentari dels 39 primers càntics lul·lians (ff. 26-324)
References Catalogat a: Biblioteca Diocesana (Mallorca) (2008), Catàleg de sala
Tractat a: del Santíssim Sagrament et al. (1988), Càntics i cobles 38
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Tractat a: Llull et al. (1995), Llibre d'amic i amat 212
Catalogat a: Pérez Martínez (1958), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 2:156 , n. 8, 1178
Internal Description Number of texts: 2