Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2820
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call Number caja 6 núm. antiguo 4
Title FUEROS | DE | PEDRO 1O | HASTA | ALFONSO 3O
Copia de los fueros concedidos por los Sres. Reyes desde Dn Pedro 1o hasta Alonso 3o 1276 a 1458
Copied València [?] ,  1446 a quo   
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + I + i-lv + 3 s/n + lxiiij-cl + 1 + 4 + I + II (fol. antiga)
Collation 1-414 53 612 7-814
Page Layout 2 columnes48 línies (f. iii)
Size pàgina 471 × 287 mm (f. iii)
caixa 277 × 183 mm
columna 277 × 76 mm (f. iiira)
columna 277 × 74 mm (f. iiirb)
Hand semigòtica que presenta lleugers trets de bastarda a les astes descendents, de mòdul relativament més alt i tinta més clara (ff. i-[lvjv]) semigòtica de mòdul més rodó i baix i menys angulós, i tinta més fosca (ff. s/n-[clj])
Watermark flor (manuscrit)
carro (guardes antigues)
Pictorial Elements Caplletra inicial de volum vermella i blava, de trenta-dues unitats de pauta, amb filigrana a ploma per tot el marge i voltant la lletra, dels mateixos colors (al f. i, començament dels furs del Cerimoniós, i al f. xxxxj, furs de l'infant Joan); ídem, de vint unitats de pauta, al f. xxxviij (furs de l'infant Joan)
Caplletres: diferents i més luxoses, les lletres són blaves i d'or amb filigrana a ploma blava i vermella -ff. lxv (Martí l'Humà), cxxvj (Alfons el Magnànim) i cxxxxiiij (Joan de Navarra)- però només de set unitats de pauta (a les seccions que comencen cada regnat de la segona unitat codicològica (amb bifolis externs de quadern de pergamí))
Caplletres: esporàdicament una disposició nova comença per una caplletra amb decoració a ploma, de les mateixes característiques, de cinc o set unitats de pauta (ff. viijv, xij, xv, xvj, xviij, xxvj, xxvjj, xxx, xxxxiiij, liijv, lxv, lxxxijv, lxxxiiijv, cxxvij) o d’onze unitats de pauta al f. cxxxiiij; caplletres inicials de cada emissió nova, vermelles i blaves, de tres o quatre unitats de pauta, amb decoració a ploma dels dos colors
Caplletres: inicials de paràgraf de dues o tres unitats de pauta, sense decoració a ploma, alternant blau i vermell; als folis afegits entre les dues seccions codicològiques (entre el [lvj] i el lxv) foren deixats els espais corresponents, sense que s’arribés a executar cap de les caplletres
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Reclams: verticals descendents al marge inferior intern, sobre la línia interna del pautat
Signatures: restes esporàdiques de signatures de quadern a l'angle inferior extern, difícils d'identificar
Condition en general en bon estat, esporàdicament hi ha folis que degueren quedar solts i estan gastats pel marge extern, amb la nova relligadura queden més estrets que els altres. Foliació antiga, però no del copista. El primer i el segon quadern s'han canviat d'ordre, l'actual plec cinc només conserva tres folis (sense numerar amb text de lletra cortesana, liii i lxiiii de lletra posterior, el darrer amb el verso en blanc), les guardes antigues del començament formen bifoli. En tots els casos el número del foli coincideix amb la seva posició al quadern. La distribució de les mans coincideix amb la distinció codicològica marcada per la presència de bifolis externs de pergamí. Els quatre darrers folis són pautats, però en blanc
Binding cartó folrat de pergamí del s.XIX o començament del s. XX
Note és l'exemplar que descriuen Colón et al., eds. (1980-2007, 1: 75) amb la sigla Q, que prenen de base per a la seva edició. Aquesta compilació o una altra semblant degué servir com a base de l'edició de Palmart a la part on completa els furs de Jaume I. Als marges anotacions de paraules o expressions clau en llatí a fi d'identificar el contingut de les disposicions, de lletra coetània de la còpia i més petita; a partir del f. xxv desapareixen i són substituïdes per anotacions complementàries i esporàdiques de la mateixa mena, molt més moderna (s. XVI en general: ff. xxv, xxvij, xxviij); poques notes de lector. Al marge del f. lxxxiij, on “es condena a mort a qui tiri amb ballesta, dins ciutat causant morts”, fou dibuixada una ballesta i anotada l'expressió “pena de mort”. Al f. cvijv, de mà de finals del s. XVI, “Arroços” dues vegades. Notes de lletra del s. XV als ff. cviijv, cviiij, cxxxx, cxxxxviiijr-v. Una mà recent, a llapis, ha anotat algunes correspondències amb l'Aureum Opus i amb l'edició Palmart al començament del volum
References Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 4