Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2819
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call Number caja 4 núm. 9 | Antic caja 4 núm. 14
Title Cortes del Rey don Pedro del año 1350 [a llapis 1369]
Copied Sant Mateu ,  1369-02-10 by Bernat de Bonastre     
by Gerard de Palou     
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 1-12 (fol. moderna)
Collation 112
Size pàgina 366 × 265 mm (f. 1)
caixa 273 × 205 mm
Hand gòtica cursiva molt acurada (ff. 1-8 i 9v) gòtica de caixa més alta, més propera a la librària (ff. 8v-9)
Pictorial Elements Caplletres: inicial, al marge, de catorze unitats de pauta; al f. 2 caplletra inicial de la part dispositiva de dues unitats de pauta, traçada dins d'un espai deixat en blanc i a la resta de les disposicions d'una sola unitat de pauta; tot de la mateixa mà i tinta del copista
Other features Justificació: sense justificació
Ús de la primera línia de la pauta: es considera la primera línia escrita per a les mides
Condition en bon estat, però amb brutícia general, especialment als angles externs, i una taca d'humitat al verso del darrer foli, que no afecta els folis escrits. Foliació moderna a llapis. En blanc els ff. 10-12v
Binding sense enquadernació, ni tan sols un bifoli de pergamí com a protecció
Note la certificació de Bernat de Bonastre (f. 9v) és de cos més gran i pot ser autògrafa seva. Signum del rei, Bernat de Bonastre, l'infant Martí i altres prohoms. Com tots els furs, porta a la part inferior la perforació d'on penjava el segell del rei (alguns conserven restes dels fils que el sostenien, però aquest no)
Subject Volum notarial datat
References Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 1