Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2815
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call Number caja 1 Códice II | Antic caja 1 núm. 5
Title Aquest es lo libre registre de la universitat de la ciutat de valencia en lo qual tots los priuilegis e les cartes dela dita ciutat sagellades ab sagell de cera e de plom son scrites e registrades examinades ab los dits priuilegis e cartes de paraula a paraula segons que en aquest libre es scrit
Copied 1301 ? - 1400 ?   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2 + 13 prel. + 3 + i-cclxxxvij + 1 + 12
Collation l'estat del volum no permet examinar-la
Page Layout 35 línies (f. iii)
Size pàgina 287 × 209 mm (f. iii)
caixa 189 × 145 mm
Hand gòtica cursiva gòtica cursiva del s. XIV, molt acurada
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle amb creu
arc amb sageta
Pictorial Elements Caplletres: al f. 1, primera caplletra de la rúbrica vermella de tres unitats de pauta i espai en blanc de nou unitats de pauta per a la caplletra inicial de la primera disposició, que no fou traçada; a cada disposició es deixà un espai de tres o cinc unitats de pauta (normalment tres) per a les caplletres, poques vegades realitzades, sempre en vermell
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a punta seca, les línies principals de la justificació arriben fins als marges del foli; no té línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta:
Perforacions: quatre perforacions als angles de la caixa
Reclams: horitzontals al marge inferior intern
Condition volum desenquadernat amb nombrosos folis solts o enganxats als folis veïns. En blanc i sense foliar els dos primers folis, els tres que segueixen la taula i els dotze darrers (hi ha una anotació al verso del penúltim)
Binding ha perdut les tapes, de la relligadura només en resta el llom amb el número 5. Pel tros que ha quedat de la tapa posterior, degué ser medieval, de taula recoberta de pergamí. Queden els nervis però la majoria dels quaderns van gairebé solts
Note compilació de privilegis (no furs com diu el catàleg) de València. La col·lecció és en llatí, tant les rúbriques com el text, tot i que de vegades a l'interior dels documents s'insereixen seccions en català; la més extensa es dóna als ff. ccxliiij-ccxlvijv, on es copien els capítols que els missatgers de València oferiren al rei dins el document de concessió, redactat en llatí. No consta cap dada sobre la datació o el copista. Sembla ser la còpia d'ús dels privilegis a l'arxiu de la ciutat de València. És un recull amb estrats successius d'incorporació de documents. La part primitiva degué contenir la secció de lletra més antiga, als ff. ccliiij-cclxv, que conté un jurament del príncep Joan (futur Joan I) datat el 26 de març de 1354 i és la darrera disposició continguda a l' índex. Malgrat tot, el mateix copista continua fins al f. cclxijr-v; els dos darrers documents són un privilegi del rei Pere el Cerimoniós de 8 de juliol de mccclxxxij (ff. cclxiv-cclxij) i un dels idus de gener de “mccco [l]xxxo septimo” (f. cclijr-v). Als folis en blanc, especialment a la fi, foren intercalades noves disposicions, totes anteriors a la darrera data, de diverses lletres cursives
References Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 1