Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2800
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call Number caja 9 núm. 27 | Antic 40; 30
Title Furs de Valencia fets en les corts celebrades en dita Ciutat per lo Jnclit señor En Joan Rey de Nauarra lohctinent del señor Rey en Alfonso 3 en lo Any 1446 publicats lo primer dia de Juliol
Fueros en cortes del año 1446
Copied València (regne) ,  1446-07-01 by Guillem Bernart de Brugada     
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis I + i-xvi + I
Collation 118
Page Layout 35 línies (f. i)
Size pàgina 313 × 224 mm (f. i)
caixa 213 × 132 mm
Hand semigòtica molt regular i arrodonida (tot l'exemplar excepte la certificació del notari)semigòtica més angulosa i petita (ff. xiiiir-xvv-la certificació del notari)
Pictorial Elements Caplletra inicial al marge intern i superior de cinc unitats de pauta traçada amb la mateixa tinta i mà; les rúbriques són de la mateixa tinta i mà
Other features Justificació: a punta seca, les línies de guia de la justificació arriben fins als marges del foli; no té línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones situades prop dels talls
Condition taca d'humitat a la coberta que afecta els ff. 1r-v i 2r. El primer foli és en blanc funcionant com a coberta, el text acaba al recto del darrer foli del bifoli de coberta. Doble foliació al marge superior en xifres romanes i a l'inferior en aràbigues. La certificació del notari (ff. xviiiiv-xvr) és una semigòtica més angulosa i petita
Binding original, bifoli extern de pergamí amb una taca de brutícia i humitat. Forat d'inserció de la “bulla plumbea”, que avui s'ha perdut
Associated persons Altres original subscrit per: Joan II el Sense Fe, Rei de Catalunya-Aragó [1458 - 1479]
Note hi ha un títol anterior al transcrit, il·legible per una taca d'humitat. A la part inferior de la coberta, “Edicion Palmart folios 237 al 243”
Subject Volum notarial datat
References Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de l'exemplar de l'Arxiu Històric caixa 9 núm 27 (2007)
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:76 , n. 18
Internal Description Number of texts: 2