Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2799
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call Number caja 4 núm. 4 | Antic 9; 16A
Title En Pere 2 any 1348
Copied València (regne) ,  1348 by Mateu Adrià     
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 1-10
Collation 110
Page Layout 2 columnes37 línies (f. 2ra)
Size pàgina 398 × 277 mm (f. 2)
caixa 230 × 187 mm
columna 230 × 82 mm (f. 2ra)
columna 230 × 81 mm (f. 2rb)
Hand gòtica formada (ff. 1r-7v) gòtica cursiva molt acurada (ff. 7v-8r)
Pictorial Elements Caplletra inicial vermella i verda de vuit unitats de pauta amb filigrana lila a ploma per l'interior de la caplletra i per tot el marge interior cada capítol comença per una caplletra de dues unitats de pauta de colors blau i vermell alternats, amb filigrana a ploma en el color de contrast que omple tota la caplletra i s'estén generosament pels marges
Rúbriques cada capítol comença per una rúbrica en vermell
Other features Justificació: a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: rodones visibles als quatre angles de les caixes i també d'altres arrenglerant les línies verticals de justificació situades al marge superior; la línia de justificació horitzontal superior travessa tot el bifoli, mentre que la inferior no supera els marges de les caixes; sense línies de guia per als renglons
Reclams: sense reclam, és un sol quadern
Condition pergamí de gran qualitat. Taca d'humitat al f. 1 que afecta tota la primera columna sense dificultar-ne la lectura i que ha passat per contacte fins al f. 3v, cada vegada més reduïda; f. 1 brut pel frec però sense perjudicar ni la visibilitat de la tinta ni la legibilitat. Sense foliació; en blanc els ff. 8v-10v
Binding ni relligadura ni guarda
Note al peu del full de relligadura “Edición Palmart folios 116o al 120o”. És l'exemplar més antic d'aquest rei a l'arxiu i també el més luxós, més ben executat (no hi falten ni rúbriques ni caplletres, com al de 1358) i de més bon pergamí. “En Pere 2” fa referència a la numeració valenciana
References Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de l'exemplar de l'Arxiu Històric caixa 4 núm 9 (2007)
Tractat a: Furs e Ordinacions del Regne de Valencia [edició facsímil de València: Lambert Palmart, 1482] (1992)
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València
Tractat a: Gran Enciclopedia de la Región Valenciana (1973)
Tractat a: Diccionari biogràfic (1966-70)
Internal Description Number of texts: 1