Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2789
City and Library València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Collection: Call Number Ms. 279 | Antic 281 | Antic CCLXXXI | Antic 133b
Title SERMONES | SANCTI VINCENTII | FERRER | VI || M.S.
Serm. S. Vin. Domi. Sa
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + a-c + 5 prel. + i-cclxxxj + 282-286 + 10 + II
Collation [*]10 1-416 514 6-816 98 10-1816 196 208
Page Layout 34 línies (f. 5)26 línies (f. b)
Size pàgina 214 × 147 mm (f. 5)
caixa 167 × 96 mm
pàgina 214 × 147 mm (f. b)
caixa 150 × 120 mm
Hand semigòtica amb trets de la bastarda. L'índex inicial és fet per una altra mà (una semigòtica més influïda per la humanística), però no la mateixa que la del ms. 278
Watermark anell amb flor (folis de la taula i darrers en blanc)
àncora (ff. 68-69)
cap de brau encerclat (ff. 146-147)
corona (ff. 263-264)
Pictorial Elements Altres: sense decoració, tot a una tinta, rúbriques i títols
Other features Justificació: pautat tabel·liònic, plegat vertical al marge
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense perforacions visibles
Justificació: a mina de plom; tres línies verticals que separen la indicació de la festivitat, el tema del sermó i el foli on es troba, per l'ordre d'aparició en el manuscrit (a la taula)
Reclams: horitzontals al marge inferior, en posició interior, ara retallats per la guillotina del relligador
Condition Bon estat de conservació, exemplar restaurat, amb algunes taques d'humitat. Foliació antiga, en xifres romanes i a ploma, excepte la dels ff. 282-286, en xifres aràbigues. Tres folis en blanc entre els ff. 45 i 46, sense numerar (només al primer se li ha afegit a llapis en xifres aràbigues un 46, però no als dos següents). Un altre foli en blanc entre el 90 i el 91. En blanc el f. 90v. Al f. a “Tomus Sextus”, els ff. b-c amb la taula
Binding Moderna, pergamí sobre cartó. Al marge inferior, etiqueta enganxada amb la signatura actual. El foli primer de guardes, la meitat del qual es troba enganxat a la coberta, és d'aigües, en blanc i blau
History of volume Adquirit 1490 ca.
Note D'acord amb el catàleg de la seu, conté seixanta-un sermons, dels quals cinquanta-un es refereixen als evangelis i festivitats compreses entre la vigília de l'Ascensió i la feria tercera, següent a la dominica x després de la Trinitat, i deu de sants. Al f. 282r cinc línies fan referència als sermons anteriors (si són bons o no); al verso d'aquest mateix foli, breu explicació de què parlen els sermons de determinats folis; als ff. 283-285v, un sermó en llatí amb una petita rúbrica de tres línies sobre el contingut en català (“lo present sermo sera diujs en dues parts | la primera dela uirtut e caritat la sua dignitat | la segona del profit spiritual la marauelosa fecundita”. Al marge: “Caritas vestra | Magis ac mag[is a]bundet” (Phi 1:9).

Té notes marginals de mans diferents i manícules senyalant passatges dels textos.

Segell estampat de la BIBLIOTECA CATEDRAL-VALENCIA al recto de cada foli.
References Descrit per: Rovira Cerdà (2009), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció del manuscrit València: Catedral 279. Sermons de Vicent Ferrer (2006)
Tractat a: Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:11-13
Internal Description Number of texts: 65