Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2770
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call Number Fons de Reserva, III-2 | Antic Manual antic 39
Copied Barcelona ,  1471 [?] - 1500 [?] by Pere Miquel Carbonell i de Soler     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis f.: 1
Size pàgina 295 × 222 mm (f. 1)
Hand humanística característica de l'arxiver
Watermark mà amb flor de cinc pètals
Pictorial Elements sense cap mena de decoració
State sense caixes marcades
Condition foli solt
Binding es conserva dins d'una carpeta de paper gruixut
Associated MSS/editions manid 2775 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cancelleria. Reg. 1265. Barcelona:, 1378 - 1380. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Mon char fill, per Sanct Antoni, escrit 1387 ad quem.
manid 2774 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cancelleria. Reg. 1261. Barcelona:, 1378. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Vetlant el lit suy'n un penser casut, escrit 1387 ad quem.
Note segons una anotació en un bocí de paper conservat a la carpeta, es tracta d'un “Folio tomado del volumen de manuales antiguos, núms. 37 al 43 y que parece corresponder al 39, hoy extraviado en su mayor parte”; les referències antigues al marge de les cartes remeten als Reg. de Cancelleria 1265 i 1261
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 III:249-250
Internal Description Number of texts: 2