Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2749
City and Library Carpentras Bibliothèque Inguimbertine
Collection: Call Number 951 (segona part)
Title Traité du ieu des Eschets
Copied 1431 - 1500 (J. Riera)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 96 (= 1-27 + 27bis + 28-94 + [1]) (el foli final, 95, està enganxat a la coberta posterior, com a guarda cautiva)ff.: 52 (segona part)
Collation 1-412 54/; el primer plec té una constitució irregular, car entre el primer i el segon bifolis, a la segona part (entre els ff. 53 i 56), duu intercalat un bifoli plegat (els ff. 54-55) amb la costura ben visible; reclams horitzontals al peu de la segona columna, més aviat cap a la dreta, decorats amb un calderó vermell, manquen a partir del quart plec, que és on s'acaba l'obra; signatures de quadern alfanumèriques que només trobem als quatre primers quaderns (a-d)
Page Layout 2 columnes39 línies (f. 4)40/38 línies (f. 47ra-rb) 36 línies (f. 93rb amb la primera línia escrita i una altra per damunt de la pauta traçada)
Size pàgina 295 × 220 mm (f. 47)
caixa 195 × 124 mm (f. 47)
columna 195 × 52/54 mm (f. 47ra-rb)
caixa 205 × 146 mm (f. 93 folis afegits al final)
columna 205 × 64 mm (f. 93rb)
Hand semigòtica de la primera meitat del s. XV o de mitjans de segle
Watermark tisores obertes (ff. 45-91)
cap de bou de mal distingir (ff. 92-95, folis afegits)
Pictorial Elements calderons al text i acompanyant als reclams en vermell, inicials en vermell, més senzilles que les de la primera part del volum i sense decoració, llevat de la primera, que duu ornamentació afiligranada en tinta negra; els inicis de capítol estan fets en gòtica fracta de mòdul més gran, feta un cop acabada la còpia, trencant el model que era en l'origen, car el copista va deixar un espai que permetia copiar-los en lletra de mòdul petit i tinta vermella, però que no era suficient per a la gòtica de mida gran, i així al començament del primer capítol hi manca una síl·laba; les obres afegides al final duen calderons i una rúbrica en vermell, però cap inicial decorada
State hem de distingir dues unitats, la del text principal i la dels folis afegits al final, el text duu justificació a punta seca que no es respecta tant regulament com ho feia el copista de la primera unitat del volum, amb la primera línia en blanc i perforacions fetes amb un punxó a tots els angles de les columnes; el text final duu pautat a punta seca, amb la primera línia escrita i perforacions també visibles als angles de les caixes, aquesta pauta, però no es respecta gaire i l'escriptura sobresurt una o dues línies per damunt de la marca de la pauta
Condition en bon estat, foliació posterior a la còpia
Binding antiga, en pell molt fina sobre fusta amb tanques de cuiro i metall
Previous owners Casimir-François-Henri Barjavel (Doctor), metge (1803-04-04 - 1868-09-26)   1868 ad quem
Associated MSS/editions manid 2024 MS: Carpentras: Inguimbertine, 951 (primera part). 1431 - 1460. Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut), traduït 1380 - 1400.
Note es tracta d'un volum factici, que acull dues unitats, ara relligades juntes. El volum és definit com un “recueil” al catàleg de la biblioteca. Al f. 92rb, primer dels afegits al final, s'ha transcrit un text en llatí que acaba amb una benedicció de l'aigua : “Ad sciendum veritatem de rebus futuris (…) et djces supraditam aquam om qia erunt totuli sequentes orariones benedictio aque”, seguida per una anotació en català: “Edita la benediction delayga diras .v.¦ vegadas Aques [sic] salms quis segueyssen sobrelos Royllos sobre layga edits los salms la ueritat sera mostrada en la .j¦. dels dits Royllons lo qual puiara sobre aygua E son aquets los salms. Audite popule meum. Deus quis similis. Audite celi. Exurgat deus
References Reproducció parcial (CD) dels manuscrits d'Avignon Municipale, Archives Départamental i Carpentras Inguimbertine And Library (2006)
Avenoza (2004), Inspecció personal
Riera i Sans (2003-04), “Paraules del Rey Salamó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 144
Duhamel et al. (1901-03), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques en France. Départements. Carpentras 34:530
Internal Description Number of texts: 4