Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2745
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number esp. 3
Title BIBLE EN | PROVENEAL [sic] TOME II
Bíblia Peiresc
Copied 1441 - 1460   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: VI + cclxxxvj-dlv + Vff.: VI + 273 + V (folis reals)
Collation 1-1022 11-1220 1310/3t
Page Layout 2 columnes42 línies (f. cclxxxvii)
Size pàgina 406 × 290 mm (f. cclxxxvii)
caixa 257 × 180/178 mm
columna 257 × 77/76 mm
Hand humanística amb molta influència de la gòtica
Watermark flor en frorma de tulipa amb dues fulles (al cos del volum)
tisores obertes (al cos del volum)
Pictorial Elements Orla orla amb motius vegetals i antropomòrfics (primer foli)
Caplletra la caplletra historiada acull el judici de Salomó
Altres: la resta de la decoració és com la del primer dels manuscrits de la Bíblia BNF esp. 2
State caixa a tinta amb línies de guia per als renglons i la primera línia escrita; no es veuen restes de perforacions assenyalant els límits de la justificació, però s¡ dues perforacions menudes situades en els marges exteriors superiors de la caixa, separades una o dues unitats de pauta de la primera línia de la caixa
Other features Reclams: reclams horitzontals centrats al peu de la segona columna, arrenglerats amb el marge interior fins al quadern 4t, des del cinquè al setè el duen vertical i descendent, arrenglerat amb el marge exterior i a partir del quadern 8è és horitzontal i centrat al marge inferior
Signatures: signatures alfanumèriques de quadern no sempre visibles (quaderns a-e, g-o i sense cap indicació el darrer)
Condition en molt bon estat de conservació; duu una foliació antiga en xifres romanes i tinta vermella. Errades a la foliació: comença al 286 en lloc de al 296 que seria el que correspondria comptant els folis escrits del primer volum més el foli final en blanc; salta el dxxii, però el text segueix bé
Binding característica de la Biblioteca reial, en cuir sobre fusta del s. XVIII
Previous owners Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, erudit (1580-10-01 - 1637-06-24)   1637
Giulio Raimondo Mazzarino, Cardenal   ( Catalogue de Pierrer Carcavy et François de la Poterie, 45 ) 1661
Paris: Bibliothèque Royale   ( 6832) 1668
Associated MSS/editions Continuació de: manid 1063 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 2. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
Continuat en: manid 2746 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 4. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1063 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 2. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 2746 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 4. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
Note sense senyals de lectura, segon dels tres manuscrits que formen la Bíblia
References Facsímil: Microfilm dels mss. esp. 2 i 3 de la BNP. Bíblia (2002)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Tractat a: Puig i Tàrrech (2001), “Les traduccions catalanes medievals de la Bíblia”, El text. Lectures i història 140-65
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Izquierdo (1997), “De la lecció de la Sagrada Escriptura en llengua vulgar”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995) 854
Descrit per: Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 73-79
Catalogat a: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 121-22 , n. 136
Tractat a: Morreale (1958), “Apuntes bibliográficos para la iniciación al estudio de las traducciones bíblicas medievales en catalán”, Analecta Sacra Tarraconensia 280 , n. 2
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 1-2 , n. 1-3
Tractat a: Berger (1890), “Nouvelles recherches sur les Bibles provençales et catalanes”, Romania 508 , n. 2
Internal Description Number of texts: 27