Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2742
City and Library Paris Bibliothèque de l'Arsenal
Collection: Call Number 2525 | Antic 125 SAF
Title DIVERS | TRAITEZ | DE MEDECINE | ET DE CHIRURG | EN CATALAN | OU PROVENC | COPIÉS SUR UN | MS. DU VATIC | No
Copied 1701 - 1800 ([?])   
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: IV + 1-250 + II (foliació moderna en xifres aràbigues)
Collation reclams horitzontals a cada pàgina, a la part inferior del marge dret; la manca de reclams de quadern i l'estat de la relligadura no permet establir amb certesa la col·lació del volum
Page Layout 18 línies (f. 15, amb una en blanc de separació de paràgrafs)
Size pàgina 250 × 190 mm (f. 15)
caixa 188 × 125 mm (f. 15)
Watermark ocell dins d'un cercle, sobre una muntanya de tres cims entre les lletres “E S”, per damunt del cercle la lletra “F” (ff. 2-247,) (cap de semblant a Briquet;)
àncora dins d'un cercle al damunt un estel de sis puntes i al peu la lletra “F” (ff. 57-250)
Pictorial Elements sense cap mena de decoració
State pauta tabeliònica, al començament dos plecs verticals, dels quals només s'usa l'exterior, començant l'escriptura bastant a prop del marge esquerre, delimitada a l'inici per una línia vertical traca%da a punta seca, a mida que avança el volum es manté només el plec exterior; considerem com escrita la primera línia; no es veuen restes de perforacions
Condition són en blanc els ff. 7v-8, 9v-11v, 56v [101]-[102]v i 241. Es repeteix la numeració dels ff. 112 i 134. Els ff. [101] i [102] no tenen guarisme
Binding mitja relligadura, pell sobre taula folrada, llom amb ferros daurats i teixell en pell vermella enganxat sobre el llom
Previous owners Jean-Baptiste de Lacurne Sainte-Palaye, erudit   1780
Antoine-René de Voyer, 3r. Marquès de Paulmy   ( Sciences et Arts, n. 2841 C; 2440) 1780
Associated persons Anotacions de: Jean-Baptiste de Lacurne Sainte-Palaye, erudit (H. Martin)
Associated MSS/editions Còpia de: manid 2319 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4797. 1476. Desconegut, Taules astrològiques, compilat 1476 [?].
Note es tracta del tercer volum d'un recull de tractats mèdics que comença als mss. 2523 i 2524 de la mateixa biblioteca, però en aquest cas no hi ha una foliació correlativa amb el manuscrit de la Biblioteca Vaticana, com s'esdevenia en els mss. 2523 i 2524. Als ff. 8v-9 hi ha un llunari dels anys 1466-1515. Al f. 2 prel. la taula del ms.: “Johannissi… 12 | Galien… 48v | Mestra Entoni Ricart. 57 | Gordo… 103 | Meuse… 115v | Guido de Caulia… 134 | Mestra Arnau de Villa nova 242 | et autres auteurs de Medicine et de | Chirurgie en Catalan ou Provencal | Copié sur un Ms. du Vatican | No [en blanc]”; el f. 4 prel. és una quartilla plegada en dos, sobre les variants d'alguns mots del text
References Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Martin (1899), Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de l'Arsenal, 8. Histoire de la Bibliothèque de l'Arsenal 31
Internal Description Number of texts: 15