Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 2719
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2937
Ramon
Receptari
City, library and call number Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
III
Copied 1461 [?] - 1500 [?] (filigranes) 1501 - 1550 (f. 164 i ss.)
Location in MS or Edition ff. 170v-172
Incipits and explicits rubr.: [172v] Medjçina prouada per arimja ab la pratica / donada | amj Johan de masdouelles | per ramon lo botxi de bar|chelona / lo qual nafetes hi fa marauellosas cu|ras
text: Primo fa auer vn drap delly de camjsa dome odesto|pa que no aja serujt adona ... [172] … encara de cosas molt caldas
Note Inclou un eixarm “laxarmi” (f. 170v), la recepta d’un preparat (ff. 170v-171r), la d’un ungüent (f. 171v) d’una pólvora (ff. 171v-172r) i una recepta “per axir cabells” en la qual s’aplica la pólvora anterior [inc. f. 172r] Esi voleu quy hiscan cabells en lo loch pintat| hoenaltra part hon no naja posau hi dela demunt dita poluora… [expl. 172r] encara de cosas molt caldas.