Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 2717
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2228
Pere Joan Ferrer, Cavaller
Sumari de batalla a ultrança
City, library and call number Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
XI
Copied 1491 [?] - 1510 [?] (filigrana i lletra)
Location in MS or Edition ff. 1-11
Incipits and explicits rubr.: [1] Sumarj de batalla a vltranca fet per mossen | pere johan farrer caualer \ y per mossen fransin | blanch caualer /
text: Antigament sa tractat sots diuersas formas de batalla a vltranca ... [11] … sols he volgut dir aquelles coses quj man ocorregut quant al esguart dels cauallers per jnformacjo del orde que deuen tenjr tractat de batalla a vltrança fjns ala execucio de aquella lo restant remet ala virtut eanjmo lur e al ben hobrar de ses mans per hon lo premj dela victorja se alcansa
Associated Persons Atribució autoria Fransin Blanch (Mossèn), Cavaller
Associated MSS/editions manid 2100