Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2678
City and Library Palermo Biblioteca Comunale
Collection: Call Number Qq A 13 | Núm. de registre 80.012
Title TRATTATO | DELL’ERBE || MS. | SEC. XV
Trattato della virtù dell’Erbe | con un Elogio, o sia Trattato | della Famiglia XXª. | de Conti di Geraci in principio
ERBUARIA. TRATTATO della virtù dell’erbe
Copied 1491 [?] - 1500 [?] (segons la lletra del receptari i el fet que algunes notes afegides posteriors a 1495 (f. 83v) data esmentada per a la difusió d’una malaltia per Europa, amb lletra diferent a la còpia, en un espai que quedava en blanc) by Joan Llopis (f. 32 mod.: la mà que copia el text escriu "dit man que mon cosingerma mestre pere lopis…", Joan Lopis apareix com responsable del recull a l'inici de la taula)     
1501 - 1600 ca. (ff. 1-10, lletra)   
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: III + 10 s/n + 13-86 + 2 s/n (amb la taula) + 1-12 + I (fol. antiga)ff.: III guardes de paper posterior al volum, en blanc + 1-10 + 11-98 + I en blanc de paper posterior (fol. mod.)
Collation 110 28 35 412 5-710 8-106 1114
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)20 línies (f. 12 mod.)24 línies (f. 2 mod.)22 línies (f. 83v) 26 línies (f. 91)28 línies (f. 92v)
Size relligadura 170 × 115 x 25 mm (pla anterior)
pàgina 155 × 107 mm (f. 12 mod.)
caixa 90 × 57 mm (f. 12 mod.)
caixa 118 × 80 mm (f. 2 mod.)
caixa 132 × 70 mm (f. 83v mod.)
caixa 120 × 75 mm (f. 91 mod.)
caixa 125 × 85 mm (f. 92v mod.)
Hand itàlica cursiva força acuradahumanística al text català i altra d'execució més o menys cursiva als marges, afegint textoshumanística cursiva (ff. 91-92v) itàlica cursiva (de diverses mans?) (als marges inferiors dels ff. 46v-47r)
Watermark mà amb els dits separats amb flor de sis pètals de forma ovalada o arrodonida (només es veu la part superior del motiu) (ff. 6, 8 mod.)
mà amb la part inferior, recta; part sup. amb els dits junts, flor de 5? pètals, de forma recta (ff. 16 inf.,17 sup.)
anell amb diamant i un altre motiu? només es veu parcialment (ff. 28, 47 inf., 38 sup. amb diamant i algun motiu al damunt que no es distingeix bé)
Pictorial Elements Caplletres: en vermell (ff. 1-10 i al text català)
Il·lustracions a tinta, en colors vermell, groc i blau (f. 1r dos escuts a la part superior; f. 5r llança amb estendard vermell i groc al marge extern; f. 5v escut blau, vermell i blanc al marge ext.)
Il·lustracions en la mateixa tinta del text representen les fulles de les plantes esmentades (ff. 58v, 68v)
Il·lustració que representa un diagrama circular en tinta marró clara i vermella sobre qüestions de medicina (ff. 91v-92r)
Rúbriques en vermell (al text català)
Calderons en vermell (al text català)
Other features Justificació: no es veu clarament, al f.12 es distingeix una lín. vertical descendent al marge dret que no arriba fins al marge inf. del foli, però la distribució de l’escriptura demostra que el copista disposava d’algun tipus de justificació (al text del receptari)
Justificació: sembla pauta feta a punta seca, molt fina, gairebé no es veu (al text italià)
Justificació: probablement a punta de plom (ff. 26-28)
Justificació: punta seca, probablement feta amb un intrument metàl·lic que a penas ha deixat traç (ff. 83v-84)
Pautat: esquema bàsic per als textos a una columna, tipus 13 Derolez; sense línies de guia per a l'escriptura
Perforacions: visibles als angles de la caixa a partir del f. 11, menudes i rodones
Reclams: horitzontals situats cap a la dreta, fent caixa amb la línia exterior de justificció sense decorar o amb un traç vermell (de foli al verso dels ff. 11-12, 15-17, 19, 21, 33, 39, 57, 63, 79)
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Signatures: sense signatures de quadern visibles
Condition Volum en bon estat, llevat dels angles i marge ext. dels primers folis que estan deteriorats; a la part final també estan desgastats els marges inferiors dels fulls. Són en blanc els folis de guarda contemporanis a la relligadura i els ff. 43r, 81v-84v, 91r, l’espai en blanc als marges externs del diagrama que ocupa els ff. 91v i 92r, i també el f. 92v foren omplerts posteriorment per altres mans. Volum mal relligat. El quadern onzè anava originalment davant del segon, sense reclams. Problemes al descriure l'estrutura dels quaderns: no es pot afirmar quina és l’estructura dels plecs 2-3, primers del text català; podria tractar-se d’un únic plec acèfal, car manquen 12 folis al començament. El bifoli 91-92 és un bifoli afegit al volum, d’una altra mà, tot i que té el mateix tipus de decoració. Així doncs el quadern 11 seria un senió al que se li ha encartat un binió al centre i hauria de ser el segon del volum i, per tant, el primer de l’obra de medicina. Les condicions actuals no permeten examinar bé les figures de les filigranes.
Binding en pell marró sobre cartó, amb les cobertes folrades de paper d’aigües (en colors marrons, negres i vermells tirant a morat); llom amb daurats senzills (dobles filets i sanefes); sense nervis, llom dividit en sis seccions, la inferior més petita que les altres; la segona i la quarta tenen enganxat un bocí de pell marró amb el títol gravat en daurats
History of volume Adquirit desamortització dels béns eclesiàstics 1860
Previous owners Casa Ventimiglia Marchese di Girari (família)   (La primera obra del volum tracta d'aquesta família, pot procedir de la seva biblioteca)
Associated persons Nom de: Pere Llopis, metge (esmentat com autor de les receptes més antigues del recull al f. 85)
Associated Texts Conté als ff. 1-10: texid 11336 Desconegut, Trattato della Famillia XXa de Condi di Geraci, escrit 1501 ? - 1600 ? italià
Note Volum en curs d'estudi.

Registrat a la Biblioteca el 2-12-1959 (anotació a ploma al peu de la primera guarda posterior); a la guarda subjecta al pla posterior, també a ploma “14 / 12-3-1958”. Probablement es tracta del núm. que li corresponia en una relació o inventari fets en aquesta data. Segons ens van informar els responsables de la Biblioteca Nazionale (Palermo), els mss. i llibres antics que eren als convents van passar per ordre de l’estat al 1860 a biblioteques públiques, entre elles especialment la Nazionale (ara Centrale) i la Comunale. Aquest manuscrit entraria llavors a la biblioteca i seria revisat o catalogat o fins i tot restaurat al final de la dècada dels cinquanta del s. XX.

Foliació moderna, a llapis, a l’angle inferior intern dels folis. A partir del f. 11 modern hi ha restes d’una antiga foliació en xifres aràbigues al centre del marge superior, que permet reconstruir l’estructura original del volum. L’ordre de lectura del receptari seguint la foliació moderna és ff. 85-98 + 11-81r (= ff. 2 s/n + 1-83r). Alguns núm. de la foliació antiga estan subratllats en vermell, i aquestes marques solen coincidir amb una rúbrica rellevant.

El receptari acabava al f. 83 antic (= 81 mod.) i el volum s’acabava amb tres folis en blanc, que foren omplerts més tard amb receptes i altres textos de característiques semblants. La taula fa referència a la foliació antiga i compta com a foli 29, p. e. el que serien el f. 28v-29v antics. No sempre les entrades de la taula corresponen a rúbriques al text, p. e. taula (f. 85 mod.) “Demall de coll e vexigues 40” no té rúbrica al f. 39v que és on comencen les receptes, però la primera línia comença: "A mal decoll e vexigues…”, etc. Hi ha alguns afegits a la taula posteriors, que ajuden a trobar receptes per a diverses malalties.

L’índex només esmenta la presència d’una obra al volum, el Sumari de medesines de Joan Lopis (f. 85 mod. = 1 ant.), però al f. 24r mod. (= 26 ant.) trobem una rúbrica que presenta un recull independent: “Libre de receptes de moltes medesines laugeres e profitoze [sic]”. Al peu del primer foli de la taula es va afegir un comentari sobre l’autoria de les primeres receptes del volum, ho va fer la mateixa mà que afegí els calderons al final de les entrades de l’índex i la foliació que els corresponia, sense respectar l’estructura de la caixa. Aquest afegit té l’aparença d’un comentari fruit de la reflexió sobre el contingut del volum: “totes les receptes les quals te[.]drau[e]ren en […] | principi son del libre de mestre pere lopis [e son] | pus antjgues que negunes altres sc[rites]”. Seguint aquesta anotació i la rúbrica del f. 24r modern, podem interpretar que les prescripcions copiades als ff. 87-89 i 11-23v (fol. mod.) foren extractades del Receptari o llibre de Pere Lopis per Joan Lopis, mentre que les següents procedeixen d’altres fonts. Unes i altres conformen el Sumari de medesines de Joan Lopis, en el qual s’integren materials propis dels reculls sobre les propietats de les herbes (el Macer), col·leccions de receptes, eixarms i tota mena de preparacions del gènere.

Una part no menyspreable de receptes fou copiada als marges, amb la mateixa lletra i cura que els textos principals, amb la voluntat de completar el recull. Altrament, a l’interior del Sumari es troben incloses obres independents, fruit de la mateixa còpia acurada, com ara el text dels ff. 91-92 mod. = 5-6 ant., un Regiment per a qui vol usar de cirurgia, de fisica o de flebotomia o la resta d’anotacions sobre medicina que es troben al mateix bifoli o a d’altres punt del volum. Els donem entrada com a peces independents.

Les receptes, eixarms, oracions, etc. afegides al marge pel copista principal duen vermell a les inicials i calderons al començament, com les del text principal. Posteriorment, als marges foren afegits textos mèdics o conjurs per altres mans cursives, però sembla que no són més de dues o tres, i els espais en blanc que romangueren també foren emprats per copiar d’altres textos.

Altres textos amb tradició clarament independent foren copiats en un altre moment en espais en blanc (per mà diferent?), com el fragment de la Conexença de les orines d’Ypocràs (f. 92v mod. = 6v ant.). El compilador esmenta sovint l’origen d’alguns dels preparats, que li foren explicats per altres professionals de la medicina, referint els seus noms.

Pensem que el volum pertanyia a la biblioteca dels Geraci, nobles sicilians. A ells pot pertànyer l’exlibris del f. IIv de guardes anteriors imprès sobre paper enganxat: corona de llorer que té damunt un filacteri amb les lletres “S.P.Q.R.” i un colom amb les ales obertes i al peu una cartela amb el text “Congregavit de Regio=|nibus libros .2.Mac. cap. 2.”.
Al peu del f. 5v es troben les lletres “B. P.” per mà moderna, semblant a la que escriu al començament. Algunes manícules i d’altres senyals (en vermell o en negre) als marges assenyalen text, inclús en vermell.
References Descrit per: Avenoza (2014), Inspecció personal
Tractat a: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 120
Tractat a: Cornagliotti (1994), “Il trattato delle erbe della Biblioteca Comunale di Palermo (ms. Qq A 13): un ricettario catalano”, La cultura tra l'Umanesimo e il Barocco. Atti del V Convegno dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Venezia, 24-27 marzo 1992)
Catalogat a: Boglino (1884-1900), I manoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo. Indicati secondo le varie materie dal sac. Luigi Boglino 2:90
Internal Description Number of texts: 22