Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2655
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 11-VI-26
Printed Barcelona ,  1522-02-08 by Johannes Rosenbach     
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I-cciiii (= ccv) + 3
Collation a-r8 r8 s8 s8 t-z8 τ8
Font gòtica
Pictorial Elements caplletres gravades; portada en vermell amb gravat xilogràfic de la Verge de Montserrat dins d'una orla de quatre peces impresa en negre; al f. Iv gravat xilogràfic del Calvari dins d'un marc de quatre peces; al final, marca de l'impressor; nombrosos gravats al llarg del volum: f. XXXVIv fugida a Egipte, f. LI bateig de Crist, f. LVII Crist tentat al desert, f. LXX Crist i un vaixell (són dos peces separades de qualitat molt diferent), f. LXXV decapitació del Babtista, f. XCV el mateix Crist que apareixia amb el vaixell ara amb dos jueus (també dues peces), f. XCVII al costat d'una caplletra un gravat menut que r
Condition manca el colofó als exemplars de la BdC; errates als ff. xxxiii (en lloc de xxxiiii), lxx (lxxiii), cli-clxv (clii-clxvi), clxiii (clxvi), clxvii-cxci (clxviii-cxcii), cxlxxxix (cxciii), cxciii-cciiii (cxciiii-ccv); és en blanc el lloc corresponent al f. i
Note exemplar en una exposició en juny de 2003, no l'hem pogut revisar; a partir del f. XXX els gravats han estat descrits de l'exemplar BdC 11-VI-62
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=11-vi-26&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c11-vi-24 vist 2017-05-25
References Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor XIX , n. 290224
Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 527-28 , n. 42
Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en bibliotecas españolas, I. siglo XVI [edición provisional] (1972-84) , n. B-2725
Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum (1965) , n. 121798
Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) I , n. 343
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 242
Internal Description Number of texts: 1
Number of copies in edition 5


Copy no. 1 BITECA  copid   1909
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 11-VI-62
Title of volume Vida de Christo
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + xxx-cciiii + 2 + I
Collation d1 e-i8 k1-4/6-8 l-r-r-s-s-z8 τ8
Size pàgina 200 × 141 mm (f. xxx)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition incomplet, exemplar amb taques d'humitat. Falten els ff. LXXVI-LXXVII i del f. XCXI només en resta un bocí (restaurat amb paper afegit); entre els ff. XXX i XXXIII hi ha un taló corresponent a un dels folis perduts del quadern “d”. Errades a la foliació: se segueixen XXXIII-XXXIII-XXXV-XXXVI, LXX per LXXIII, repeteix el f. LI, duu CLXIII per CLVI, CLXXXIX per CXCII
Binding pergamí flexible, amb tires de badana per tancar-la, antiga i restaurada, no sempla l'original
Note al f. CXIII invertit, una firma al peu “Gay Ca [sia]” [?]; alguns passatges ratllats a tinta al f. CLXVIIr-v
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=11-vi-62&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c11-vi-52 vist 2017-05-25
References Avenoza (2003), Inspecció personal


Copy no. 2 BITECA  copid   1910
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Writing surface Paper
Format 4t
Note exemplar de dubtosa existència
References Lamarca (2006), Inspecció personal


Copy no. 3 BITECA  copid   1911
City and Library London The British Library
Collection: Call Number C.62.c.4
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis II + iii-cciiii + 2 ff. no numerats + 1 bocí del foli on es trobava el colofó + facsímil del colofó + I
Size pàgina 210 × 143 mm (f. vi)
Condition manquen els ff. i-ii, vii, xxxiii-xxxviii, li-liiii, clxxii-clxxiii, clxxxvij, cxc-cxcii; el f. xxxix i el clxxiiii estan una mica mutilats, al marge de la relligadura; errates en la foliació: lxx (en lloc de lxxiii), cli-clii (clii-cliii), clxiii (clxvj); del darrer foli imprès, amb el colofó, tan sols se n'ha conservat un bocí, al qual li segueix una reproducció facsímil
Binding en pergamí sobre cartó i talls tintats de blau
Previous owners  
Jaume Ripoll i Vilamajor, Canonge de Vic   (enganxina al primer foli imprès: “De la libreria de Dn. Jaime Ripoll Vilamajor”)
Note notes marginals a ploma; al revers del foli facsímil que inclou el colofó s'ha copiat amb caracters tipogràfics: “Reproduced from the copy in possession of James P.R. Lyell. July 1924”; a la segona guarda està escrit: “Als 23 de ibra [?] any 1697 lo Capella Mo Pera Capde Vila y Dr. Claret […] y mols amotinats que ya ala vila”
References Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Rhodes (1989), Catalogue of books printed in Spain and of Spanish books printed elsewhere in Europe before 1601 now in the British Library 33


Copy no. 4 BITECA  copid   1913
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call Number Segle XVI.4o.45
Writing surface Paper
Format 4t
State exemplar incomplet
Size pàgina 225 × 170 mm (f. xxv)
Pictorial Elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition manquen els ff. i-xxiiii i a partir del f. clxxxix
Binding en pergamí, malmesa
Note anotacions manuscrites als marges, la majoria es poden datar al s. XVII i són en català. A l'interior de les cobertes també hi ha anotacions manuscrites i el segell de la Biblioteca de Montserrat
References Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI


Copy no. 5 BITECA  copid   1914
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call Number R. 1007 | Antic R. 1023
Title of volume VITA Christi
Writing surface Paper
Format 4t
Collation a-r8 r8 s8 s8 t-z8 τ1-5
Size pàgina 209 × 150 mm (f. vi)
Font gòtica
Pictorial Elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition incomplet, de la taula, només se'n conserva el primer foli, numerat cciiii, la resta manca, havent-se perdut també el colofó. Presenta les mateixes errades a la foliació que l'exemplar principal
Binding relligadura antiga, ss. XVI-XVII, en pergamí flexible
Previous owners Jaume Andreu, bibliòfil [?]   (al frontispici: “P. M. S. Pablo Andreu”)
References Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll , n. 55