Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2650
City and Library Desconeguda Ubicació sense determinar
Printed Barcelona ,  1512 ca. by Johannes Rosenbach (escut)     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 24
Collation a-d6
Font gòtica
Pictorial Elements portada a dues tintes, amb escut de Catalunya coronat al centre, orla de quatre peces diferents, la inferior amb àngels, la de la dreta amb motius renaixentistes de jardí i les altres amb motius vegetals més senzills; al text caplletres gravades amb decoració vegetal
Note no hem identificat encara cap exemplar d'aquesta edició que conservi plegades les dues parts del text; la primera és la més ben representada (Oviedo, El Escorial, ACA i Perelada), mentre que la segona només s'ha trobat en l'exemplar de la BdC. Els inc. i expl. que reproduïm procedeixen de la còpia d'Oviedo (per a la primera part) i de la de la BdC (per a la segona)
References Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor IIII , n. 43162 (afegeix: “A XII del mes de maig del any 1513”)
Avenoza (2003), Inspecció personal
Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 523 , n. 16
Internal Description Number of texts: 1
Number of copies in edition 6


Copy no. 1 BITECA  copid   3048
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call Number Incunable 20 (7)
Writing surface Paper
Format Foli
Collation a-b6
Size pàgina 270 × 192 mm
Font gòtica
Condition en bon estat, només conserva la primera part de l'imprès
Binding vegeu descripció a MANID 2212
Previous owners Barcelona: Arxiu Reial  
Note relligat amb d'altres impresos
References Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció de l'incunable 20 de l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona [imatge a Internet] (2005)


Copy no. 2 BITECA  copid   1406
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 10-VI-41
Title of volume CAPITOLS |Y MODI- | FICACIONS | SOBRE | LA | INQUISICIO | BARCELONA | 1513 [sic]
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 20 (= II + 12 + VI)
Collation c-d6
Size pàgina 280 × 205 mm (f. c i)
Font gòtica
Condition exemplar sense foliar; el verso del darrer foli és en blanc; paper enfosquit
Binding moderna, mitja relligadura en pasta, llom i cantoneres de pell amb daurats
Previous owners Àngel Aguiló i Miró, erudit   (ex-libris imprès amb la divisa “cum sanguine mores” enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=10-vi-41&searchscope=13&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=cMaꝛ7Bu00E8%7Ds+i-6 vist 2017-05-29
References Avenoza (2003), Inspecció personal
Reproducció parcial de la sentència sobre els mals usos. BdC 10-VI-41 (2003)


Copy no. 3 BITECA  copid   2159
City and Library Girona Biblioteca del Seminari
Collection: Call Number S/440 (6)
Title of volume CONSTITU | CIONS | de | CATHA | LUNYA
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 67-78 (fol. moderna en xifres aràbigues)ff.: 228 (= I + 1 + 1-225 + I) (folis totals del volum, amb errades a la foliació)
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 300 × 208 mm (f. 3)
caixa 213 × 144 mm (f. 63)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition paper enfosquit i taques d'humitat
Binding sense enquadernació, dins d'unes tapes de cartró
Note moltes anotacions en llatí i passatges del text subratllats. Relligat juntament amb d'altres impresos. Manquen els Capitols i modificacions fetes (…) y atorgades per lo Inquisidor general en les presents Corts de Montço del any M.D.xii. amb que acaben les Constitucions, segons l'exemplar principal
References Soriano (2004), Inspecció personal


Copy no. 4 BITECA  copid   3182
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call Number R-23 (8)
Title of volume CORTES || DE || Cathaluñ | desde | 1503 | a. 1537
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 12 (total volum: I + 10+ 12 + 8 + 2 + 20 + 14 + 2 + 12 + III + I)
Collation a-b6
Size pàgina 300 × 210 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l’exemplar principal, a dues tintes
Condition b6v en blanc; sense foliació ni errades a les signatures de quadern
Binding pergamí sobre cartó
References Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'imprès R-23 (8) de la RAE (2009)


Copy no. 5 BITECA  copid   1568
City and Library Perelada Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada
Collection: Call Number 345(46.71)93 Constitucions
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 18 (= III + 12 + III)
Size pàgina 286 × 200 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial Elements títol imprès en vermell; orles gravades, al peu de la portada àngels i als costats motius vegetals, al centre escut de Catalunya
Condition en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat
Binding moderna, mitja relligadura en pasta coberta de paper amb aigües i llom en pergamí
Associated persons a l'interior de la coberta anterior hi ha enganxat un ex-libris imprès de: Miquel Mateu Pla, Alcalde Barcelona
Note dibuixos a ploma emmarcant el títol de la portada i també a l'interior de les barres de l'escut. Nombroses anotacions marginals en llatí i alguna prova de ploma. Topogràfic: 48-IV; Reg. 38554
References Catàleg de Sala. Biblioteca de Perelada (2003)
Avenoza (2003), Inspecció personal
Reproducció de l'exemplar del Consolat de Mar (portada) i de les Constitucions de Germana de Foix (portada i detalls interiors) de Perelada (2003)


Copy no. 6 BITECA  copid   1441
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number 39-IV-13 (7) | Antic iii-e-13
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 12
Collation a-b6
Size pàgina 290 × 195 mm
caixa 213 × 147 mm
Font gòtica
Condition en bon estat
Binding de la Biblioteca, talls daurats
Previous owners Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid   1574 a quo (ex-libris al marge inferior del f. a ii del primer imprès del volum: “Con este libro sirbio a su magestad el doctor Burgos de Paz vecino de Valladolid por prjncipio del mes de Otubre de 1574 años”)
Note relligat juntament amb d'altres impresos, veg. MANID 2210 i COPID 1314, 1406, 1445 i 1494; no podem saber si tot el volum així constituït va pertànyer originalment al Dr. Burgos. Segueixen a aquest imprès les restes d'uns folis arrencats, que serien 39-IV-13 (8), és molt probable que es tractés de la segona part d'aquesta edició (els capítols atorgats per l'inquisidor general)
References Reproducció de l'edició de les Constitucions fetes per la molt alta senyora reina dona Germana de 1512 (exemplar Esc. 39-iv-13) (2002)
Soriano (2003), Inspecció personal
Avenoza (2001), Inspecció personal