Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2596
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/31585 (1) | Antic R-31585 (1)
Title LA VIDA | DE | SANTA CATALINA ||VALENCIA II
Printed València ,  1511-09-17 by Joan Jofré     
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 256 (= III + 16 + i-ccxxxviii + 11 + 1 + I)ff.: III + 265 + 1 facs + 1
Collation a-z8 A-J8 K1-9
Page Layout 32 línies (f. a iii)
Size pàgina 194 × 131 mm (f. a iii)
caixa 159 × 103 mm
Font gòtica
Watermark altres no es distingeixen
Pictorial Elements Il·lustracions al frontispici hi ha la figura d'un frare escrivint inspirat per la santa que es pot veure en un requadre al fons; al colofó, santa Caterina amb dos lliris a les mans envoltada de monges agenollades i amb el crucifix al fons a la seva esquerra; gravat que fou reaprofitat per al frontispici del certamen en honor de la Santa que es troba relligat juntament amb aquest imprès. Al f. k 1v gravat format per 11 peces, dues verticals laterals amb sanefes vegetals i les altres nou distribuïdes en caselles, als quatre angles els Evangelistes representats pels seus símbols (àliga, àngel, bou i lleó), al centre a dreta i esquerra
Condition lleugeres taques d'humitat als tres primers quaderns; foliació amb xifres romanes que només abasta la Vida, ja que no té foliació el pròleg (que ocupa els dos primers quaderns) i arriba fins al f. J vi, romanent la resta del volum, amb les taules, sense foliar; manca el darrer foli que duia un gravat substituït per un facsímil
Binding moderna, en cuir vermell amb quadrícula romboidal decorada amb ferros daurats que reprodueixen motius vegetals estilitzats
Associated persons Relligador fou relligat el 1940 per: Emili Brugalla i Turmo, relligador (1901-09-04 - 1987-05-25)
Associated MSS/editions Relligat amb: manid 2393 Ed.: New York: Hispanic Society, POETRY Obres fetes en lahor… Valencia 1511?. València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
References Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 1
Number of copies in edition 12


Copy no. 1 BITECA  copid   2183
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 11-VI-54 (primera part)
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: V + 16 + i-[ccxxxix] + 11
Collation a-z8 A-J8 K10
Size pàgina 204 × 142 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. Manquen els ff. 171 i 174, substituïts per facsímils. Errades a les signatures: B2 (per B3). Errades a la foliació: ccxxii (per 221)
Binding moderna, en pell sobre fusta, amb cinc nervis, guardes de paper d'aigües
Previous owners Marià Aguiló i Fuster, poeta   1897 ad quem (a l'interior de la coberta anterior ex-libris amb el lema “Cum sanguine mores”)
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 135 , n. 18


Copy no. 2 BITECA  copid   2182
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number Bon 7-III-15 (a)
Title of volume VIDA DE SANTA | CATALINA | DE SENA
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 16 + i-[ccxxxix] + 11 (folis de guardes de la relligadura, primera part del volum)
Collation a-z8 A-J8 K10
Size pàgina 206 × 141 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat; el marge inferior extern de la portada està esquinçat i també estan deteriorats alguns folis, com el cxcii del qual s'ha perdut part de la primera línia, restaurat aquest amb un bocí de paper; paper amb algunes taques d'humitat i de brutícia i amb alguns túnels de bibliòfags als marges, que no afecten el text. Errades a les signatures: B2 (per B3). Errades a la foliació: ccxxii (per ccxxi)
Binding del s. XIX? pell sobre cartó amb daurats, talls tintats de groc i guardes de paper d'aigües
History of volume Adquirit 1922 a quo
Previous owners Bartolomé Pascual (Floruit 1874)   1874 a quo (anotació al f. a2 signada el 12-7-1874, per la mateixa mà que ha afegit al peu de la portada una anotació sobre l'autor de l'obra)
Isidre Bonsoms i Siscart, bibliòfil   1922 ad quem
Note al marge es troben alguns senyals de lectura; al peu de la portada una nota del s. XVII al·ludint a l'autoria de la traducci¢: “Aucthor F. Baltasar Sorio filius Conventus Predicatorum S. Onofrij Prov. Aragonie, Fundatorque Colleglj Detursensis […] Diago […]”. Una altra anotació, probablement dels s. XIX, intercalada en el volum: “Al final dela Diana enamorada de El Polo = Madrid 1778 imprenta de Sancho Vesach Fr. Tomas traductor dela vida de santa Catalina de Sena de Fr. Raimundo de Capua”
References Reproducció del llibre de La vida dela seraphica de santa Caterina, Biblioteca de Catalunya Bon 7-III-15 (2006)
Avenoza (2004), Inspecció personal


Copy no. 3 BITECA  copid   3124
City and Library Berkeley The Bancroft Library. University of California
Collection: Call Number BX4700.C4.R23 1511 (2)
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: xvi + ccxxxviii + XII
Condition els folis finals són de guardes
Binding moderna, en pergamí de tipus cartera; conserva el llom original
Note relligat juntament amb el “Libell” (J. Jofre, València, 1511 d. 29-09)


Copy no. 4 BITECA  copid   1488
City and Library Madrid Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano
Collection: Call Number Inv. 15669 (1) | Antic R 16, 12
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 16 + i-ccxxxviii + 12
Size pàgina 195 × 130 mm (f. a iii)
Font gòtica
Watermark no es distingeix
Pictorial Elements al frontispici gravat que representa un frare escrivint, inspirat per la santa, que es pot veure en un requadre al fons; al colofó santa Caterina amb lliris a les mans envoltada de monges de genolls i amb la creu al fons, a la seva esquerra
Condition el volum té una foliació original en xifres romanes que només conta la vida i que no afecta el pròleg preliminar, transcrit als quaderns a-b; exemplar en molt bon estat de conservació
Binding moderna, en pell vermella amb ferros daurats
Associated persons va realitzar la relligadura actual: Gruel, relligador
Note relligat juntament amb el certamen poètic en honor a la santa
References Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Yeves Andrés (1997), La estética del libro español. Manuscritos españoles hasta finales del siglo XVI en la Biblioteca de Lázaro Galdiano 188-9 , n. 34
Lyell et al. (1997), La ilustración del libro antiguo en España. Edición, prólogo y notas de J. M. A 147


Copy no. 5 BITECA  copid   1470
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/3147 | Antic R-3147 | Antic 133-10
Title of volume VIDA | de | Sta | Cathalina | DE | Sena | Valencia | 1511
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 269 (= I + 16 + i-ccxxxviii + 12 + II) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a-z8 A-J8 K10
Page Layout 1 columnes (ff. 2 prel., 3 prel.)
Size pàgina 193 × 131 mm (f. 2 prel.)
caixa 158 × 102 mm
pàgina 193 × 130 mm (f. 3 prel.)
caixa 158 × 103 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial Elements Altres: molts gravats i caplletres historiades; marca d'impressor gravada en el f. 239
Condition en bon estat de conservació
Binding antiga, en pergamí, amb tanques de corda
Note nota escrita per una mà a tinta en el penúltim foli de guarda: “El Rmo fr. Raymundo de Capua General dela orden de Predicadores, y confesor de la St. Virgen, compusola Vida en latino, y fr. Thomas de Vesach, dela misma orden, y conventual del Conv de San Onofrio de la Huerta de Valencia traduxo en su lengua valenciana. Impriniose en Valencia. año. 1511 por Juan Jofre de Brianso”
References Fernández-Vega (2000), Diccionario de pliegos poéticos catalanes
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 6 BITECA  copid   3042
City and Library New York New York Public Library. Humanities & Social Sciences Library
Collection: Call Number Spencer Collection:: Span. 1511 [Copy 1]
Title of volume LA VIDA | DE | SANTA CATALINA | || VALENCIA 1511
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 270 (= III + 16 + i-ccxxxviii + 11 + 1 + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a-z8 A-I8 K1-9
Size pàgina 200 × 142 mm (f. aiii)
× mm
× mm
× mm
Font gòtica
Pictorial Elements molts gravats i caplletres historiades, iguals que els de l'exemplar principal
Condition excel·lent estat de conservació, sense errades a les signatures; errades a la foliació: ccxxii (per 221); manca el darrer foli del darrer quadern K, el qual duia un gravat i ha estat substituït per un facsímil
Binding moderna, de finals del s. XIX o inicis del XX d'art, en pell gravada, amb daurats al llom i cinc nervis; talls gravats, daurats i acolorits amb sanefes vegetals
Previous owners London: Maggs Bros   1941-03-12 (price: 1200) (segons nota al darrer foli de guardes)
Associated persons enquadernació daurada per: Emili Brugalla i Turmo, relligador (1901-09-04 - 1987-05-25)
enquadernació: Subirana (segons catàleg)
Note guardes modernes, la tercera enganxat un boc\ imprès que sembla procedir d'un catàleg d'antiquari. Relligat amb les trobes. Sense anotacions de lectura
References Avenoza (2005), Inspecció personal


Copy no. 7 BITECA  copid   2100
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call Number Rés. H. 969
Title of volume VIDA DE SANTA | CATHALINA | DE SENA
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 16 prel. + i-ccxxxviii + 12 (sense guardes posteriors)
Size pàgina 208 × 140 mm (f. 2)
Font gòtica
Condition en bon estat de conservació; el f. 221 està erròniament numerat com a f. ccxxii
Binding moderna en pell
References Mahiques Climent (2003), Inspecció personal


Copy no. 8 BITECA  copid   2015
City and Library Santander Menéndez y Pelayo
Collection: Call Number (268) (1) | Antic R-III-7-4; R-II-A
Title of volume Catherina | de Sena | Vida
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 15 + i-ccxxxviii + 12
Collation A1-4,6-8 b-z8 A1-2,4-8 B1-3,5-7 C-J8 K10
Size pàgina 204 × 141 mm (f. 2) (al marge interior)
pàgina 198 × 141 mm (al marge exterior)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal, excepte que també hi ha gravats en els ff. e 4 (i no e 3), g 4v, h 3v i C 7v i manca en B 3v
Caplletres: de 7 unitats de pauta gravades i decorades amb figures religioses, altres de 4 UP gravades amb decoració vegetal
Condition taques d’humitat i de brutícia; alguns forats per bibliòfags que no afecten la lectura del text i folis despresos. Manquen els folis a5, A3 (f. 171), B4 (f. 180), B8 (f. 184). Tall superior molt enfosquit. Alguns folis esquinçats. Foliació impresa en xifres romanes que només abasta la Vida, ja que no numera el pròleg (que ocupa els dos primers quaderns), i arriba fins al f. J vi (=CCXXXVIII) romanent la resta del volum, amb les taules, sense foliar. Errades a la foliació: LXXXVI (per 85, tot i que la “I” apareix amb tinta més fluixa, potser com si s’hagués intentat esborrar), CCXXII (per 221); errades a les signatures de quadern: B ii (per B iii)
Binding antiga en pergamí tou tacat, sobretot la contracoberta, i desprès. Amb 2 forats al marge, senyal d’haver tingut cordills per tancar el volum
Previous owners Joan Ferrandis Belbper [?]   (ex-libris escrit a ploma al marge superior del foli de portada: “Aquest libre es de Juan Ferrandiz Vellber | Gelo [paraula tatxada] prestal [a.sor] lloys asensi | Ayn 1560/1”)
Note anotacions marginals
References Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal


Copy no. 9 BITECA  copid   3172
City and Library València Real Convento de Dominicos. Archivo Histórico Conventual
Collection: Call Number XXXVIII (1)
Title of volume Vida de S[…]
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 14 + i-ccxxxix + 11
Collation a1-4,6-8 b1-7 c8 d1-6,8 f8 g-h1-2,4,8 i1,3-8 k8 l1-3,5-8 m1-3,5-8 n8 o2-8 p1,3-8 q-t8
Size pàgina 207 × 145 mm (f. a ij)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, amb taques d'humitat. Manquen els ff. xxii, xliii, xlix, lxviii, lxxvi, lxxxix, xcvii
Binding antiga, pergamí flexible
Previous owners València: Convent de Santa Caterina  
References Avenoza (2008), Inspecció personal


Copy no. 10 BITECA  copid   1631
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number R-1/177 | Antic 92-2-7
Title of volume VIDA | d Sta. Catharin | de Sena.
Writing surface Paper
Format 4t
State acèfal
Leaf Analysis ff.: III + 15 + i-ccxxxviii (fol. en romans)
Collation a2-8 b-z8 A-J8 K2-9
Size pàgina 200 × 140 mm (f. aiii)
Font gòtica
Watermark no es distingeix
Pictorial Elements manca el foli inicial amb el frontispici i el final amb el gravat i el registre; alguns gravats han estat intencionadament mutilats just on es representa el rostre del diable (fet que es pot constatar també en alguns exemplars impresos de la Vita Christi de sor Isabel de Villena conservats a la Bibliteca Nacional de Madrid)
Condition manca el primer foli preliminar, amb el frontispici, i el foli signat k [j]. Al f. cxciii s'ha perdut un bocí de text reposat per escriptura que imita la tipografia. Errades a les signatures de quadern: B ii (per B iij); errades a la foliació: ccxxii (per ccxxi)
Binding en pergamí sobre cartó, amb els forats d'antigues tanques; talls jaspiats en verd i rosat
History of volume Adquirit 1758 a quo
Previous owners Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757]   1758 ad quem (ex-libris e l'interior de la coberta: “Ex Bibliotheca quam D. D. Franciscus Borrull, Academiae Valentinae testamento legavit”)
Note relligat juntament amb el Certàmen de 1511 dedicat a la santa
References Soriano (2008), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València


Copy no. 11 BITECA  copid   1633
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number R-1/236 | Antic 92-2-8
Title of volume Vida de S. Catal[…] Sen
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 16 + i-ccxxxviii + 12 (fol. en romans)
Collation a-z8 A-J8 K10
Size pàgina 204 × 142 mm (f. aiii)
caixa 162 × 104 mm
Font gòtica
Watermark altres no es distingeixen
Pictorial Elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition volum restaurat, alguns marges amb afegits de paper. Foli final verso en blanc. Errades a la foliació: ccxxii (per ccxxi); errades a les signatures de quadern: a j sense signatura, B ii (per B iii), Lr ij-Lr vj (per k ij-k vj)
Binding antiga en pergamí sobre paper amb restes d'antigues tanques
History of volume Adquirit per donació 1834-09-06 - 1835-05-24
Previous owners Onofre Soler i Rubió (Naixement Xàtiva 1779 ca.)   (ex-libris: “Ex Bibliotheca quam D. D. Onofrius Soler, Academia Valentinae Rector, eidem testamento legavit”)
Note notes en el folis preliminars: “Author fr. Thomas de Vesach - prueuase de[l] epigraphe que se propone al prologo” (f. 1 prel), “Frare Thomás de Vesach” (f. 2 prel.); relligat juntament amb el Certàmen de 1511 dedicat a la santa (R-1/236(2))
References Tractat a: Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València


Copy no. 12 BITECA  copid   1635
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number R-1/237 | Antic 92-2-6
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 4 prel. + i-ccxxxviii + 11 post. (fol. en romans)
Size pàgina 209 × 147 mm (f. biii)
Font gòtica
Pictorial Elements alguns gravats han estat intencionadament mutilats just on és representat el rostre d'alguns diables (fenomen que es pot constatar també en altre exemplar de la Biblioteca Universitària de València)
Condition errades a la foliació o a les signatures: ccxxii (en lloc de ccxxi), B ii (en lloc de B iii); dels preliminars, tan sols s'han conservat els ff. b iij - [b vj]; també manquen el f. viij i el postliminar que inclou el registre de quaderns; no hi ha guardes, i alguns folis estan despresos de la relligadura
Binding antiga en pergamí, amb el llom reforçat amb un plàstic després de la relligadura
Previous owners M. Liñán, Canonge   (ex-libris: “ALMAE MATRI ACADEMIAE VALENTINAE DEVOTISSIMUS FILIUS MARIANUS LIÑAN, SACRAE THEOLOGIAE PRAEPOSITUS PRIMARIUS, ECCLES. TUROLENSIS, EPISCOP. ELECTUS, SANCTAE CRUCCIATA COMISS. GENERALIS, IN GRATI ANIMI TESTIMONIUM, VIVENS VALENSQUE, ANNO A CHRISTI NATIVIT MDCCCXLII | D.D”)
Note en la relligadura, a la part del llom, es veu un text imprès en llatí
References Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València