Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2556
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 3519
Title Ordinacions o Constitucions den Sanctacilia
Copied Castelló d'Empúries ,  1830 ca. by José María Llobera     
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 84 (= 1-12 + 13-28 + 29-84)
Size pàgina 96 × 144 mm (f. 13)
caixa 71 × 135 mm
Hand moderna, segle XIX
Condition les ordinacions ocupan els folis 13 a 28; segeixen altres ordinacions sobre "arbres que donan o pugan donar dany en terra de altre" (f. 28r-30r), y sobre "altres ordinacions, constitucions o costums concedits per lo Senyor D. Pere Segon " (f. 30v-32v). Segeix el Index (f. 33r-34r) on tots els textos estan barejats. A partir del f. 34, tots estan en blanc.
Binding pergamí flexible
Internal Description Number of texts: 1