Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2544
City and Library La Seu d'Urgell Biblioteca Capitular
Collection: Call Number 2045
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)   
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])   
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)   
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 264 (= I + I + 1-261 + I)
Collation 11 22 34 48 514 610/6 712 89/t5 98 106 118t 128 135/4 14-168 1710 188 19-2010 21-228 23-2510 268 27-2810 296 301; els quaderns 1 i 30 estan formats per folis solts; hi ha reclams en la major part dels quaderns en posició horitzontal i quan no hi són generalment és perquè el foli final del quadern és en blanc o allà acaba una disposició, no advertint-se llacunes per la seva mancança en el text, tenen reclam els quaderns 3, 4, 7 9, 11-17 i 25-28; en el quadern quart es veuen unes menudes signatures numèriques de quadern, a l'angle inferior dret “2j., 22., etc”, a partir del quadern 5è i fins al f. 155 (ja al quadern 17è) hi ha una foliació antiga centrada al peu del foli i es troben de nou signatures de quadern numèriques a partir del quadern 25è
Page Layout 2 columnes61 línies (f. 92rb)
Size pàgina 380 × 250 mm (f. 92)
caixa 270 × 162 mm
columna 270 × 73 mm (f. 92rb)
Hand gòtica de forma que alterna amb gòtiques més cursives en alguns documentsgòtiques del s. XV (taula, text del f. 18r)
Pictorial Elements inicials majors embotides, la primera en blau i blanc amb decoració afiligranada en vermell, la resta alternen blau i vermell, però no tenen feta la filigrana decorativa; rúbriques i tocs en algunes lletres en vermell; calderons en vermell i blau
State justificació generalment feta a punta seca, amb la primera línia en blanc i amb línies de guies per als renglons i restes de perforacions rodones als marges de les caixes i a prop dels talls, a més de ésser visible un règim complet de perforacions al marge extern dels folis; aquest tipus de pauta, majoritari, alterna amb un altre fet a punta de plom molt tènue i a partir del f. 215 (quadern 25è) són visibles perforacions rectes als marges inferiors dels folis
Condition el f. 1, primer de la foliació moderna, és en blanc com també els ff. 17v, 18v, 156-158v i 168v-169v; dos fragments de pergamí reutilitzat estan enganxats a l'interior de la relligadura i al començament del volum hi ha un bocí de foli relligat capgirat, que sembla ésser part del que protegeix la part interior del pla anterior; el foli final ha estat retallat; restes d'una antiga foliació a ploma, en xifres romanes al marge superior dret, que comença al f. 1 de la foliació moderna; hi ha diversos cosits als marges que no afecten la legibilitat dle text
Binding pell sobre fusta, amb restes de tanques metàl·liques, en mal estat, llom després
Note nombroses anotacions marginals fetes per mans diverses. Volum factici format, com indicà García y García, per la unió de diversos manuscrits diferents; una primera unitat codicològica aniria des del començament del còdex fins al final del quadern 4t (ff. I + 1-18) essent els ff. 3-17 d'escriptura del s. XIV i la resta afegit al XV; una segona des del quadern 5è fins al 18è (ff. 19-158), tal vegada aquesta dividida en dues parts: ff. 19-138 i 138v-158, que si és unitària hauríem de datar 1400 a quo, car aquesta és la data del document transcrit als ff. 154v-155; una tercera aplegaria els quaderns 19è al 24è (ff. 159-214) i una quarta els quaderns 25è-30è (ff. 215-261), que corresponen a èpoques diferents
References García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónigo
Avenoza (2002), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 20