Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2539
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/11740 | Antic R-11740
Title CANCIONERO | GENERAL | 1526 [sic]
Printed Toledo ,  1527-05-12 by Ramón Petras     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 218 (= II + 8 prel. + j-[ccvi] + II) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation +8 A-Z8 AA8 BB6 CC8
Page Layout 2 columnes (f. 173)3 columnes (f. 165)40 línies (ff. de 2 cols.)46 línies (ff. de 3 cols.)
Size pàgina 275 × 206 mm (f. 173)
caixa 212 × 160 mm (f. 173)
columna 212 × 70 mm (f. 173)
pàgina 275 × 205 mm (f. 165)
caixa 212 × 165 mm (f. 165)
columna 212 × 50 mm (f. 165)
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial Elements Il·lustració frontispici decorat amb un retaule d'estil renaixentista que representa diversos motius religiosos (f. 1 prel.)
Caplletra de set unitats de pauta (f. 1 prel.)
Caplletres: molts poemes s'inicien amb caplletres de dues unitats de pauta, sense cap decoració
Condition molt bon estat de conservació; ni els ff. prel. ni el 206 estan numerats; els ff. 22, 74, 88, 142, 181, 204 i 205 són numerats erròniament
Binding moderna, en pell decorada amb ferros daurats, amb el llom de 5 nervis i amb el tall daurat
Previous owners Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil   (ex-libris)
Note Al f. 1 prel. hi ha una nota a tinta: “fue author de esta compilacon Hernando del Castillo”. Al primer foli de guarda està escrita a llapis la xifra “1957”.

Les rúbriques d'alguns poemes d'autors catalanoparlants estan escrites en català, encara que el poema no ho estigui: “Sonets sobre ecce homo fets per Berthomeu gentil” (f. 15va), “Sonets en llor del glorios nom de iesus fets per berthomeu gentil” (f. 16rb), “Sones en llahor del nom dela gloriosa verge maria. Fets per Berthomeu gentil” (f. 16vb).
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000014271&page=1 vist 2014-08-06
References Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 18
Number of copies in edition 15


Copy no. 1 BITECA  copid   1703
City and Library London The British Library
Collection: Call Number G.11359
Title of volume CANCIONERO | GENERAL || RAMON DE PETRAS | TOLEDO 1527
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 s/n + i-cxcv + 1 s/n (=cvi) + II (fol. ant. en romans)
Collation *8 A-Z8 AA8 BB6 CC8
Size pàgina 298 × 210 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 2-205)
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Caplletres: al verso del f. 1 prel. de set unitats de pauta on es representa un monjo assegut i una persona davant agenollada confessant-se; una altra de vuit UP, al f. j, un àngel amb una espelma a la mà; altres, de quatre UP, amb decoració vegetal; molts poemes s'inicien amb caplletres de dues UP, sense cap decoració
Altres: retaule d'estil renaixentista que representa diversos motius religiosos; títol en vermell (al frontispici (f. 1 prel.))
Altres: marca de l’impressor després del colofó
Condition exemplar en molt bon estat, nota de tractament enganxada al recto del darrer foli de guardes posteriors, amb data Nov. 1990. Foliació antiga impresa en xifres romanes, errades: xxiii (per 22), liii (per 54), lxxiii (per 74), lxxxii (per 88), cxlj (per 142), cliiij (per 153), clxxxiij (per 181), cxcv (per 204) i cxcv (per 205); foli 206 sense numeració estampada; errades a les signatures de quadern: D ii (per D iij)
Binding moderna, en pell blava amb daurats, cinc nervis i tall en daurat; enquadernació de Lewis, segons inscripció al marge superior del verso del primer foli de guardes anteriors: “BOUND BY LEWIS”
Previous owners Thomas Grenville, bibliòfil (1755-12-31 - 1846-12-17)   (escut gravat en daurat a les cobertes)
Note sense anotacions. Nota de Grenville entre els dos folis de guarda anteriors: “Cancionero General. Fo. Ramon de Petras Toledo. 1527. De Bure’s Copy (in his private library) of this edition, is, as far as I know, the only other Copy that has ever been ascertained, tho’ it probably is to be found in some of the old Spanish libraries, the contents of which are not at all known in this country. I gave a very large price for it. I believe the first Cancionero General was printed at Sevilla fo 1501 & a 2d edition at Salamanca fo 1509 there is a sacred Cancionero 1492- & 1495”
References Soriano (2009), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 2 BITECA  copid   1577
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call Number R-36
Title of volume CASTILLO | CANCIONERO | GENERAL
Writing surface Paper
Format Foli
State fragmentari
Leaf Analysis ff.: 221 (= II + 8 + 1-205 + IV) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation 1 +3/4 A-Q8 1 R3/4 S-Z8 AA8 BB6 2 CC2/2 1 (en els quaderns +,R,CC hi ha folis moderns incorporats posteriorment)
Page Layout 2 columnes (f. 173)3 columnes (f. 165)
Size pàgina 280 × 195 mm (f. 173)
caixa 210 × 157 mm
columna 210 × 70 mm
pàgina 280 × 197 mm (f. 165)
caixa 210 × 166 mm
columna 210 × 52 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial Elements la portada impresa, perduda, és restituïda per una portada escrita a mà , en tinta negra i vermella
Condition manquen els ff. 1 prel., 129, 199-200 i 206, que són substituïts pel mateix nombre de folis moderns, escrits a mà però atantsant-se al disseny del text imprès, tot substintuïnt-ne les llacunes. Aquesta mateixa mà completa un fragment de text perdut en el f. 8 prel.; els ff. 54, 74, 88, 142, 153, 181, 204 i 205 estan numerats erròniament; els ff. preliminars i el 136 estan sense numerar
Binding moderna, en pasta, amb llom de sis nervis decorat amb ferros daurats
Previous owners Agustín Gatto-Durán y de Vicente Yáñez, escriptor   (nota en un paper enganxat en el segon foli de guarda: “He recibido de la biblioteca de la Real Academia Española el Cancionero general de Hernando del Castillo, impression de Sevilla año de 1540, Madrid 21 de Febrero de 1850. Agustin Duran | Vendido por los herederos del Sr. Duran (q.e.p.d.) al Gobierno de S.M. en 1863, veinte años han durado mis gestiones y porfía para lograr que lo recobre su dueño, como lo consigo hoy 1o de marzo de 1883. El Bibliotecario Aureliano Fz- Guerra”)
Associated persons al. f. 8 prel. verso hi ha una nota en portuguès que esmenta a: Fernão (“Ao S. P. Fernão […] atorgado dacassa da sopricaçao easaberat odas as Lisboa”)
al f. 191, una altra anotació que sembla una firma, feta per la mateixa mà, esmenta a: João (“Dom Joao […]jroz [?] nete [?]”)
Note la portada a mà diu: “CANCIONERO | GENERAL | de muchas y diversas Obras de todos o de los | mas principales trobadores de España, ansi anti | guos como modernos: en devocion: en moralidad: en | amores: en burlas Romances: villancicos: Cancio | nes: Letras, Motes: Glosas: Preguntas y respuestas: | Otra vez impresso, copilado, enmendado y corre | gido por Fernando del Castillo: con adicion de | muchas y muy escogidas obras cada una en su | lugar por gentil orden añadidas y puestas: | EN SEVILLA. | En casa de Juan Crombergeer | Año de MCXL.” La identificació d'aquesta impressió amb la sevillana de 1540 és errònia (en realitat es tracta de l'edició toledana de 1527, segons està catalogat a la Real Academia Española de la Lengua). Als ff. 28-29 hi ha escrites a mà les paraules “Justitia”, “Prudentia”, “Fortitudo”, “Temperantia”. En diversos folis (com els ff. 67-68, 154-155v, 181) hi ha versos marcats i subratllats. Entre els folis 89v-90v estan ratllats uns versos de Garci Sánchez de Badajoz, com s'esdevé també en altres exemplars del Cancionero general. Al f. 191 hi ha una nota escrita per una mà moderna a propòsit de l'obscè Pleyto del manto: “Se cree que esta composicion sea de Juan Ruiz, Arciprestre de Hita, igualmente que la Vision deleitable del f. 203v.
References Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 3 BITECA  copid   1487
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/2081 | Antic R-2081 | Antic 129-1
Title of volume CANCIONE | RO | GENERAL
Writing surface Paper
Format Foli
State exemplar incomplet
Leaf Analysis ff.: I + 8 prel. + xviii-cxcv + [cxvi] + I (fol. antiga en xifres romanes)
Collation +8 C3/3 D-L8 M1/4 N-Z8 AA4/3 (després del quadern AA hi ha incorporats 2 bifolis en blanc seguits de quatre folis impresos que són restes del darrer quadern)
Page Layout 2 columnes (f. 173)3 columnes (f. 165)
Size pàgina 275 × 203 mm (f. 173)
caixa 210 × 157 mm
columna 217 × 70 mm
pàgina 275 × 202 mm (f. 165)
caixa 210 × 166 mm
columna 210 × 52 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (f. 101)
Pictorial Elements Il·lustració el frontispici (f. 1 prel.) representa un retaule de gust renaixentista, amb diversos motius religiosos; al f. 1 prel. hi ha una caplletra de set unitats de pauta; molts poemes s'inicien amb caplletres de dues unitats de pauta, sense decoració
Condition entre els ff. cxci i cciii hi ha quatre folis posteriors en blanc; estan ratllats els ff. cxvjrb-ccciiivb; tant aquest exemplar com el BNM R-2095 comencen al mateix foli, el que fa pensar que els folis anteriors foren expurgats. Ni els ff. prel. ni el darrer estan numerats. Manquen els ff. 1-17, 24, 89-91, 192-202. Els ff. 22, 74, 88, 118, 142, 181, 204 i 205 estan numerats erròniament. Exemplar toscament restaurat
Binding antiga, en pell sobre cartó, amb llom de 5 nervis decorat amb ferros daurats; enquadernació foradada pels corcs, sobretot en el llom
Note notes d'antics lectors en els ff. 4 prel., 63v, 72, 120 i 161. Els ff. 191 i 203 estan ratllats amb tinta, just a l'inici de les “obras de burlas”, on hi ha l'obscè Pleyto del manto, entre d'altres. En aquest aspecte, cal recordar a més que manquen els ff. 192-202
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000014271&page=1 vist 2014-08-06
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal


Copy no. 4 BITECA  copid   1486
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/2095 | Antic R-2095 | Antic 129-1 | Antic C.108
Title of volume CANCIO | NERO | Gener[…] | Toledo 1527
Writing surface Paper
Format Foli
State incomplet
Leaf Analysis ff.: I + 181 + 1ff.: 196 (= I + 7 + xviii-ccv + I) (fol. antiga en num. romans)
Collation +3/4 C3/3 D3/4 E-L8 M1/4 N-Z8 (hi ha dos folis en blanc incorporats entre els quaderns C i D, i altres 4 folis incorporats entre els quaderns L i M)
Page Layout 2 columnes (f. 173)3 columnes (f. 165)
Size pàgina 280 × 200 mm (f. 173)
caixa 210 × 157 mm
columna 210 × 70 mm
pàgina 280 × 200 mm (f. 165)
caixa 210 × 166 mm
columna 210 × 52 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (f. 122) (Briquet 11186)
Pictorial Elements Altres: moltes composicions començades amb caplletres de dues unitats de pauta, sense decoracions
Condition entre els ff. xxiii i el xxvi, dos folis posteriors en blanc; entre el lxxxii i el xcii, quatre folis posteriors amb més cançons afegides (el verso del penúltim i el recto del darrer en blanc). Exemplar incomplet: manquen els ff. 1-17, 24-25, 89-91, 185, 191-203, 206. Els ff. 22, 88, 142, 181, 204 i 205 són numerats erròniament.
Binding pergamí sobre paper, amb tanques de corda
Associated persons Firma signa una anotació del s. XIX sobre l'estat del volum: Francisco Asenjo Barbieri, erudit (“este ejemplar, bárbaramente expurgado por la Inquisicion” “faltan las obras de burlas”)
Note en uns pocs casos, versos subratllats i notes de lectors
References Descrit per: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal


Copy no. 5 BITECA  copid   1725
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call Number S.Q.Z.VIII.21 | Antic S.Q.B.IX.19 | Antic S.C.Y.X.57 | Antic S.B.L.V.7 | Antic C.B.714 | Antic C.E.VI.III
Title of volume Cancionero general de muchas
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 7 + i-ccv + 1 (fol. ant. en romans)
Size pàgina 295 × 227 mm (f. 2)
Font gòtica
Condition manquen els ff. 1 prel., 19-21 i 156-157. Taques d'humitat i de brutícia. Alguns errors de foliació
Binding antiga en pell, amb ferros en sec i també daurats. Sis nervis al llom
Previous owners Filiberto Mileto (Monsenyor)   (a l'interior de la coberta posterior: “filiberto mileto obispo delamoriana dio este libro al capitan Costilla a 4 dias de octubre del ano de 160[.]”)
Costilla capità   (a l'interior de la coberta posterior: “filiberto mileto obispo delamoriana dio este libro al capitan Costilla a 4 dias de octubre del ano de 160[.]”)
Note Moltes crides de lectura a la secció d'“Invenciones”. En el foli de guarda s'han copiat a ploma uns versos (inc.: “A mi ser y ami fortuna”; expl.: “que manzilla ni poder”). També: “tan inpossible seria | dexallo de procurar | como podello alcancar”
References Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 6 BITECA  copid   1944
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call Number 2. P.o.hisp.14
Title of volume Cancionero general: de los trobadores de España
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 prel. + i-[ccvi] (fol. ant. en romans)
Collation 8 A-Z8 AA8 BB6 CC8
Size relligadura 290 × 205 x 50 mm (al pla anterior)
pàgina 278 × 200 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial Elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition taques d'humitat que afecten sobretot els marges superior i inferior, i de brutícia. El f. 1 prel. està molt mutilat, el foli ha estat restaurat i el text que mancava hom l'ha afegit a llapis. El foli següent (amb el final del pròleg) també ha estat restaurat, en aquest cas només li mancaven el cantó superior extern (afectant a algunes paraules del text) i el cantó inferior extern. Volum foliat amb xifres romanes a partir del començament dels poemes; els folis preliminars i el f. 206 van sense numerar. Errades les signatures de quadern: ✠ j-✠ ij sense signatura, bj també sense signatura impresa, d ij (per d3). Errades a la foliació: xxiij (per xxij), liij (per liiij), lxxiij (per lxxiiij), lxxxij (per lxxxviij, errada diferent de la de l’exemplar principal, que caldrà verificar), cxlj (per cxlij), cliiij (per cliij), clxxxiij (per clxxxj, esmenat a ploma), cxcv-cxcv (per cciiij-ccv errada diferent de l’exemplar principal, que caldrà verificar), i f. ccvj, darrer del volum, no va foliat
Binding mitja relligadura en fusta i pell, amb el tall vermell i quatre nervis al llom. Etiqueta amb la signatura actual enganxada a la part superior del llom
Previous owners München: Bibliotheca Regia Monacensis   (segell gravat: “BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS”)
München: Collegii […] Augusti   (nota a ploma al f. 2 prel.: “Collegii [..]os BSSV Augusti”)
Note Exemplar complet.

Etiqueta de la restauració del volum enganxada en l'interior de la coberta anterior, al marge inferior interior: “Nr. 501 Ausgang: | I. Schäden: a, b, d, e, j, k, l, m, n, p, s, u, v, za, ze, zo. | II. Behandlung: 3, 21, 25, 26, 29, 30, 36, 38, 40, 42. | III. Besonderheiten:”
Internet http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10149477.html vist 2015-04-20
References Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere


Copy no. 7 BITECA  copid   1704
City and Library Nantes Bibliothèque du Musée Thomas Dobrée
Collection: Call Number 514 | Antic 675 | Antic 878
Title of volume CANCIONERO | GENERAL
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 8 + i-ccv + 1 + II (fol. ant. en romans)
Collation +8 A-Z8 AA8 BB6 CC8
Size pàgina 284 × 205 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial Elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre en molt bon estat, amb alguns errors de foliació
Binding moderna, en pell amb ferros daurats, tall daurats i sis nervis al llom
Previous owners Paris: Grands-Augustins   (a ploma al f. 1 prel.: “Ex catalogo ff. Drfr. Sti augustini Com. parisiensis”)
Note anotacions marginals a ploma en els ff. 19 i 62. A la primera guarda hi ha una nota a ploma: “Collationné complet le 30 juin 1825. j.j. de Bure l'ainé”
References Polain (1904), Catalogue de la Bibliothèque du Musée Thomas Dobrée 2. Imprimés 314-315 , n. 514
Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 8 BITECA  copid   1945
City and Library Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emmanuele III
Collection: Call Number SQ XXX.C.147 | Antic XLI. H. 34 | Antic G. 82 (gravat en el llom, amb daurats)
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 prel. + i-[ccvi] + I (fol. ant. en romans)
Size pàgina 281 × 202 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial Elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat, amb errors de foliació i alguns folis afectats per la humitat. Al f. 1 prel., la part superior de la portada està una mica mutilada
Binding antiga, en pell, amb sis nervis al llom i tall jaspiat en vermell
Previous owners Lisboa: Real Biblioteca de Portugal   (monograma amb les lletres“RB”)
Note notes a ploma en el f. 92v. Es veu també una firma en el f. 206v i, en el f. 134, està esmenat a mà “Costan\cio/”
References Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere


Copy no. 9 BITECA  copid   3028
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call Number CANCIONEROS:: Cancionero general,1527
Title of volume CANCIONERO | GENERAL || TOLEDO | 1527
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + i-[ccvj] + III
Collation [*]8 A-Z8 AA8 BB6 CC8
Size pàgina 287 × 205 mm (f. i)
Font gòtica
Pictorial Elements caplletres de set unitats de pauta al f. 1v preliminar i al f. 1 gravades amb temàtica religiosa també. La resta és igual que l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat de conservació, restaurat. Folis enfosquits i amb taques d'humitat. Errors a les signatures de quadern: Dij (per D3). Errors a la foliació: xxiiJ (per 22), liij (per 54), lxxxij (per 88), cxlj (per 142), cliiij (per 153), clxxxiij (per 181), cxcv (per 204), cxcv (per 205) i 206 sense enumerar.
Binding en pell vermella sobre cartó, amb decoració en ferros en sec i daurat (flors als 4 angles del rectangle) als marges exteriors formant un rectangle a la pàgina. Amb 6 nervis i flors daurades al llom. El títol i el tall en daurat. Sanefa en daurat als marges interiors de les cobertes. Paper d'aigües. Tira blava de punt de llibre
Associated persons Relligador: Brautz Barzonnet [?], relligador
Note sense anotacions de lectura ni censura. Al f. 2 preliminar anotat al marge inferior núm. 6583 a ploma
References Ramos (2013), Inspecció personal
Soriano (2005), Inspecció personal
Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 88


Copy no. 10 BITECA  copid   1575
City and Library Oviedo Biblioteca de la Universidad
Collection: Call Number A-358 | Antic R. 32.496 | Antic 189
Title of volume CANCIO | NERO | ESP.
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 prel. + i-clxxxix + cxcv-cxcviij + [ccvii] + I
Collation +8 A-Z8 AA1-6 BB3-6 C8 (només el f. 8)
Size pàgina 286 × 208 mm (f. 173)
Font gòtica
Watermark mà amb flor
cercles dos cercles amb les lletres “A” i “F”, al damunt una creu (als ff. de guarda)
Pictorial Elements Altres: portada a dues tintes i al peu del centre escut sostingut per dos homes salvatges
Caplletres: caplletres gravades de tres unitats de pauta
Condition amb taques d'humitat que afecten especialment el centre del plec. Del quadern final només roman el darrer foli, amb el registre i la marca de l'impressor. Folis preliminars sense foliar; errades a la foliació: xxiii (per 22), liii (per 54, aquest error no hi és a l'exemplar principal), lxxiii (per 74), lxxxii (per 88), cxlj (per 142), cliiij (per 153, aquest error no hi és a l'exemplar principal), clxxxij (per 181); errades a les signatures de quadern: D ii (per D iij)
Binding del segle XVII, en pell vermella sobre cartó, i amb escuts diferents a cadascun dels plans; una tira amb motius vegetals envolta els plans, amb florons als angles. El llom té quatre nervis i florons senzills als entrenervis. Tall daurat i gravat. Foli de guarda inicial i final de l'època de la relligadura
History of volume Adquirit 1935
Previous owners A. Heredia (Floruit 1899)   (a ploma, en una guarda: “1899 A. Heredia”)
Ramiro Núñez de Guzmán, 2n. Duque de Medina de las Torres   (escut gravat als plans)
Roque Pidal y Bernaldo de Quirós, bibliòfil   (es conserva amb el volum una fitxa antiga de Roque Pidal)
Note registrat el 1946-04-08 procedent de la “Caja Fuerte del Monte de Piedad” com molts altres volums del fons Pidal. Anotacions marginals de mà maldestra, per exemple al f. 111, i amb lletra acurada al f. 195ra. Al f. 198vb subratllat al text “adiuas” i nota al marge: “Adive en Portugues”; al f. 198vc subratllat “Cohen” i al marge “Saderdote entre Judios. Cohen”; al f. 197rb al text “Tora” i a sota, interliniat, el mot en lletres hebrees. Són les “coplas del Ropero”. Nota a ploma al f. iii, amb lletra del XVII: “Con palabras esgañosas…”. Al f. 2 prel. al marge inferior “Saco este Cancionero Hernando del Castillo”. Al peu del foli final, capgirada, anotació a ploma del s. XVII
References Tractat a: Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 277 , n. 130
Tractat a: Rodríguez Álvarez (1998), Tesoros Bibliográficos de Asturias 207 (reprod. rellig. i portada)
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal


Copy no. 11 BITECA  copid   1717
City and Library Paris Bibliothèque de l'Arsenal
Collection: Call Number Fol.BL.880 (Réserve) | Antic 12313 B.L
Title of volume CANCIO | GENERA
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 + i-ccv + 1 + II (fol. ant. en romans)
Collation +8 A-Z8 AA8 BB6 CC8
Size pàgina 283 × 206 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial Elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat, íntegre, amb errors en la numeració dels folis
Binding en pell amb ferros daurats i tall tintat de vermell
Previous owners Philippe Des Portes   (nota en el primer preliminar: “Desportes”)
Note a la segona guarda es llegeixen les notes biogràfiques de diversos poetes inclosos en el Cancionero, per una ploma en francès
References Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 12 BITECA  copid   1655
City and Library Paris Bibliothèque Mazarine, Institut de France
Collection: Call Number 320 A
Writing surface Paper
Collation +8 A-Z8 AA8 BB6 CC8
Size pàgina 280 × 205 mm (f. ii)
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 8 prel.-205)
Pictorial Elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre, en molt bon estat de conservació; alguns errors en la numeració dels folis
Binding enquadernació antiga en pell, restaurada, amb decoracions i tall vermell,
References Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 13 BITECA  copid   1699
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call Number Rés. YG.11 | Antic Y. 6383 A
Title of volume CANCIONE | RO GENER | AL DE | MUCHAS
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 + i-ccv + 1 + II (fol. ant. en romans)
Size pàgina 278 × 204 mm (f. 173)
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 8 prel.-205)
Pictorial Elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat, íntegre, encara que els ff. 202 i 203 són d'una altra edició. Errors en la numeració dels folis
Binding antiga en pell, amb cinc nervis i tall tintat de vermell
Previous owners Paris: Bibliothèque Royale   (ex-libris en el primer foli preliminar)
Note una nota al verso de la primera guarda diu “imperfait de deux feuillets dans la signature CC. Ces feuillets sont Ciii et C5e, ils sont numerotés 202 et 203 et vont avant ces deux avant derniers feuillets numerotés 195”. Segueix una altra nota, “Complet maintenant”, a la qual en segueix una altra: “mq. les ff. ch. 202 et 203 auxquels on a substitué 2 ff. d'une autre ed. (Cromberger?)
References Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 14 BITECA  copid   2085
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number 33-I-8 | Antic Y.I.8
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 206 + II
Collation +16 A-L8 M4-8 N-Z8 AA2-6 BB3-6 CC8
Size pàgina 294 × 210 mm (F. i)
Font gòtica
Pictorial Elements Altres: portada a dues tintes
Condition errades a les signatures de quadern: Dii (per D3). Errades a la foliació: xxiii (per 22), lxxiii (per 74 esmenat), lxxii (per 88 esmenat), cxli (per 142), clxxxiii (per 181), cxcv per 204. Han estat tallats els ff. 89-91 (= M1-M3) i n'hi ha d'altres retallats: cxcviira, 185, 199rb-rc, ccva-vc, al f. 203 només queda la primera columna, manquen AA1, AA7-8 i BB1-2. Com indica una anotació al peu del f. cxxv, el quadern “Q” està desplaçat i es troba després del quadern “R”. Llevat d'això, exemplar en bon estat, amb alguna taca
Binding del monestir, amb els talls daurats i gravats, amb el títol desgastat
Previous owners Dio de Ma [?]   (té la mateixa relligadura que un cançoner de March d'aquesta mateixa procedència (veg. COPID 2089))
Note a la portada “Libreria De Sn. Lorenzo”. Algunes proves de ploma. A l'interior de la coberta es llegeix l'anotació inquisitorial: “Ase de Repurgar que tiene al cabo obras de Burlas que estan vedadas”
References Catalogat a: Planas Badenas (2009), El breviario de Martín el Humano. Un códice de lujo para el Monasterio de Poblet 1:257 , n. 1922
Catalogat a: Monasterio de El Escorial. Biblioteca (2003), Catálogo de los impresos de la Biblioteca de El Escorial
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal


Copy no. 15 BITECA  copid   1650
City and Library Wien Österreichische Nationalbibliothek Wien
Collection: Call Number C.P.2.C.4 | Antic 25.D.23
Title of volume Can[…]
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 prel. s/n + i-ccv + 1 s/n (foliació impresa en xifres romanes)
Collation +8 A-Z8 AA8 BB6 CC8
Size relligadura 310 × 220 x 50 mm (pla anterior)
pàgina 300 × 210 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial Elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition Exemplar en molt bon estat de conservació. Sense raspats ni folis deteriorats; amb alguna discreta taca d’humitat als marges. Errades a la foliació: a la foliació: els ff. xxiij (per xxij), liij (per liiij), lxxiij (per lxxiiij), lxxxij (per lxxxviiij), cxlj (per cxlij), cliiij (per cliij), clxxxiij (per clxxxj), ccv (per cciiij), i el f. ccvj, darrer del volum, no va foliat. Errades les signatures de quadern: ✠j-✠ ij sense signatura, bj també sense signatura impresa, d ij (per d3). Errades a la foliació: xxiij (per xxij), liij (per liiij), lxxiij (per lxxiiij), lxxxij (per lxxxviij), cxlj (per cxlij), cliiij (per cliij), clxxxiij (per clxxxj esmenat a ploma), el f. ccvj, darrer del volum, no va foliat.
Binding Enquadernació d'època, plateresca, amb estoig, en pell marró sobre cartó, amb bandes concèntriques, l’exterior decorada amb medallons amb figures femenines i, la central amb motius vegetals, aquesta envolta tres bandes verticals decorades amb alguns motius mossàrabs enllaçats per peces plateresques. Tall despintat, tintat de vermell; llom amb quatre nervis. Quedaven restes d'antigues tanques de corda, avui desaparegudes (09/2015). Relligadura restaurada.
Note Hi ha una esmena manuscrita en el f. 39v “El alcalde (cañadero) [cadannero]”. En el mateix volum estan enquadernats el Cancionero general i la Qüestión e amor publicada a Salamanca el 1519 (BETA manid 5212).

Etiqueta de paper enganxada a l’interior de la coberta anterior, sota de la que duu la signatura actual: “NICHT AUSHEBEN | UMSIGNIEREN AUF | MF 3795 | C.P.2.C.4”. La signatura antiga es troba a ploma a l’angle sup. extern del foli de guardes (que és posterior al volum), ratllada a llapis (25.D.23).
References Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal