Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 2534
Authors Desconegut
Titles Dins en .j. any son scrites
Tractat de les festes variables
Versos sobre el còmput
Date compilat: 1301 [?] - 1340 [?] (al Ms. de la BdC segueix al poema un calendari pasqual dels anys 1314-1336)
Text Type VersTractats científics o tècnics
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
Note irregularitats mètriques
Subjects CRONOLOGIA
TRACTATS
References Meyer (2008), “Dins en .j. any son scrites [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Grapí (2005), ““Axi és fet lo compte dret”. Textos i context de l'art del còmput cronològic a l'Edat Mitjana: un calendari en vers català”, Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003)
Grapí (2003), “Un calendari rimat català medieval. Estudi i edició”, Arxiu de Textos Catalans Antics 152-167
Cabanes Pecourt (1994-95), “Un calendario para Valencia”, Estudis Castellonencs 246-247
Faraudo de Saint-Germain (1950), “Un lunario valenciano cuatrocentista”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 15-17
Meyer (1884-91), “Nouvelles catalanes inédites”, Romania 20:613-4 (ed. ref.)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 4


Copy 1 BITECA  manid  1579
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 309
Copied 1301 - 1500 (volum factici)   
ID no. of specific copy cnum 3144 BITECA
Location f. 111r-v
Incipits - Explicits text: [111] Dins en .j. any son scrits | Cinquanta .ij. setmanes complideS ... [111v] … Per co cor totes son scrites | Sino aquestes queus he dites
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 2, 1 x 1, 21 x 2
Note testimoni corresponent als vv. 1-14, 16-46, 49-50, 47-48 i 51-58 de l'edició de Meyer. Segueix al poema una relació de les “Llunes” en llatí, informació molt adeqüada per seguir correctament els dejunis. Segueix també un llunari en llatí, que té algunes frases catalanes en la seva conclusió


Copy 2 BITECA  manid  1070
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/18060
Copied 1351 - 1400 (J. Riera)   
1381 - 1400 (P. Roca i J. Domínguez Bordona)   
ID no. of specific copy cnum 86 BITECA
Location f. 143va-vb (fol. mod.)f. clxiijva-vb (fol. ant.)
Incipits - Explicits text: [143va] Dins en .j. any son scrites ... [143vb] … Sino aquestes queus he dites
Condition incomplet
Poetic Stanza 29 x 2
Note testimoni corresponent als vv. 1-58 de l'edició de Paul Meyer


Copy 3 BITECA  manid  1160
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 487
Copied 1401 - 1420 (Asperti i abans Bohigas (filigranes))   
1441 - 1460 (P. Meyer)   
ID no. of specific copy cnum 2168 BITECA
Location f. 46ra-va
Incipits - Explicits text: [46ra] Dins en .i. any son scrites | Lij setmanes complides ... [46va] … De xxviij nj ha vn | Tot los altres son de .xxxj.
Poetic Stanza 32 x 2


Copy 4 BITECA  manid  1177
City, library and call number València  Biblioteca Històrica [Universitària] 216
Copied València (la taula que comença al f. 54 es pensà per servir a la ciutat de València), 1441 - 1460 (Riera i Sans)   
ID no. of specific copy cnum 10196 BITECA
Location f. 55ra-va
Incipits - Explicits text: [55ra] Djns en vn any son quaranta huit Setmanes y cinc dies E son los dies scrits ccclxv complits ... [55va] … sino aquestes que he dites
Note no hem revisat de manera íntegra aquest testimoni. Hem revisat l'explicit personalment, però l'incipit l'hem extret de l'edició que en fa Cabanes Pecourt, a línia seguida. Per aquesta raó, i perquè el text divergeix considerablement en relació als altres testimonis, ens abstenim de donar la versificació d'aquesta versió