Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2528
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/2092 | Antic R-2092 | Antic 129-1 | Antic 41-2
Title CANCIONER[O] | DE MVCHOS | AVTOR[ES]
Printed València ,  1511-01-15 by Cristòfol Koffman     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 2 + 8 s/n + i-ccxxxiiij + 2 + II
Collation 8 A-Y8 AA-FF8 GG10
Page Layout 1 columnes (f. ✠ ir-v) 1 columnes (i 2, f. iir, f. 1) 2 columnes (ff. ✠✠v-7v, iv-iir, xxiiv-xxiiir, xxviiir-v, xixv i xlviiiv) 2 columnes (i 3: ff. +[8]v, iiir, xviir, xxiiiv, xixr, xxxr, xlixr, lxxxvr, cliv, clvv, clvii) 3 columnes (+[8]v, iiiv-xvv, xviiv-xxiv, xxiiii-xxviiv, xxxv-xlviiv, xlixv-liv, lxiiii-lxxxii) 3 columnes (i 3 ff. xvir, xxiir, xlviiir, liir, lxxxiiijr, clv, clxiiiiv, clxxiir) 3 columnes (2 i 3 ff. clvir-v, clixr, vlcbiiv) 3 columnes (2, 3, 2, ff. clvr, clviiv, clxr, clxvir, clxxxxviir, cciiiir, ccxiiivm ccxvr) 44 línies (f. 2ra) 40 línies (f. 81ra)
Size relligadura 290 × 217 mm (pla anterior)
pàgina 278 × 205 mm (f. 2)
caixa 222 × 170 mm
columna 125 × 72 mm
pàgina 278 × 205 mm
caixa 235 × 170 mm
columna 225 × 53 mm
Font gòtica 134G i 102G (text)
Watermark mà amb flor (als ff. 48, 214,) (Briquet 11154, Palermo: 1475 i Briquet 11165, Perpinyà: 1505)
Pictorial Elements Il·lustracions a la portada (f. 1 prel.), es veu una caplletra de tres unitats de pauta, decorada amb el perfil d'una cara i amb diversos motius vegetals; al f. 1, la transcripció dels poemes és precedida d'una rúbrica en vermell, iniciada amb una caplletra de cinc unitats de pauta, amb decoració vegetals; d'altres caplletres de tres unitats de pauta decorades amb motius vegetals es troben en els ff. 16, 22, 28, 34v, 36v, 45v, 51v, 52, 61, 67v, 72v, 78v, 81v, etc.; en el f. 12 hi ha un gravat que representa el rei David, i en el f. 234v una mà a tinta ha dibuixat un caval
Condition bon estat de conservació; restaurat, s’ha afegit paper per consolidar un bocí del marges superior del foli final, deteriorament provocat per la tinta corrossiva emprada per l’anotació del verso; té un petit estrip a l’angle superior extern del f. ccxxv, que no afecta el text. Sense errades a la foliació original en xifres romanes. Errades a les signatures de quadern: les signatures B iij, O ij, Q ij, Q iij, S ij estan impreses en un cos més menut que les altres. No té signatura el foli U iij
Binding del s. XVII en pell vermella sobre cartó, amb ferros daurats i talls també daurat; els lloms no marquen clarament els nervis i els entrenervis dibuixats per la decoració no coincideixen amb els de la relligadura; florons als entrenervis; dues rodes amb motius geomètrics i vegetals menuts envolten els plans, al centre escut de “Don Pedro de Aragon”, quatre florons als angles interiors del rectangle central i als exteriors als superior esquerre i inferior dret lleons rampants i als contraris castells. Guardes de paper d’aigües del tipus non pareill
Previous owners Librero flamenco, llibreter   1554 a quo (nota al revers del darrer foli: “fue [comp]rado este cantionero general a tantos del mes de noviembre 1554 La plaça del olmo por pretio de siete reales De vn librero flamenco. christoual de Herrera”)
Cristóbal Herrera   Madrid 1554 ad quem (price: 7 reales) (la mateixa nota del llibreter flamenc)
Gabriel Vázquez de Acuña   (nota ratllada al f. 1 prel.: “Es de Don Gabriel Vazquez de Acuña”)
Pedro Antonio de Aragón, bibliòfil   1690 ad quem (coat of arms: S) (als dos plans de la relligadura gravat amb escut i amb la llegenda “DON PEDRO DE ARAGON”)
Madrid (província): Carmelites Descalços   1728 a quo (nota ratllada: “Del Convento de […] Descalzos Redemptores del Ca. [?] de Madrid”; la ploma que ha ratllat aquesta nota ha afegit la data 1729)
 
 
Note hi ha diversos poemes assenyalats amb una ratlla a tinta o amb notes de lectura (vegeu els ff. 108v-109v, 128v-129v, 189v-191v, 211v-213v). El volum es troba protegit per un forro de cartó i pell fet exprès
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000044597 vist 2014-08-06
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Tractat a: Dutton et al. (1990-91), El cancionero del siglo XV, c. 1360-1520 5:117
Tractat a: Norton (1966), Printing in Spain (1501-1520) , n. FJN1160
Tractat a: Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón , n. 1711
Internal Description Number of texts: 2
Number of copies in edition 6


Copy no. 1 BITECA  copid   1482
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number CM-2882 | Antic B-46-3-25; B.18/3/8/2882 | Antic 1a 2 124
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 7 prel. + 1-[233] + II (fol. ant. en xifres romanes)
Size pàgina 278 × 208 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial Elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar incomplet; li manquen els ff. 65, 131 i 234. Al lloc d'aquest darrer foli s'ha incorporat un full en blanc
Binding moderna, mitja relligadura sobre fusta, amb llom i puntes en pell, i tall safranat
Associated persons al f. 115, a ploma es cita: Pere Martí (Floruit 1520 [?]) (Senior pere marti)
Note proves de ploma en el f. 188v, escrites amb lletra del segle XVI. Al primer foli preliminar es veuen diverses notes: “Al molt magnific senyor mo pero Roger [?]”.
References Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 277 , n. 129
Avenoza (2007), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'imprès BUB CM-2882 (2007)
Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 131
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 175 , n. 339
Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 416 , n. FJN1160


Copy no. 2 BITECA  copid   1485
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/3377 | Antic R-3377 | Antic 134-4 | Antic XLVII-I
Title of volume CANCIONER[O] | GENERAL
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 226 (= I + 8 + ii-ccxvii + I) (num. ant. en xifres romanes)
Page Layout 2 columnes (f. 2)3 columnes (f. 81)
Size pàgina 270 × 199 mm (f. 2)
caixa 235 × 170 mm
pàgina 269 × 201 mm (f. 81)
caixa 235 × 170 mm
columna 225 × 53 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial Elements Altres: caplletres gravades de tres unitats de pauta
Condition manquen els ff. 1, 118-119, 140-144 i del 218 fins al 234, és a dir, només es conserva un foli, el primer, del quadern FF i manca tot el quadern GG. No té errades a la foliació; hi ha obres ratllades
Binding moderna, en pell, amb llom de cinc nervis amb ferros daurats i teixell vermell amb lletres daurades; talls daurats
Previous owners Juan Gómez (Floruit 1550 [?] - 1650 [?])   (el seu nom apareix a nombrosos folis del volum (p.e. f. 2 prel., f. x, xviii, xx, lxv, lxxiii, lxxxxiii, c, cvii, etc.) i en l'anotació que precedeix la taula: “yo soy juan perez criado del doctor gutierre de la higuera mi señor y de mi señora juana muñoz por mar y por tierra y mas que soy vezino de decazalegas. jures aian desta villa de talavera y su tierra”)
Note nombroses anotacions a ploma als dos primers folis, algunes esborrades o tatxades. Han arrencat part del Purgatorio de amor de Ximénez i les obras de burlas. Hi ha una llarga nota en el darrer foli de guarda: “faltan hasta el f. 234, que son 17 fojas que contienen el fin del purgatorio de amor y las obras de burlas que se especifican en la tabla al principio, y se pueden reponer de la impresion de 1535. menos los 14 anotados faltan ademas los fo 1 - 118.119 - 140.141.142.143 - 14[4]. que con leve diferencia se pueden reponer de la dicha impresion de 1535. menos las licciones de Job de Garci Sanchez de Badajos que se han quitado por impías. Hay en esta impresion (ademas de las de licciones de Job y de las 14 obras de burlas que faltan en este exemplar) 100 poesias que no se hallan en la impresion de 1535 (..)”. A sota d'aquesta nota, que hem transcrit parcialment, hi ha una altra encara més moderna, que escateix també el nombre de composicions que inclou l'exemplar en relació a les altres edicions del Cancionero General. En el f. 8 prel., hi ha encara una altra nota semblant. Al llarg de tot el cançoner es nota la intervenció que s'ha d'identificar amb la de Juan Gómez que signa abans de la taula: al frontispici (f. 1 prel.) es veu escrit a tinta la data, el lloc i el nom de l'impressor (“Valencia 1511 Christobal Kofman”). Hi ha també versos marcats i copiats al marge inferior. En el f. xxivvb una ploma escriu “y la mas confina esfera”, que difereix de la lliçó que apareix en lletra impresa: “y las mas confina espera”. Un altre exemple de correccions es troba en el f. xxxvivc, on en el vers “la fecunda y alto estilo”, el mot “fecunda”és subratllat i substituït per “facundia”. Es troben també versos subratllats (ff. lx, cxiv) i crides de lectura (ff. lxxv-lxxi). En una obra dialogada del poeta Puerto Carrero (ff. clxva-clxiivb), una mà a ploma introdueix amb lletres inicials les intervencions dels diferents personatges. Finalment, s'observa també la censura en dos fets: 1) l'absència d'alguns folis amb composicions irreverents, 2) les esmenes i versos ratllats que s'observen en els folis conservats. Tots els versos de les “Liciones de Job” de Garci Sánchez de Badajoz inclosos en el f. cxviiv estan ratllats, mentre que els altres folis que incloïen aquesta composició no es conserven. Hi ha versos ratllats en els ff. lxx, lxxvv, lxxxvv, clxxxxiv, clxxxxiiv. No són correctes les indicacions de folis que manquen que dóna Martín Abad
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000044597 vist 2014-08-06
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 175 , n. 339


Copy no. 3 BITECA  copid   1860
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call Number 2 P.o.hisp 12x (= verlust)
Note Diversos repertoris indiquen l'existència d'aquest exemplar, avui perdut, com confirma la biblioteca.
References Tractat a: Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 127 , n. 2
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 175 , n. 339


Copy no. 4 BITECA  copid   1861
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call Number RESERVE CANCIONEROS:: Cancionero general 1511
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 prel. s/n + i-ccxxxiiij + I (guardes de l'època de la relligadura)
Collation +8 A-Y8 AA-FF8 GG10
Page Layout 2 columnes3 columnes
Size pàgina 284 × 205 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal, f. i amb la rúbrica en vermell
Condition en bon estat, algunes taques d'humitat sense importància. Errades a les signatures: U3 sense signatura
Binding antiga, en pell gravada, amb un escut daurat gravat al centre dels plans amb tres flors de lis; talls jaspiats en marró
Previous owners Madrid: Biblioteca de las Cortes   (ex-libris al foli de portada i al del final: “INVENTARIADO POR LAS CORTES 1874”)
Archer Milton Huntington, bibliòfil   (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
Note proves de ploma als ff. 65v i 66r. Al f. 2 prel. al marge inferior hom anotà la xifra 6536. Podria provindre de la biblioteca de l'Infante D. Antonio, que passà a les Corts
References Reproducció del Cancionero General de 1511 d'Hernando del Castillo de la Hispanic Society (2005-01)
Soriano (2005), Inspecció personal
Avenoza (2005), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 176 , n. 339
Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 88


Copy no. 5 BITECA  copid   1483
City and Library Oviedo Biblioteca de la Universidad
Collection: Call Number A-379 | Antic A-16
Title of volume CANCIONERO | GENERAL
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 prel. + i-ccxxxiiij + I (fol. ant. en xifres romanes)
Collation *8 A8 B1-6,8 C-Y8 AA-FF8 GG10
Size pàgina 298 × 213 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, volum restaurat, amb algunes taques d'humitat. Manca el f. 15 i en el seu lloc hi ha un full en blanc, i el mateix s'esdevé amb el f. 166. El f. 134 és d'un altre paper i la tinta és menys forta. Sense errades a la foliació; errades a les signatures de quadern: són de cos més petit les lletres dels ff. cv (corresponent a O2), cxxii-cxxiii (Qii-iij) i cxxxviij (S2) i manca la signatura del f. clv (Uiij)
Binding moderna en pergamí sobre fusta
History of volume Adquirit 1935
Previous owners Edward Davies Davenport, militar (1799 - 1807)   (ex-libris amb la llegenda “Time Deum et honora Regem”)
Roque Pidal y Bernaldo de Quirós, bibliòfil  
Note escrit a ploma en el f. 8 prel.: “Otra del ropero a dos mujeres launa p[..]a laotra Beuda Anos 1613 adj marso”. D'aquesta mateixa ploma és una nota del f. 144 que diu: “Yo galan y siervo moso del rey”. Altres anotacions, al f. 234v. A l'interior de la coberta anterior: “Registrado por Cancionero”. “Obra de insigne rareza y de muchisimo valor aunque le faltan dos hojas”. A sota del títol de la portada, entre aquest i el “Cum privilegio”, a ploma: “En Valencia de Aragon a dia 15 de Enero 1511” (fent referència a la data i el lloc d'impressió)
References Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 277 , n. 129
Soriano (2008), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 176 , n. 339
Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 416 , n. FJN1160


Copy no. 6 BITECA  copid   1484
City and Library Santiago de Compostela Biblioteca Xeral da Universidade
Collection: Call Number 14599 | Antic 61-987
Title of volume CANCIONERO | GENERAL
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 1 + 4-8 prel. + 1-[234] + III (un foli manuscrit amb la portada més els preliminars 4-8 i, després, els folis amb numeració impresa en xifres romanes)
Size pàgina 278 × 200 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition alguns folis han estat coberts de tinta, i ara mateix es troben en molt mal estat. El f. 1 prel. s'ha substituït per un altre de manuscrit, a dues tintes. Després, dels preliminars, tan sols es conserven els ff. 4-8. Manquen els ff. 76-77, 118, 179-180,
Binding moderna en pell, amb el tall groc
Previous owners Jacobo Ma Parga y Puga   (enganxina a dins de la coberta: “LEGADO del excmo sor Dn Jacobo Ma de Parga y Puga. Año de 1850”)
Note fragments assenyalats, i versos expurgats a ploma
References Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 278-79 , n. 132
Mahiques Climent (2003), “Expurgos al Cancionero general”, Annali dell'Università di Ferrara. Sezzione Lettere
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 176 , n. 339
Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 416 , n. FJN1160
Bustamante y Urrutia (1946-48), Catálogos de la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela. 2. Impresos del siglo XVI. 1. 1500-1569. 2. 1570-1599 , n. 59