Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2523
City and Library Madrid Biblioteca Histórica Municipal
Collection: Call Number I/282 | Antic V/288
Title DIES | DE | ALBEYTERIA | 1523 | J.M.O
Printed Barcelona ,  1523-06-18 by Dimas Ballester    for Joan Giglo   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 136 (= I + i-xxi + 1 + i-cix + 3 + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a-b8 c4 primera obra; a-m8 n4/3 o8 segona obra
Page Layout 1 columnes (f. Aii)32 línies (f. iij)2 columnes (ff. xxjv-xxij) 41 línies (f. 2 post s/n)
Size pàgina 192 × 135 mm (f. iij)
caixa 169 × 113 mm
caixa 166 × 112 mm (ff. xxjv-xxij)
columna 166 × 54 mm
pàgina 192 × 140 mm (f. vj (segona obra))
caixa 169 × 113 mm
caixa 172 × 114 mm (f. 2 post s/n)
columna 172 × 55 mm
Font gòtica
Watermark ocell (als ff. 44-45)
mà amb flor (als ff. 112-113)
Pictorial Elements dues portades, una per a cada numeració; en el verso de la portada de la segona numeració, es veu el gravat xilogràfic d'un cavall, dibuixat molt toscament; en el primer dels tres folis sols del quadern “+” hi ha també el gravat d'un cavall, de característiques molt semblants a l'altre gravat (els dos gravats han d'haver estat dissenyats pel mateix gravador, la qual cosa implica que els tres
Orla portada de la primera obra amb orla de quatre peces, la inferior i la superior iguals, amb motius vegetals, la de la dreta més gran amb motius pastorils (pastors i pastores) i la de la dreta amb motius vegetals; al centre títol de l’obra en tinta vermella; a la segona obra, portada amb orla de quatre peces, la superior i la de la dreta iguals, totes elles amb decoració vegetal, a l’interior títo
Caplletres: gravades amb decoració vegetal (algunes sense decorar, com la del f. ix a la primera obra i ff. xiiij, xxxiiij a la segona)
a la segona obra, al verso de la portada, gravat representant un cavall ensellat i ben arreat, al recto del foli que segueix al colofó gravat representant un cavall
Condition incomplet, cos del volum desprès de la relligadura, està protegit per un foli de cartolina blanca, volum deteriorat, amb taques d’humitat. Primera part: manquen els ff. xviiij-xx (bifoli central del quadern “c”, que també era un quaternió com els dos anteriors; f. xxj verso en blanc. Túnels de bibliòfags als marges d’alguns folis a la segona obra, no afecten el text. En el quadern “n” de la segona obra manquen el f. n6; al quadern “o” no manca cap foli. Sense errades a la foliació; errades a les signatures de quadern: primera obra sense errades; segona, xiiij (per xiij assenyalat en verd al marge), xlvj (per liiij)
Binding mitja relligadura, tela verda estampada sobre cartó, llom de pell amb filets daurats i un floró a l’entrenervi superior, talls tintats de blau. Protegint l’interior del llom hi ha un paper amb una etiqueta on es llegeix “calle de la Bolsería no 48 Valencia”, tal vegada sigui l’adreça del relligador; guardes entelades amb dibuixos en vermell
Note sembla que es podria referir també a aquesta edició l'apunt de la Biblioteca del Marqués de la Romana “Arte e Albeytearia en idioma catalán”. Al peu del llom, les inicials “J.M.O.” corresponen a un antic posseïdor. Sense anotacions marginals, llevat d’una prova de ploma al peu del f. cjv
References Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor IV , n. 73702
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 574 , n. 1
Palau Claveras (1973), Bibliografía hispánica de veterinaria y equitación anterior a 1901 , n. 1495,12
Catalogat a: Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en bibliotecas españolas, I. siglo XVI [edición provisional] (1972-84) , n. D-891
Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum (1965) , n. 153528
Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) III , n. 805
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1938
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España I:154-5
Catálogo de la Biblioteca del Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Capitan General del Ejército y General en jefe, que fue, de las tropas Españolas en Dinamarca el año de 1807, trasladada á esta Corte desde Palma de Mallorca (1865) 62
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 22:218
Internal Description Number of texts: 2
Number of copies in edition 5


Copy no. 1 BITECA  copid   1520
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number Res 763-8º | Antic Res 763-8o
Title of volume DIAZ | ALBEITERIA
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 107 (= II + i-cij + III) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a-m8 n6
Page Layout 1 columnes (f. 2 (del prohemi))
Size pàgina 195 × 134 mm (f. 2 (del prohemi))
Font gòtica
Watermark ocell (ff. 2-88)
mà amb flor (ff. 91-94)
columna (ff. 100-101)
Pictorial Elements dibuix gravat en el f. 1v
Condition còpia molt fragmentària
Binding moderna, en pell amb ferros daurats, i llom de cinc nervis
Previous owners Manuel Perdigó i Cortès  
Note fragments subratllats i marcats per una mà a tinta (p. ex., f. 9); notes marginals (ff. 68v, 84v)
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cRes-763-8o/cres+763+8o/-3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=cres+763+8&1%2C1%2C/indexsort=- vist 2017-05-30
References Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Bohigas (1969), “El legado Perdigó”, Anuario de la Biblioteca Central de Cataluña y de las Populares y Especiales de Barcelona 385


Copy no. 2 BITECA  copid   2229
City and Library Ciutat de Mallorca Olim Convent de Sant Domènec
Writing surface Paper
Associated persons el va veure al convent dominicà: Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
Note no es trobava catalogat en 1998 a la Biblioteca Pública de l'Estat on es van recollir tots els fons procedents dels convents de Palma; exemplar no localitzat
References Soriano (1998), Inspecció personal
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 22:218


Copy no. 3 BITECA  copid   3174
City and Library Madrid Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Marqués de Valdecilla
Collection: Call Number BH FOA 4834
Leaf Analysis ff.: 22 + I + 109 + IV
Font gòtica
Pictorial Elements amb gravats
Condition falten els ff. 1, 8, 17 i 19 de la primera foliació, substituïts per fulles en blanc; hi ha una portada entre les dues foliacions i manquen les últimes quatre fulles
History of volume Adquirit 2000
Note es troba en curs de digitalització, no tornarà a la Biblioteca fins a mitjans o finals de febrer (2009); en tres o quatre mesos es podra' veure digitalitzat a Internet.
References Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal


Copy no. 4 BITECA  copid   1915
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call Number Natural History:: sense signatura
Writing surface Paper
Format 4t
Collation +3/2 a-b8 c6 a-n8 o5
Size pàgina 200 × 135 mm (f. 1)
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, algunes taques d'humitat als primers folis; dos folis de guarda inicials i dos finals
Binding moderna, en pell marró amb daurats, doble filet daurat a la part interior de las cobertes, talls daurats; es conserva dins d'una caixa de tela feta a mida
Previous owners Vicent Salvà i Pérez, llibreter   (ex-libris imprès al verso del f. II de guardes antigues)
Archer Milton Huntington, bibliòfil   (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
Associated persons relligat per: Riviere, relligador (gravat en daurat a l'interior de la coberta anterior: “Bund by Riviere & Son”)
Note anotació manuscrita que explica que els foli so vj-ox es troben relligats fora de lloc, abans de començar la primera part; al verso del segon foli de guardes, a llapis, la signatura antiga “K.477”
References Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Lamarca (2005), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'exemplar de la Hispanic Society del Llibre de menescalia, Barcelona: Ballester & Giglo, 1523 (2005)
Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 172


Copy no. 5 BITECA  copid   3171
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number R-1/228
Writing surface Paper
Leaf Analysis f.: 1
Condition el foli final de l'exemplar de 1515 que té aquesta signatura, pertany a l'edició de 1523
Associated MSS/editions manid 2229 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/14471. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
Note foli relligat al final d'un exemplar d'una altra edició del text (veure COPID 1463)