Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2521
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call Number I/B/33 (2) | Antic X P 2
Title CONSTITUCIO[NS] | DE | CATALUNIA | DE | 1503
Printed Barcelona (anotació de la Hougthon Library que situa l'edició al 1510) ,  1512-11-02 (colofó) by Johannes Rosenbach    for Barthomeu Aguilar   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 34ff.: 365-398
Collation a-c6 d2 A-B8
Page Layout 41 línies (f. a ii sense comptar les línies en blanc)43 línies (f. A ii)
Size pàgina 300 × 209 mm
caixa 227 × 155 mm (f. a ii)
caixa 228 × 155 mm (f. A ij)
Font gòtica
Watermark mà amb flor de sis pètals / estel de sis puntes (?) (al cos del volum)
Pictorial Elements Orla orla de quatre peces diferents, amb motius vegetals
Caplletres: gravades amb decoració vegetal
Il·lustració escut comtal sense pintar (portada)
Condition en bon estat; el f. 384v és en blanc
Binding pasta espanyola amb daurats al llom i a les cantoneres
Previous owners Madrid: Biblioteca Real   (ex-libris enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Associated MSS/editions Relligat amb: manid 2520 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (1). Barcelona: Pere Posa, 1504. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
Other associations Copies copid 1024 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (4). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
Other associations MSS or Printed Editions manid 2520 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (1). Barcelona: Pere Posa, 1504. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2447 Ed.: Madrid: Palacio, I/B/33 (3). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-05-12. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
Note exemplar amb anotacions marginals i passatges subratllats; per a una descripció completa del volum on es troba relligada aquesta edició, vegeu MANID 2520. Al catàleg s'assenyala la possibilitat que aquest exemplar sigui l'únic conservat a Espanya; de fet hi ha un problema amb aquesta edició; la primera part, els ff. 1-20, coincideixen exactament amb la primera part de l'edició de Jaume de Vingles (MANID 2063), que duu un colofó datat exactament igual al d'aquesta edició, però la segona part, tot i ésser el mateix text, té nombroses variants tipogràfiques. Això fa pensar que es tracta en realitat de dues unitats: la primera correspondria als ff. 1-20, sense identificació d'impressor; la segona (ff. 21-34) correspondria en aquest cas al text imprès per Rosenbach i en l'altre cas a l'edició de Jaume de Vingles; les dues parts van juntes perquè el llibreter que encomanà l'edició, Bartomeu Aguilar, les vendria plegades
References Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Catalogat a: Biblioteca de Palacio (2000), Catálogo informatizado
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 130 , n. 9
Facsímil: Reproducció parcial de l'exemplar I.B.33 de la Biblioteca Palacio. Constitucions de la Cort de Montsó de 1510. Barcelona: Rosenbach, 1510 (2003)
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 1
Number of copies in edition 9


Copy no. 1 BITECA  copid   3196
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call Number Altre Pons 11
Writing surface Paper
References Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI


Copy no. 2 BITECA  copid   3192
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 2-V-2 (31)
Writing surface Paper
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=2-v-2+%2831%29&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c2-ii-3 vist 2017-05-23
References Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI


Copy no. 3 BITECA  copid   3193
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number Mar 74-Fol
Writing surface Paper
Internet https://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=c&searcharg=Mar+74-Fol&sortdropdown=-&searchscope=13&searchscope2=13 vist 2017-05-30
References Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI


Copy no. 4 BITECA  copid   3151
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number B-60/I/I-XIV
References Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 26


Copy no. 5 BITECA  copid   2216
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call Number Inc 9550.5 vol. 2 (1)
Title of volume CONSTITUCIONS | DE | CATALUNYA
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 138 + II (folis totals del volum)ff.: II + 20 (folis d'aquesta obra)
Collation a-c6 d2
Size pàgina 297 × 210 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial Elements a dues tintes, títol imprès en vermell, decoració com la de l'exemplar principal
Condition es tracta només de la primera part de l'imprès, la segona és la peça 6 d'aquest mateix volum. Sense errades a les signatures, el f. a1 va sense signatura. El verso del darrer foli és en blanc
Binding moderna, descrita en el primer volum, pell fosca sobre cartró
Previous owners Aleixo de Queiroz Ribeiro de Sotomayor d'Almeida e Vasconcelos, Comte de Santa Eulalia [?]  
John B. Stetson Jr. (Naixement Philadelphia 1884)   1952 ad quem (ex-libris imprès: “Harvard College Library In memory of Aleixo de Queiroz Ribeiro de Sotomayor d'Almeida e Vasconcelos Count of Santa Eulalia. Gift of John B. Stetson Junior of the Class of 1906”)
Note amb anotacions de lectura i subratllats. El volum duu enganxat a la primera guarda un fragment imprès que sembla procedir d'un catàleg de venda, en anglès. Segons la fitxa es tractaria d'una edició de Barcelona: Rosenbach, 1510
References Houghton Library (2004), [Fitxa de la biblioteca inserta dins del volum]
Avenoza (2005), Inspecció personal


Copy no. 6 BITECA  copid   2206
City and Library Cambridge Harvard College Library. Law Library
Collection: Call Number Special collections (peça 1). SPAIN | CATALONIA [1510]
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-20 + II
Collation a-c6 d2
Size pàgina 296 × 215 mm (aij)
Pictorial Elements Il·lustracions gravat a la portada amb l'escut de Catalunya coronat en tinta vermella, títol en vermell. Decoració igual que la de l'exemplar principal: caplletres gravades de 4 i 5 u.p. excepte la “J” del f. aij, que és de 6 u.p. (In dei nomine)
Condition en bon estat de conservació, però amb taques d'humitat
Binding paper sobre cartó, llom en pell i restes de cantoneres tapades per paper; al peu del llom gravat en lletres daurades: HARVARD | LAW | LIBRARY
History of volume Adquirit 1919-01-23
Note relligat amb d'altres textos semblants, veg. COPID 2205; en aquesta biblioteca es considera una edició diferent de la de la segona part de la impressió. Dins del volum hi ha una etiqueta que informa quan es va rebre l'exemplar. Amb anotacions marginals en llatí i alguns passatges subratllats
References Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Catalogat a: Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004)
Tractat a: Winship (1921), “Fifteenth-Century Books”, Harvard Library Notes 98 , n. 5
Tractat a: Quaritch (1897), Monuments of typography and xilography. Books of the first half century of the art of printing in the possession of Bernard Quaritch and offered for sale at the affixed prices 518 , n. 5


Copy no. 7 BITECA  copid   3194
City and Library Palermo Biblioteca Comunale
Collection: Call Number Preg.C.44 | Antic Preg. 203
Title of volume COSTITUCIO [sic]
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-32 + II (Soriano)
Collation a-c6 d2 A6 B2-7
Size relligadura 285 × 205 x 15 mm (pla anterior)
pàgina 277 × 200 mm (f. a ij)
Pictorial Elements Altres: vegeu l'exemplar principal (escut comtal sense pintar)
Condition Exemplar sense numerar; incomplet, manquen els folis B1 i B8 (aquest darrer amb la taula de les Constitucions); foli de portada en mal estat a causa de la humitat (ha estat, però restaurat), manca part del marge dret, afectant només a l'orla; la humitat també ha afectat als dos darrers folis, per la cantonada superior externa, de la qual manca el paper
Binding moderna, mitja pell amb paper d'aigües en tons marrons, ocres i verds. Títol al teixell en daurats sobre pell marró; signatura també sobre pell marró i gravada en daurat a la part inferior del llom (PREG. | C. 44)
Previous owners Carlo Dagies   (ex libris al foli de portada, al costat esquerre de l'escut, anotació a ploma, gairebé esborrada: "Aquesto libro es de carlo dagies")
Note Preg. 203 (anotat a ploma al foli segon de guardes, a la part de dalt s'ha enganxat l'etiqueta amb la signatura actual).

Al verso del foli 34, al costat de la marca d'impressor, i escrita a bolígraf numeració 205853 | 20-03-[1]968. Aquesta mateixa apareix repetida al verso del foli 1 de guardes posteriors. S'ha comprovat amb reproduccions de l'exemplar de Palau i el Marès de la BC que es tracta de la mateixa edició.
References Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI


Copy no. 8 BITECA  copid   1991
City and Library Paris Bibliothèque de Sainte Geneviève
Collection: Call Number OE XV 648 Rés. (pièces 6-7)
Title of volume CONSTITVCIONS | DE | CATHALVNYA
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 34 (peces 6 i 7 del volum)ff.: 35-63 (fol. a ploma)
Collation a-c6 d2 A-B6 [C]2
Size pàgina 290 × 210 mm (f. aii)
Font gòtica
Pictorial Elements portada amb escut de Catalunya corona al centre, sense pintar, rúbrica en vermell, orla de quatre peces, la superior i la lateral esquerra fines i les altres més amples, sempre amb motius vegetals, caplletres gravades amb decoració vegetal, llevat la primera del f. a ij; al f. A i nova portada amb títol en cos més gran però en tinta negra, orla de quatre peces, totes elles grans, amb motius vegetals, la superior amb fons negre i la inferior amb micos entre les branques
Condition en bon estat
Binding en pell vermella sobre fusta, amb les armes de Colbert amb ferros daurats. El llom té sis nervis i els entrenervis daurats amb l'anagrama de Colbert coronat
Previous owners Paris: Abbayée de Sainte-GeneviŠve   1742 a quo (exlibris a tinta a la portada: “Ex libris Stae. Genouesa parisiensis. 1742”)
Paris: Bibliothèque Colbertine   (superlibris imprès en or a la coberta (armes) i al f. I de guardes la nota “aux armes de Colbert”)
Note text en llatí i català; nombroses anotacions marginals en lletra humanística molt acurada, com a les dos peces anteriors, sempre en llatí
References Avenoza (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Bresson et al. (1994), Catalogue du fonds hispanique ancien (1492-1808) de la bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris 67 , n. 150 i 159


Copy no. 9 BITECA  copid   3195
City and Library Perelada Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada
Writing surface Paper
References Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI