Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2517
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call Number Salazar y Castro:: 9/1117 | Antic 9-6-6 | Antic P.6
Title P. 6 | CORTES | De Valencia | D Alonso 4o A[ño] | D. Pedro 4o Año | D. Martin Año
Copied València ,  1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)   
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 199 + I (foliació a ploma posterior a les còpies)
Collation 17/8 reclam horitzontal arrenglerat amb el marge exterior, decorat en vermell, 216 el mateix però sense vermell, amb la mateixa filactèria, 38 sense reclam (segona unitat), 418 sense reclam (tercera unitat), 54 sense reclam (quarta unitat), 68/6 sense reclam, numerats al peu, centrats en aràbigs de l'1 al 9, signatures de quadern numèriques, 72 (cinquena unitat), 8tt/2 sense reclam (sisena unitat), 96/4 sense reclam (setena unitat), 104 sense que es vegi si fan plec (altra unitat), 112 sense reclam i tampoc es veu el plec (altra unitat), 123/2t sense reclam (altra unitat), 132, 146/1, 154, 162 sense clara filiació, 173t bocí i un foli, 185/4, 192, 202?, 213 folis i bocins, 2238 sense reclam, 234 sense que es vegi clara l'estructura, 246 sense reclam, 257/1, més la guarda final
Page Layout 31 línies (f. ii)
Size pàgina 301 × 225 mm (f. ii)
caixa 195 × 134 mm (primera part f. ii)
caixa 215 × 110 mm (segona part, f. 44)
Hand diverses mans gòtiques, semigòtiques, humanístiques i cursives
Watermark arc amb sageta (a la guarda anterior)
cercles dos cercles amb antena i creu (als ff. 15-39)
mà amb flor de cinc pètals (als ff. 44-57)
carro de dues rodes (als ff. 58-61 i als 97-101) (Briquet tipus 3528 (1429-1453) doc. Perpignan 1429, Barcelona 1451, Montpellier 1452, etc., molt semblant)
torre (al f. 62)
muntanya de tres cims amb creu (als ff. 63-76)
altres sense identificar (als ff. 78, 109, 115-116)
croissant (als ff. 80, 133)
destral (als ff. 81-90)
sagetes creuades dins d'un cercle (al f. 96)
altres sense identificar (als ff. 102)
unicorn cap d'unicorn (als ff. 117-121)
bandera o estendard estendard (als ff. 122-132)
flor flor de magraner (als ff. 135-)
cercle mig cercle [?] amb antena i creu o lletra "p" min
scula amb antena i creu (als ff. 138-180, 185)

brau cap de bou (al f. 183)
altres sense identificar (als ff. 186-190)
signe signe (als ff. 196 i ss.)
Pictorial Elements Rúbriques en vermell (part dels textos)
Calderons en vermell (part dels textos)
Altres: sense cap mena de decoració (part del volum)
Other features Justificació: a punta seca (primera part del volum)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (primera part del volum)
Perforacions: hi són visibles les perforacions rodones que serviren per traçar-la, molt a prop dels marges del foli (primera part del volum)
Justificació: pautada amb el sistema del plegat tabeliònic (segona part del volum)
Reclams: horitzontal arrenglerat amb el marge exterior i decorat en vermell o sense color, però amb la mateixa filactèria (quaderns 1-2) a la resta no es veuen reclams
Signatures: numèriques visibles al sisè quadern al peu, centrades en xifres aràbiques (1-9 en un quadern que té vuit folis a la primera part), a la resta de plecs no es veuen
Condition volum factici, amb nombrosos folis en blanc, la major part dels quals han estat ratllats en aspa per evitar que fossin emprats amb afegits espuris; solen separar disposicions: 1 prel., 14, 21v sense ratllar, 25, 39, 57, 61v sense ratllar, 63v sense ratllar (al recto porta una rúbrica i una anotació “No 7/R”, com les que solen obrir volum, el canvi de color del paper i el mal estat d'aquest foli i dels següents fa pensar que formava part d'un volum independent), 78, 92v sense ratllar, 94, 96v, 102v-103r, 108v, 109v, 116v, 119v li segueix un taló, 120 i 121v sense ratllar, 132 ratllat, 134v sense ratllar, 136r, 137, 146v-147, 149v i 175v sense ratllar, 184 ratllat, 185 sense ratllar, 196v-198 sense ratllar, foli de guarda final ratllat
Binding antiga, en pergamí flexible, amb les presilles i els botons de cuir que serveixen per tancar-la
History of volume Adquirit 1850
Previous owners Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734)   1734 ad quem
Madrid: Monasterio de Montserrat   1734 a quo
Madrid: Biblioteca de las Cortes   1850 ad quem
Associated MSS/editions manid 2006 MS: Avignon: Archives Départementales, Fonds Requin 5 F art. 177. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 [?] - 1460 [?]. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1525 MS: València: Universitària, 209. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1378 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Other associations MSS or Printed Editions manid 2006 MS: Avignon: Archives Départementales, Fonds Requin 5 F art. 177. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 [?] - 1460 [?]. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1405 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 228. 1431 ca. - 1460 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
manid 1378 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1525 MS: València: Universitària, 209. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
Note corts de València. Hi ha anotacions marginals de mans posteriors (s. XVII?) que anoten noms esmentats al text, per exemple, f. xxxvij “Don Pedro Maça e delaguera”. olim a llapis a la guarda cautiva anterior, de paper “Salazar = Est. 7o ngr. 3a = P 6”
Internet http://www.biteca.net/filigrana/00carros/067003.htmlhttp://www.biteca.net/filigrana/102banderes/003001.htmlhttp://www.biteca.net/filigrana/104cercles/005008.htmlhttp://www.biteca.net/filigrana/108croissants/006001.html vist 2014-01-08 vist 2014-04-20 vist 2014-04-20 vist 2014-04-20
References Comparis amb: Cañizares et al. (2011), Reproducció de filigranes
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa et al. (1949-79), Índice de la colección de Don Luis de Salazar y Castro 42:384
Internal Description Number of texts: 16