Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 2513
Authors Desconegut
Titles Dels clams que fa la carn a Déu lo pare contra lo seu fill
Date escrit: 1400 - 1500
Text Type Prosa
Subjects RELIGIÓ
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1415
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial N.I.16
Copied 1401 - 1450   
ID no. of specific copy cnum 2117 BITECA
Location ff. 206vb-207vb
Incipits - Explicits rubr.: [206vb] Dels clams quefa la carn a deu lo pare contra lo seu fill
text: C2om la Carn sia contrarja al sperit quant aquest sia lauat en alt per contemplacio ... [207vb] … e axi va derrera lo teu fill fora exida de si matexa axi con si hauja perdut lo seyn Car io veig que no vol res hujr
References Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 361 , n. 38