Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2508
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call Number M-17
Title ORDINACIONS GENERALS PER L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTICIA
[…] lo regiment de la casa del Rey […] com han a fe[…] los officis […] ne com han esser […] quitats
Copied 1422 a quo - 1500 (cita una disposició del 1422)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 21 (= I + 19 + I)
Page Layout 29 línies (f. 2)
Size pàgina 295 × 210 mm
caixa 218 × 150 mm
Hand gòtica cursiva amb influència de la bastarda
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle amb creu
Pictorial Elements sense cap mena de decoració, les rúbriques s'han fet amb la mateixa tinta que la resta del text
State volum sense caixes marcades
Condition mínimanent restaurat; s'han reparat alguns estrips; taques d'humitat i passatges desgastats per l'ús. Restes d'una antiga numeració en xifres romanes de mal llegir, al marge superior dret, que no és correlativa i assenyala que s'han perdut folis; còdex sense foliar
Binding moderna, en pergamí, amb la creu de sant Jordi en vermell i daurats a la coberta
Previous owners Guillem Maria de Brocà i de Montagut, historiador   1918 ad quem (duu el seu segell)
Note no es pot reconstruir amb seguretat l'estructura original del manuscrit, actualment s'apleguen quaderns de diversa extensió, des de bifolis, a senions passant per ternions, però el fet que hi hagi nombrosos reforços de fons de quadern i talons que subjecten folis dificulta identificar-ne l'estructura primitiva. “Primerament ordenam que en lo regiment o administracio que la dita justicia ayam un canceller tal com es designat en una constitucio”
References Avenoza (2000), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 1