Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2500
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call Number M-5 | Antic Vitr. II-47; 347.79(09)(46.71Bar)Con; Reg. A. 2290; R-404
Title Ordre judiciari en la Cort del Consolat de Mar de Barcelona
Capitolis et observantijs curiarum dictorum consulum maris et judicis Barchinone
Copied Girona (nota f. 12) ,  1451 - 1500 by Nicolau Roca     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 16 (= II + 12 + II)
Collation 110 22
Page Layout 40 línies (f. 3)
Size pàgina 283 × 205 mm (f. 3)
caixa 232 × 162 mm
Hand humanística del s. XV (ff. 2-12)
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle amb creu
cap de bou
Pictorial Elements Caplletres: inicials de paràgraf en majúsculas, però tot de la mateixa tinta i lletra
State sense pauta traçada
Condition els folis de guarda inicials i finals són moderns. Volum estripat pel marge extern i als angles; la mutil·lació de l'angle inferior dels ff. 8 i 9 afecta al text del primer; exemplar amb taques d'humitat i tot ell molt brut. No té foliació original
Binding recent i senzilla, coberta de cartó recoberta de tela, segurament de quan va pertànyer a Moliné
Previous owners Nicolau Roca, notari   (f. 12: “jn posse mei Nicolai rocha notarij publici…”)
Girona: Cort dels Mercaders  
Ernest Moliné i Brasés, erudit   1940 ad quem (nota manuscrita de donació: “Àl colegi [sic] d'Advocats de Barcelona” signat “E. Moliné i Brasés” al full de guardes)
Note el f. 12r està ocupat per dues certificacions notarials, la primera de l'autenticitat del text, tret per “Guillelmj de nadeu auctoritat Regia notarii publici barchinone [signum] et scribe curie honorabilium consulum maris dicte civitatis”, que explicita fou fet per manament dels Cònsols e Jutges, tret “partim jn libris vocatis albo viridi e rubeo earumdem curiarum partim auctoritate extra dictos libros antiquitis usitatis et continue servatis jn dictis curijs” i el data “anno Mo ccc.xl septimo”. Una segona subscripció diu: “jn posse mei Nicolai rocha notarij publici gerunde et notarij curie honorabilium consulum mercantiarum civitatis gerunde stanti fuit cum eodem translato correctum comprobatum per me ipsum notarium hac propria manu scribentem et fidem facientem”, disortadament sense datació. Aquest manuscrit no l'esmenta J. Alminyana
References Moliné i Brasés (1917-17), “L'antich orde judiciari observat en la Cort dels Consols de la Mar de Barcelona. Manuscrit inèdit d'un còdich processal barceloní el segle XV”, Revista Jurídica de Cataluña
Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 1