Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2498
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call Number R-188 | Núm. de registre Reg. A 2301 | Antic Vitr. I-92 | Antic 316(46.71Bar)Usa
Title USATICI | BARCHINONAE | ET ALIA | JURA
Copied Barcelona [?] ,  1441 - 1460   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 237 (= 5 + i-ccxxiii + 224-232)
Collation 1/5 22-7/8 3-616 714 8-1216 138/9 1416 1518 169; volum amb reclams horitzontals centrats i amb signatures de quadern numèriques (1-15) al marge inferior i interior del primer full de cada quadern
Page Layout 2 columnes (5 prel. i-clxxxix, 228v-229r) 26 línies (f. iirb)
Size pàgina 301 × 226 mm (f. ii)
caixa 187 × 139 mm
columna 187 × 64 mm (f. iirb)
Hand diverses mans gòtiques, amb més o menys influència de la bastarda
Watermark cap d'unicorn
Pictorial Elements caplletres molt senzilles, tocs en algunes lletres, rúbriques i titre courrant en tinta vermella
State justificació a punta seca, amb línies de guia per als renglons; forats rodons als vuit angles de les caixes; primera línia de la justificació en blanc, malgrat que moltres vegades l'escriptura la trepitja
Condition en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat; algunes de les glosses marginals estan tallades. L'estructura del darrer plec és insegura, perquè l'actual relligadura no permet esbrinar clarament l'estructura dels bifolis. Els cinc folis preliminars, sense foliar, duen la taula del volum, que ha estat foliat en xifres romanes. Al davant i al darrera trobem sis folis de guardes moderns
Binding preciosa relligadura artística moderna, pell amb ferros daurats en sec amb la creu de Sant Jordi incrustada en bellut al bellmig dels plans; té quatre cantoneres amb bollons i tanques metàl·liques, aquestes darreres trencades; llom amb cinc nervis; fou realitzada per al Col·legi d'Advocats, l'escut del qual es troba a la primera guarda, tota ella daurada
Associated Texts al f. 227 l'inici de: texid 3050 Mattheus, Biblia NT: Evangelium secundum Matthaeum (tr. Desconegut), escrit 70 ad quem llatí
l'inici de: texid 3051 Marcus, Biblia NT: Evangelium secundum Marcus (tr. Desconegut), escrit 55 ca. - 62 ca. llatí
f. 227r-v: texid 3049 Lucas, Evangelium secundum Lucam (tr. Desconegut), escrit 67 llatí
i al f. 227v: texid 3048 Johannes, Evangelium secundum Iohannem (tr. Desconegut), escrit 90 - 100 llatí
Note fins al f. 184, trobem una mateixa lletra, encara que possiblement hi ha intervingut més d'un copista; a partir d'ací trobem a més afegits d'altra mà, més cursiva i a partir del f. 189v, on canvia la justificació, trobem altres mans i altres disposicions de la justificació
References Avenoza (2000), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 7