Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2497
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call Number M-8 | Antic Reg. 23482; A 27178
Title Consuetud. dioec. Gerund.
Copied Girona [?] ,  1401 a quo - 1475 [?] (el document més tardà duu data de 1453) by Antoni Vicenç     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 5 + 1-25 + 13 + 4
Size pàgina 290 × 200 mm (Duran)
Condition volum acèfal, restaurat, folis entelats. Els cinc folis preliminars són contemporanis a la resta del volum, però no foren foliats. La foliació antiga, en xifres aràbigues, és visible fins al f. 25, al qual segueixen altres tretze sense foliar; els quatre folis finals duen una taula transcrita per una mà moderna
Binding moderna, en pergamí; al pla anterior la creu de Sant Jordi (vermell i daurat) i al plà posterior les armes de Brocà sota el seu nom
Previous owners Guillem Maria de Brocà i de Montagut, historiador   1918 ad quem
Note anotacions marginals. Als ff. 40-41 i 43r-v es recullen versos, sentències, notes jurídiques en català, castellà i llatí
References Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 III:459-463
Avenoza (2000), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 2