Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2494
City and Library Barcelona Ateneu Barcelonès
Collection: Call Number 84-II
Printed Barcelona ,  1518-10-16 by Johannes Rosenbach    for Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona (Joan Trinxer segons Martín Abad)   
Writing surface Paper
Format Foli
Collation a-r8 s6
Pictorial Elements rúbriques en vermell al f. vii; caplletres gravades amb decoració vegetal; al final gravat amb la marca de l'impresor
Condition errades a la foliació: xxvii (per xxv). Errades a les signatures de quadern: f| iiij (per f iiij)
References Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 361 , n. 973
Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) , n. 2627
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 886
Miquel i Planas (1911-14), Introducció a les obres de Mossèn Joan Roiç de Corella 1:310
Internal Description Number of texts: 2
Number of copies in edition 5


Copy no. 1 BITECA  copid   1309
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number B-58/2/7 | Antic C 4 XIX-3-5; B. 48-3-23; A-18; A-19; A-46; Reg. ant. 55853
Title of volume [Ludolfo | Cartoxa […]
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + [iii]-cxxxix + [cxxxx-cxxxi] (els inicials són guardes modernes)
Collation a3-7 b2-7 c2-7 d2-7 e-g8 h2-7 i2-7 k-r8 s1-5
Size pàgina 260 × 200 mm (f. a iii)
Font gòtica
Pictorial Elements títols en vermell al f. vii; caplletres gravades amb decoració vegetal. Al foli final duu gravat amb la marca de l'impresor
Condition li manquen fulls alas quaderns “a, b, c, d, h, i, s” segons es detalla a la col·lació. Exemplar deteriorat per efectes dels bibliòfags, amb taques de brutícia i d'humitat; té els marges restaurats amb bocins de paper afegits, marges que van ser retallats. No es pot comprovar l'error de foliació propi de l'edició en mancar el foli; presenta, però, l'errada de signatura de quadern: f| iiij (per f4)
Binding antiga, en pergamí sobre cartró, probablement del s. XVIII
Previous owners Barcelona: Biblioteca Mariana de Sant Francesc d'Assís   (ex-libris al f. a iii i al f. VII: “Es de la Biblioteca mariana del Convento de S. Francisco de Barcelona”)
Note a ploma, al verso del foli final, es llegeix: “duplicada esta parte”
References Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 36
Martos (2004), Inspecció personal
Avenoza (2004), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 973


Copy no. 2 BITECA  copid   1466
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number B-58/2/8 | Antic Reg. ant. 55853
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + iii-cxxxvi + I (guardes anterior i posterior de paper modern)
Collation a3-8 b-r8
Size pàgina 283 × 200 mm (f. a iii)
Font gòtica
Pictorial Elements títols en vermell al f. vii; caplletres gravades amb decoració vegetal
Condition li manquen els fulls a1-a2 i els del quadern final. Errades a la foliació: xxvv (per xxv). Errades a les signatures de quadern: f| iiij (per f iiij). Exemplar restaurat en 1996, amb l'aplicació de pasta de paper i l'emblanquinament del paper que ha fet desaparèixer les taques
Binding en pergamí flexible, restaurada
Note duia un títol escrit a ploma al llarg del llom, avui de molt mal llegir. Segells a tinta de la biblioteca en diversos folis del volum
References Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 36
Martos (2004), Inspecció personal
Avenoza (2004), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 973


Copy no. 3 BITECA  copid   1619
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat ‡
Collection: Call Number S. E. 47
Title of volume Lo primer | del | Cartoxa || Barcelona | 1518
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + i-cxxxix + 2 s/n + IV
Collation a-r8 s6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 277 × 205 mm (f. iii)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal, rúbriques dels ff. 2 i 7 en vermell
Condition volum restaurat, algunes taques d'humitat. Errades a la foliació: xxvii (per xxv), lxviiii (per 68); errors a les signatures de quadern: l iiij (per iiij)
Binding en pell marró amb daurats; llom amb cinc nervis amb decoració de tipus floral als entrenervis; talls daurats; guardes posteriors, una antiga, tres de modernes
References Soriano (2008), Inspecció personal
Soriano (2003), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 973


Copy no. 4 BITECA  copid   1618
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call Number Segle XVI 4o64 | Antic 3942; Mt.S. 4o.66
Title of volume PRIMER | DEL | CARTOXA
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + I-CXXXIX + 2 s/n + I
Collation a-r8 s5
Size pàgina 281 × 200 mm (f. 4)
Font gòtica
Pictorial Elements un parell de títols en tinta vermella. Un gravat al f. 1v, en aquest exemplar trencat, ja que de la portada només es conserva un bocí. Caplletres de 5 i 6 UP xilogràfiques amb motius vegetals
Condition manca gairebé tot el full de portada i bona part del del colofó (s 5). Exemplar amb moltes taques d'humitat i primers i darrers folis amb molts forats produïts per bibliòfags. Errades a les signatures de quadern: f |iiii (per f 4). Errors a la foliació: xxvii (per 25), lxviiii (per 68), lxxvi-lxxvii (per 84-85)
Binding moderna del s. XIX, pergamí sobre cartó
Previous owners Josep de Togores i Sanglada, 9è. Comte d'Aiamans   (segons el catàleg “De la biblioteca del comte d'Aiamans: hi ha l'etiqueta i la numeració característiques d'aquest fons”)
Note no s'observen notes de lectura
References Torra (2007), Catàleg dels impresos del segle XVI de la Biblioteca de Montserrat 2:852 , n. 1579
Soriano (2007), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 973


Copy no. 5 BITECA  copid   1620
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call Number MEV:: XVI-1752
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: iii-cxxxix + s iiii + [s v = colofó]
Collation a5 b-m8 n7 o8 p6 q7 r-s6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 295 × 202 mm (f. a iii)
caixa 228 × 49 mm
Font gòtica
Pictorial Elements rúbriques en vermell (f. v ii), caplletres gravades amb decoració vegetal; gravat final amb la marca de l'impressor
Condition acèfal i incomplet, folis a i-ii, n i, p iiii-v, q i, r i/viii perduts; darrer full en blanc i, després del colofó, estripat; f. a iii una mica estripat al marge exterior, amb pèrdua d'un petit fragment de text, fins al d. x, l'angle inferior extern gastat, sense interessar el text, una mica estripat l'angle inferior del foli s iii, amb pèrdua d'un fragment de text
Binding relligadura antiga de pergamí flexible, sense llom i cobertes despreses
Note proves de ploma del s. XVI als fulls inicials, finals i cobertes, i del s. XVII a l'interior de la coberta anterior
References Beltran i Pepió (2005), Inspecció personal
Soriano (2002), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 973