Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2493
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call Number Salazar y Castro:: 9/5550 | Antic C 129 | Antic 11.25.6 | Antic 9.28.4 | Antic Est, 25 gr 6a C no 129
Title Ordinationes facte per serenissimum Dominum Regem Petrum tertium super institutionibus officialium regia cancelleria
Copied 1601 - 1700 (Schena)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 286 (= 9 + 1-270 + 7)
Collation volum format per quinions
Size pàgina 305 × 212 mm (f. 2)
caixa 225 × 144 mm
Hand humanística
Pictorial Elements Caplletres: als inicis de les parts
Other features Justificació: sense cap mena de justificació
Reclams: horitzontals al marge interior
Condition volum en bon estat; duu dos folis de guardes, seguits per altres cinc amb la taula, un de blanc sense numerar i un altre amb la dedicatòria, també sense numerar; al final del volum es troben altres set folis sense numerar
Binding antiga, en pergamí del s. XVII, amb restes de les tanques de pell que han estat arrencades
History of volume Adquirit 1850
Previous owners Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734)   1700 [?] - 1734 ad quem
Madrid: Monasterio de Montserrat   1734 a quo
Madrid: Biblioteca de las Cortes   1850 ad quem
Associated persons Altres en el foli 6 preliminar, sense numerar després de la taula, hi ha una anotació llatina, probablement copiada de l'exemplar que li serví d'original, on s'informa que els documents foren aplegats per: Antoni Viladamor, arxiver
Altres el destinatari de la compilació fou: Michaeli Climent, historiador (“Nobilissimo et ornatissimo viro Domino Michaeli Climent S. C. ac R. Itis Conria et Protonotario Regnorum Coronae Aragonum Anthonius Viladamor dicte Regis Iis scriba mandati et Archiuarius regius Corone Aragonum”)
Note Còdex miscel·lani on es recullen diverses disposicions relatives a la regulació de les cases i a la competència dels oficials de la Cancelleria, a més d'altre tipus de disposicions, en català, llatí i castellà. La taula és de mà diferent a la del copista i fa referència a una foliació en xifres romanes que no té cap relació amb la del volum, segurament copiada de l'original, com també deu tenir aquest origen la nota que segueix a la taula on s'esmenten els personatges vinculats al còdex que serví d'original per a aquesta còpia, i que estan ambdós documentats a la primera meitat del s. XVI (Viladamor es documenta fins al 1585)
References Facsímil: Reproducció d'uns folis del ms. RAH 9/5550. Ordinacions de Pere el Cerimoniós (2001)
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 64 , n. Sisè grup
Internal Description Number of texts: 2