Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2492
City and Library Cagliari Archivio di Stato
Collection: Call Number Manoscritti di Biblioteca Ms. 1
Title Ordinaciones dominus Regie sunt per constituciones Cathalonje corroborate
Copied Barcelona [?] (Schena) ,  1351 - 1450   
Barcelona ,  1391 - 1410 (Avenoza (filigranes))   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: XI + i-cxiii + III + 2 s/n
Collation [a]5/9 [b]18 [c]20 d22 e20 f10/9
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)26 línies (f. iii)30 línies (f. cvii)33 línies (f. cxi)
Size relligadura 278 × 206 mm (al pla anterior)
pàgina 267 × 193 mm (f. iii)
caixa 190 × 143 mm (f. iii)
caixa 180 × 137 mm (f. cvii)
caixa 184 × 140 mm (f. cxi)
Hand gòtica cancelleresca (Schena)gòtica diverses mans gòtiques cancelleresques, totes molt acurades, sense tractar-se de lletres de forma (Avenoza)
Watermark altres paper sense filigrana (folis finals amb la taula)
campana amb una bola a l’interior (al cos del volum) (semblant a Briquet 4001 doc. entre 1400 i 1410, també a Piccard entre 1401 i 1417, però de dimensions diferents)
Pictorial Elements Altres: sense decoració rellevant
Caplletres: espai en blanc per a caplletes, assenyalades amb lletres de guia
Rúbriques rúbriques afegides amb una tinta mes clara de la del text, per mà un xic posterior a la de la còpia, per facilitar-ne la consulta
Other features Justificació: a punta de carbó molt fina que gairebé no deixa marca
Pautat: tipus Derolez 13, sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o trepitjada
Signatures: alfabètiques al primer foli de cada quadern; no són visibles, però, als tres primers: [a, b, c] d, e, f
Reclams: horitzontals centrats i sense decorar, llevat d’algun traç fet amb la mateixa tinta
Condition en molt bon estat de conservació. Sense anotacions marginals. El f. cxiii verso és en blanc. Al final del volum hi ha dos folis solts, copiats probablement al s. XVI o finals del XV amb una taula del volum foliada. La mà que va foliar amb xifres romanes el volum sembla la mateixa que copià la taula esmentada. Alguna esmena al text, p. e. f. lxxxxvir. Els XI folis preliminars i els III finals són contemporanis de la relligadura i contenen comentaris sobre el volum i taules. Els dos folis finals sense numerar són antics i tenen una taula antiga foliada en romans. Acèfal, manquen quatre folis al començament, que podien ser en blanc o bé tenir una taula o un document copiat amb el títol de l’obra. Manca també el darrer foli del plec final, que seria en blanc. El f. lii es troba fora del seu lloc, en realitat és el darrer del quadern [c] car el reclam lliga amb l’inici del f. xxxij. No hem advertit errors a la foliació. La foliació es troba tallada en alguns folis, cosa que indica que el volum disposava d’una altra relligadura i que fou tallat en relligar-se de nou al s. XIX
Binding moderna, de 1885, feta fer pel director de l’Arxiu, en cartó forrat de tela amb el llom de pell marró, al peu del llom restes d’una antiga etiqueta de paper que duia la signatura, sense nervis ni cap mena de decoració. Talls tintats de blau
Associated persons Altres el feu relligar i n'hi afegí anotacions sobre el volum el 14-8-1885: F. Lattari, arxiver
Note No es copia cap altra obra, llevat dels textos que es troben als folis preliminars amb comentaris fets per J. Lattari al 1885 i taules del volum afegides davant i darrera. Lattari indicà que al còdex manquen sis capítols interiors: 3, 57, 100-103. L’arxiver va controlar el manuscrit amb l’edició de Bofarull i assenyalà que el còdex de Cagliari no es troba dividit en quatre parts, com l’edició de Bofarull, a més de presentar variants en el text transmès (com ara canvis de mots o redacció resumida d’alguns apartats).

Schena suggereix també que pot tractar-se d'una còpia duta a l'illa pel mateix rei entre 1353-1354, però la datació de les filigranes situaria la còpia vers la darrera dècada del s. XIV o la primera del XV.

Segons Lattari la primera mà ocupa els ff. i-c i és del s. XIV, mentre que la resta de folis corresponen a mans posteriors. En realitat al f. c es dóna un canvi de tinta, no un canvi de mà, que sí és evident uns folis més tard. Sembla que en el volum van participar al menys tres mans del s. XIV (i-civv, civv-cviiiv, cviiiv-cxiii) i una de posterior, del XV avançat o inicis del XVI que afegí la taula que avui es troba sense relligar ni foliar al final del volum.

Volum amb senyals de lectura, car alguns passatges senyalats amb traç de tinta al marge i també alguna manícula a penes traçada (f. lxx) o la paraula “Nota” al marge p. e. f. lxxix.
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. 1 de l'Archivio di stato de Càller (2013)
Tractat a: Ferrante (1991), “La Biblioteca dell'Archivio di Stato di Cagliari”, Bollettino Bibliografico e Rassegna Archivistica e di Studi Storici della Sargena 132
Catalogat a: Lippi (1902), Inventario del R. Archivio di Stato di Cagliari e notizie delle carte conservate nei più notevoli archivi comunali, vescovili e capitolari della Sargdegna 129
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 63 , n. Sisè grup
Internal Description Number of texts: 1