Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2485
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call Number Salazar y Castro:: 9/680 | Antic K 55 | Antic 12-4-6 | Antic 9-5-1 | Antic 680
Title [ORDENAN] DE LA CASA REYAL DEL REY DON PE[DRO]
Ordina regis arag
Copied 1451 - 1500 (lletra)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 6 prel. s/n (taula) + 1 s/n + j-lxxxi + 1
Collation 14/2, gairebé després del llom, afegit posteriorment a la còpia del volum duu els índexs, per una mà del s. XVII [?]; a18 b16 c-d18 e16 f-[h]18 [j]16 k18 [l]8/2 resta de folis trencats
Page Layout 2 columnes (f. 3ra prel.) 50 línies (f. 3ra prel.)
Size pàgina 303 × 216 mm (f. ii)
caixa 200 × 125 mm (f. ij)
caixa 262 × 160 mm (f. 3 prel.)
columna 262 × 88/77 mm (f. 3 prel.)
Hand humanística de la segona meitat del s. XV (cos del volum)lletra de finals s. XVI (taula afegida al començament)
Watermark creu dins d'una llàgrima amb un motiu al peu que no es veu bé (podrien ser lletres)
cap d'home amb rínxols i antena amb aspa (al cos del volum, f. iij (podria haver-hi dos motius diferents d'aquesta imatge al cos del volum, l'altre es veu bé al f. clxxviiij))
columna amb creu (f. lxxxiij)
Pictorial Elements Rúbriques en vermell
Caplletres: caplletres principals embotides en blau i vermell i punts decoratius blancs, la filigrana és molt delicada i té boletes menudes dibuixades en blau i vermell; al f. i inicial de set unitats de pauta amb decoració afiligranada a ploma vermella que es perllonga pel marge; al f. cviiiv de cinc unitats de pauta -sense filigrana- i de quatre unitats de pauta als ff. cxxiii i cxxviiiv; els paràgrafs duen inicials de dues unitats de pauta
Calderons en vermell
Other features Justificació: a mina de plom, les línies verticals i horitzontals arriben als talls, en el primer plec pauta tabeliònica que només marca els marges verticals
Perforacions: perforacions fetes amb un punxó, visibles a frec de tall, sobretot en els marges verticals
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: verticals descendents, sobre la línia del marge interior de la caixa, en el quadern “d” decorat amb un traç de tinta vermella, en el quadern “j”, mateix traç però molt fi
Condition volum en molt bon estat tot i alguna taca d'humitat i brutícia als marges. La foliació és en xifres romanes antiga, potser de la mateixa mà que va numerar els quaderns. Al començament trobem un ternió, sense foliar, afegit al s. XVI amb la taula del volum. En blanc els ff. 1v prel., 6r-v prel., f.1 prel. del volum antic i darrer foli antic del volum. Signatures de quadern alfanumèriques no sempre visibles, en l'angle inferior extern, tallades
Binding cuir gravat en sec cobre fusta, restes dels dos fermalls en cinta de seda forta i ferro. Guardes captives de pergamí
History of volume Adquirit 1850
Previous owners Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734)   1734 ad quem (segell al començament)
Madrid: Monasterio de Montserrat   1734 a quo
Madrid: Biblioteca de las Cortes   1850 ad quem
Note Anotacions modernes a llapis amb les antigues signatures a les guardes captives. Al primer foli del quadern preliminar una mà maldestre i posterior a la que copià la taula ha transcrit una nota biogràfica sobre el rei Pere IV extreta de la crònica de G. de Vagaz: “Don Pedro el 4. fue dicho el Cerimonioso porque fue tan cuydadoso de tener su corte muy ordenada que mando buscar por todos los reynos christianos todas las ordenancas de las casas reales que pudo alcançar y de todas ellas escogio la flor y despues en su lleno consejo año 1343 mando las reconocer y examinar y publicar las despues y seguir por toda su corte fray Gauberte en su vida en el prinçipio”.

En el primer foli antic del volum, en blanc, al verso hom anotà “189”, número real de folis del volum, incloent els de la taula preliminar
References Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 56 , n. quart grup
Internal Description Number of texts: 4