Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2484
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/6108 | Antic 6108 | Antic Q 366
Title ORDINATIONS | FETES PER EN | PERE III. | REY D'ARAGO
Copied El Escorial ,  1806 by Rodó  by Josef de Montserrate    for Crisanto de la Concepción   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis pp.: 365 (= 12 + I-VI + 1-343 + 4)
Page Layout 30 línies (p. 3)
Size pàgina 302 × 203 mm (p. 3)
caixa 263 × 155 mm
Hand lletra del s. XIX
Pictorial Elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: justificació a punta seca
Pautat: sense línies de guia per als renglons (llevat a la taula i a la p. 1, que sí en tenen)
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Condition paginació en xifres aràbigues, llevat dels tres folis preliminars amb la taula que la duen romana; els folis de guardes anteriors i posteriors són en blanc (la primera i la darrera corresponen als papers vinculats a la relligadura); és en blanc la pàgina [434]
Binding moderna, mitja relligadura amb el llom en pell
Previous owners R. A. (Floruit 1806)   1806 a quo (nota foli preliminar)
Note és còpia d'un manuscrit de la biblioteca de El Escorial, segons s'assenyala en una nota transcrita en un dels folis de guardes: “Ordenaciones hechas por el Rey don Pedro 3o de Aragón. Este libro se halla manuscrito en la Biblioteca del Real Monasterio del Escorial, de donde se ha sacado esta copia per el Padre Rodó e per el padre fray Josep de Monserrate, à quienes por ser catalanes é inteligentes dela lengua Lemosina (en que estan escritas) dió este encargo en 1806 el reverendo padre fr. Chrisanto de la Concepcion Prior del dicho mnoasterio, por cuyo favor lo poséo”. Al f. 151 hi ha un full amb una anotació del copista sobre el seu original: “En este lugar havia un papelito que dicia: “En esta copia falta la ordinacion del Scriva del Archiu Real que segun la que he visto y de que tengo un tanto en el Archivo de Montserrat de Marid Lat. G. n. 35 debia estar despues del “Correus” y ante de empezir la parte quarta”
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000013964&page=1 vist 2014-08-06
Subject Manuscrit datat
References Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 54-5 , n. tercer grup
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 11:106
Catalogat a: Arco y Garay (1942), Repertorio de manuscritos referentes a la historia de Aragón 113 , n. 243
Internal Description Number of texts: 3