Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2481
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call Number Salazar y Castro:: 9/5109 | Antic 9.27.1/5109 | Antic Est. 24 gr. 2a | Antic 15 no 24 | Antic B 26
Title Papeles de Aragón
Copied 1551 - 1600 (cos del volum, Beltran)   
1601 ca. (disposicions afegides, Beltran)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis pp.: 300 (= 4 + 4 + 1-37 + 37bis-300 + 2 + 2) (paginació moderna, numera p…gines amb el núm. 37)ff.: 154 (= II + 2 + 150 + 1 + I)
Collation volum format per un binió, seguit per un quinió i per quaderns formats per plecs de set i sis bifolis, signats de la “a” a la “m”
Size pàgina 336 × 230 mm
Hand humanística, d'una sola mà, de la primera meitat del s. XVIuna segona mà, més cursiva i menuda, es pot veure a (pp. 200, 201, 203-211)
Pictorial Elements rúbriques amb inicials molt ornades al f. 1 (taula) i al 3 (incipit); rúbriques amb caplletres senzilles als capítols, inicials senzilles o amb decoració a ploma
Other features Justificació: a punta seca
Perforacions: restes de quatre perforacions a prop dels marges
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Reclams: només es veu un reclam, una síl·laba al f. 12v en posició horitzontal al marge interior
Condition volum paginat en xifres aràbigues format per dos fulls de guardes preliminars moderns, seguits per altres dos d'originals amb la taula, dels 150 que ocupa el text, d'un altre d'antic sense numerar i d'un foli de guardes modern. La paginació comença a la p. 1 i repeteix la p. 37; les pp. 244-245 i 278-279 en blanc, no anaven numerades; el darrer full escrit ha perdut la numeració. El primer quadern, sense paginar duu la taula, que és de la mà del copista, però la numeració dels fulls a que fa referència és de la paginació i, per tant, posterior. Volum en bon estat de conservació
Binding moderna, en bon estat
History of volume Adquirit 1850
Previous owners Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734)   1734 ad quem
Madrid: Monasterio de Montserrat   1734 a quo
Madrid: Biblioteca de las Cortes   1850 ad quem
Note anotacions marginals de lectors dels ss. XVI-XVII; la descripció del volum resulta un xic problemàtica car es barreixen foliacions amb paginacions
References Soriano (2001), Inspecció personal
Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 49 , n. segon grup
Internal Description Number of texts: 3