Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 2475
Authors Desconegut
Titles Sa mare de sent Archàngel
Conjur contra el mal de boca
Date compilat: 1310-08-08 a quo (data en que es transcriu en una declaració)
Text Type VersOracionsReceptes
Metrics 7ï 7 7 7 8: abcdd
Note 5 versos d'un conjur extrets d'una declaració de Benvinguda de Mallnovell davant del bisbe de Barcelona, Ponç de Gualba
Subjects PREGÀRIES
MEDICINA
SUPERSTICIÓ
References Romeu i Figueras (2000), Recerques d'etnologia i folklore 94
Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 374-375 , n. 430
Perarnau i Espelt (1982), “Activitats i fórmules supersticioses de guarició a Catalunya en la primera meitat del s. XIV”, Arxiu de Textos Catalans Antics 71 (ed. ref.)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2125
City, library and call number Barcelona  Arxiu Episcopal Visit. 1 BIS
Copied Barcelona, 1303 - 1310 (teixell)  Guerau de Gualba, Bisbe de Barcelona   
ID no. of specific copy cnum 2035 BITECA
Location f. 151v
Title Ad guturnos
Incipits - Explicits intr.: [151v] Item ad guturnos. haec uerba
text: Sa mare de sant archangel paula auja nom y som pare en fagerayn qui aquests tres mots dira de mal de bocha no morra
Poetic Stanza 1 x 5