Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2469
City and Library Castelló de la Plana Arxiu Històric Municipal
Collection: Call Number I.1.2.1
Title Primeres ordinacions de la villa [sic] de Castelló de la Plana
Ordinacions de la vila de castello
Copied 1469 - 1496 (Revest Corzo)   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 100 (= 1 + 6 + i-lxxxviii + lxxxxi-lxxxxiiii + 1) (fol. antiga; els folis de guarda inicial i final són moderns)
Collation volum format per quaternions, amb reclam horitzontal centrat al marge inferior, llevat del primer quadern, que no en té
Page Layout 22 línies (f. iii)
Size pàgina 207 × 100 mm (f. iii)
caixa 172 × 135 mm
Hand gòtica gòtica arrodonida, de mòdul ampli i molt llegible (taula i cos del volum)gòtica altra mà gòtica, també de qualitat, però un xic més evolucionada (ff. lxxxvi-lxxxviiv) gòtica mà gòtica menys acurada, que intenta imitar les anteriors, més evolucionada però molt menys professional (f. lxxxviiir-v) gòtica cursiva altres mans més cursives i desacurades (ff. lxxxxi-lxxxxiiiiv)
Pictorial Elements caplletra inicial del text, al f. i, miniada amb decoració interior afiligranada amb motius vegetals; rúbriques, numeració i inicials de paràgraf en vermell
State primera línia de la justificació escrita
Condition els sis folis preliminars contenen la taula; volum amb foliació antiga, en tinta vermella, al centre del marge superior; hi manquen els ff. lxxxviiij i lxxxx; còdex en bon estat de conservació
Binding moderna, en bon estat
Note sembla a ser que aquest còdex s'ha conservat sempre a l'Arxiu Municipal. Volum amb algunes anotacions marginals relatives al contingut, per orientar-ne la lectura, que asseguren el seu ús continuat (en català, llatí o castellà)
References Beltran i Pepió (1999), Inspecció personal
Sánchez Almela (1984), Guía del Archivo Histórico Municipal de Castellón , n. I.1.2.1
Roca Traver (1952), Ordenaciones municipales de Castellón de la Plana durante la Baja Edad Media
Revest Corzo (1947), Libre de ordinacions de la vila de Castelló de la Plana. Estudio preliminar, edición notas y glosario de…
Internal Description Number of texts: 1