Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2468
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call Number Códices y Cartularios:: Códices L-593 | Antic Cod. 593-B | Antic 712 | Antic VIII | Antic 20 S X 24 S
Title REGLA Estatutos y Costumbres de la Religion de San Juan de JERUSALÈN, En Lengua Lemosina, MS. Escribiose acia el año de 1450; y por ser exemplar tan antiguo debe conservarse. Tiene à continuacion un Catálogo de los Obispos de Aragòn y particularmente de Huesca
Copied 1440-11-23 a quo - 1460 ca. (conté els establiments de l'orde fins als del mestre Johan de Lastich, que van datats el “xxiij jorns de nouembre layn dela yncarnacio de mil. ccccxl”)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 211 (= II + 25 + i-clxvi + 14 + 4)
Collation volum format per quinions, senions i quaderns de set bifolis
Page Layout 22 línies (f. viij)
Size pàgina 198 × 140 mm (f. viij)
caixa 137 × 97 mm
Hand semigòtica semigòtica amb lleugera influència de la bastarda
Watermark altres no es poden distingir
Pictorial Elements Caplletres: caplletres vermelles de dues o tres unitats de pauta, algunes amb lleugera decoració a ploma
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Altres: foliació i numeració de capítols en tinta vermella
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: quatre perforacions rodones visibles als angles
Reclams: en posició horitzonal al marge interior
Condition dos folis de guardes seguits per altres dos amb el frontispici i un índex cronològic de disposicions, seguits per d'altres quatorze d'antics, amb part de l'índex original i altres vuit, també antics i sense numerar, amb disposicions sobre l'orde; al final del text, foliat amb xifres romanes per una única mà, que és la del rubricador, hi ha altres catorze folis de paper antic, un dels quals, el 12v post. continua la taula inicial; els quatre folis finals són de paper modern. En el volum ha quedat sense numerar un foli entre els xxviii-xxix, s'han perdut els ff. xl-xcii, cx, cxxv i clviii perdent-se text. Exemplar en bon estat
Binding en cuir, del s. XIX, en bon estat
Previous owners Amposta: Castellania de l'orde de Hospital de Sant Joan de Jerusalem   (TMC)
Note lla taula és de mà del copista i del rubricador, duu indicacions dels capítols en què es divideix cadascuna de les seccions del manuscrit, no dels folis i afecta exclusivament a la segona part del manuscrit, amb els establiments de l'orde i no inclou la regla, que va als folis sense numerar. La part conservada comença amb l'índex del f. xviii.

Al f. xv, es veu escrit “RAMON dela de[…]” i també una signatura notarial d'un tal “Juan”. Al f. xxixv, una nota: “Dela mano y pluma de Juan […]”.

Al f. lxii, hi ha la signatura d'un “P. Saramg” [?]
Internet http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet vist 2014-01-13
References Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Tractat a: Bertran i Roigé (1989), “El text català dels primers estatuts de l'orde de l'Hospital”, Haciendo Historia. Homenaje al profesor Carlos Seco
Internal Description Number of texts: 5