Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2457
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number Esp. 19 Fol (5)
Printed Barcelona ,  1513-05-15 by Carles Amorós    for Barthomeu Aguilar   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 8 (= I + 6 + +I)
Collation a6
Page Layout 47 línies (f. aii)
Size pàgina 284 × 200 mm
caixa 245 × 150 mm (f. aii)
Font gòtica
Pictorial Elements Caplletra gravada il·lustrada amb motius vegetals
Condition folis de guardes en blanc
Binding de la Biblioteca de Salvà
Previous owners Vicent Salvà i Pérez, llibreter   1849 ad quem
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis   1891 a.
Jaume Espona i Brunet, bibliòfil   1958 ad quem
Associated MSS/editions Relligat amb: manid 2461 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
Relligat amb: manid 1563 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (2). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
Relligat amb: manid 2237 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (3). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
Relligat amb: manid 1092 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
Relligat amb: manid 2462 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (9). Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
Relligat amb: manid 2036 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1563 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (2). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 2237 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (3). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 1092 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 2036 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2461 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
Note relligat juntament amb d'altres impresos. A la guarda preliminar, anotat a ploma “Sent Françesc”
References Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Tractat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor IV , n. 60369
Facsímil: Reproducció parcial dels capítols de la Cort de 1503. Exemplar BdC Esp 19 Fol (5) (2003)
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 213 , n. 478
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecció personal
Tractat a: Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 , n. 187
Tractat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1289
Tractat a: Burger (1913), Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal von 1501 bis 1536. Mit chronologischer Folge ihrer Druck- und Verlagswerke 1 i 3
Tractat a: Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges 30 , n. IX
Catalogat a: Salvá y Mallén (1872), Catálogo de la Biblioteca Salvá, escrito por D. Pedro Salvá y Mallén, enriquecido con la descripción de otras muchas obras, de sus ediciones , n. 3641(4)
Tractat a: Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón , n. 444
Tractat a: Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón I , n. 444
Internal Description Number of texts: 1
Number of copies in edition 4


Copy no. 1 BITECA  copid   2207
City and Library Barcelona Ateneu Barcelonès
Collection: Call Number 84-II
Condition exemplar diferent a d'altres d'aquesta edició
Note segons Norton aquest exemplar és diferent


Copy no. 2 BITECA  copid   2221
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call Number Inc 9550.5 vol. 2 (9)
Title of volume CONSTITUCIONS | DE | CATALUNYA
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 138 + II (folis totals del volum)ff.: 6 + I (folis d'aquesta obra)
Collation a6
Size pàgina 297 × 210 mm (f. 1)
Font gòtica
Condition en molt bon estat. Sense errades a les signatures; f. a1 sense signatura. Al final duu un foli en blanc de paper posterior
Binding moderna, descrita en el primer volum
Previous owners Aleixo de Queiroz Ribeiro de Sotomayor d'Almeida e Vasconcelos, Comte de Santa Eulalia [?]  
John B. Stetson Jr. (Naixement Philadelphia 1884)   1952 ad quem (ex-libris imprès: “Harvard College Library In memory of Aleixo de Queiroz Ribeiro de Sotomayor d'Almeida e Vasconcelos Count of Santa Eulalia. Gift of John B. Stetson Junior of the Class of 1906”)
Note amb anotacions marginals i subratllats
References Houghton Library (2004), [Fitxa de la biblioteca inserta dins del volum]
Avenoza (2005), Inspecció personal
Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004)
Winship (1921), “Fifteenth-Century Books”, Harvard Library Notes 98 , n. 5
Quaritch (1897), Monuments of typography and xilography. Books of the first half century of the art of printing in the possession of Bernard Quaritch and offered for sale at the affixed prices 518 , n. 5


Copy no. 3 BITECA  copid   1879
City and Library Reus Olim Vídua Font de Rubinat
Writing surface Paper
Format Foli
References Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 213 , n. 478


Copy no. 4 BITECA  copid   3261
City and Library Sankt Peterburg The National Library of Russia
Collection: Call Number Rare Books:: 8.6.7.20-20b | Núm. de registre INV 2129 | Antic 13559 / 97
Title of volume Los Vsatges de Barcelona | 1495
Constitucions per lo S. Rey don ferrando & &
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 + I
Page Layout 1 columnes (text)2 columnes (taula)
Size relligadura 305 × 220 aprox. mm (pla anterior)
pàgina 304 × 218 mm (f. 1)
Condition El volum està molt deteriorat a causa de la deformació de la relligadura, la primera edició que conté (Usatges) és acèfala, però llevat d’això el paper està en molt bon estat de conservació, molt net i té poques notes marginals. Sense cap mena de foliació.
Binding Pergamí flexible, en molt mal estat. L’interior del llom està protegit per un tros de pergamí amb escritura gòtica llatina de molt bona factura. Talls tintats de vermell.
Previous owners Sankt Peterburg: Biblioteca Pública Imperial de Sant Petesburg   1897 a quo - data del registre
Associated persons El va veure: Gerard van Thienen (Naixement 1939)
Note El volum probablement duia algun títol al llom, però en l’estat actual de la relligadura no és possible verificar-ho.

El núm. 13559 / 97 és la signatura de quan era a la Biblioteca Pública Imperial, i el núm. de sota correspon a l’any 1897. El núm. d'inventari 2127 es troba anotat al verso del darrer foli de l’edició, en posició vertical.

Gros volum relligat en pergamí que conté una compilació d’edicions de textos jurídics catalans, del tipus habitual entre els juristes. Cada obra té una lletra al final de la signatura per distingir-les.

Enganxat a l’interior de la coberta anterior hi ha un bocí de paper amb una relació del contingut del volum, escrit en lletra molt acurada del s. XVIII? Està una mica deteriorat.

1º Consti[tucions] de Cathalunya… la present obra es de | […] la insigne ciutat de Barcelona & acabada | stada stampada enla […] ciutat […] | a xx del mes de febrer any mil.cccc.lxxxxv (342 ff.)
2º Ferdinandus ij Rex (deux feuillets) 14963º Constitucions per lo S. Rey don ferrando & & ( Six ffe.) 1513
3º Constitucions per lo S. Rey don ferrando & & ( Six ffe.) 1513.
4º Constitucions fetes per lo… Rey e senyor don Ferrando rey de… | en lany mil cinch cents e deu … acta fuerunt… anno 1510 | 20 ff. plus 2 ff. blancs
5º Pragmatica sancio… Estampat en Barcelona any 1512 | 2 ff.
6º Constitucions fetes per la moltalta senyora Reyna dona | Germana… en lany 1512 12 ff. Signatures a et b
Constitucons fetes per la Sacra… magestat de | don Carles… en la primera cort de Barcelona | en lany 1520 8 ffts dont le 1er blanc signatures C
7º Carolus divina favente clementia Romanorum rex etc. 1520 | signatures a a f trente quatre feuillets dont 3 blans
[afegit a llapis (1521)]

Al marge superior extern del primer foli de text anotat a llapis “20b”. Al peu no hi ha indicacions a repertoris com es trobaven a l’obra anterior. Al foli en blanc que precedeix l’obra s’ha escrit “Sent fran cesch”

Hem verificat el text amb la reproducció de BdC Esp 19 Fol. 5
References Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal