Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2430
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 10-VI-26
Title LLIBRE | APPELLAT | CONSOLAT | [DE] MAR|| 1518
Printed Barcelona ,  1518-05-06 by Johannes Rosenbach    for Rafael Dauder   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 2 + 8 s/n + i-ciiii + 2 s/n + II
Collation [1]8 a-m8 n6 o4
Page Layout 2 columnes (a gairebé tot el volum)1 columnes (a la part superior de la portada i del f. I s/n)45 línies (f. XIIII)
Size relligadura 305 × 220 mm (pla anterior)
pàgina 295 × 210 mm (f. XIIII)
caixa 224 × 144 mm (f. XIIII)
columna 224 × 67 mm (f. XIIII)
Font gòtica
Pictorial Elements Caplletres: caplletres de quatre unitats de pauta excepte al foli 1ra, de nou unitats de pauta i 1rb, de 5UP) amb fons vegetal
Rúbriques rúbriques i títols de mida més gran
Orla Orla xilogràfica amb motius florals en vermell
Il·lustracions gravat amb una nau amb la vela major desplegada a la portada i al verso la Verge amb el nen Jesús dins d'una aureola de flors, entre tres àngels i un devot agenollat amb el rosari a les cantonades, marc de doble filet i tot el foli envoltat per un marc xilogràfic decorat amb motius florals; al f. lxxxvv, gravat de quinze unitats de pauta representa un rei a cavall amb l'espasa a la mà; un altre gravat es localitza al f. xciiiv, i al xcviiiv es veuen les armes de Catalunya; marca de Rosenbach després del colofó i al foli final gravat amb l'escut reial. Títol de la portada en vermell
Altres: marca de Rosenbach després del colofó i al final gravat amb l'escut reial
Condition exemplar restaurat amb alguns folis amb marges retallats i taques d'humitat; la restauració ha susbituït el material perdut per pasta de celul·losa o paper. Errades a les signatures de quaderno: ✠ sense signatura, k iii (per k iiij) n ij (per n iij) esmenades a ploma, esmena que ara gairebé no es distingeix; en blanc el lloc corresponent a la signatura k v. Errades a la foliació: xliiii (per liv), cxiiii (per xciv), en blanc cv i cvi.
Binding moderna, en pergamí sobre fusta i talls tintats de blau
Previous owners J. Batlle (Floruit 1930)   (al f. 1 prel. a ploma: “Ex-libris Jacobi Batlle”)
Marià Aguiló i Fuster, poeta  
Àngel Aguiló i Miró, erudit   (llegenda present a un ex-libris imprès amb una àliga: “Cvm sangvine mores”)
Note anotacions marginals
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=10-vi-26&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c10-vi-25 vist 2017-05-25
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Tractat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor IV , n. 59524
Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Consolat de Mar (1518), exemplar de la BdC 10-VI-26 (2007)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 447
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 526-27 , n. 35
Catalogat a: Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en bibliotecas españolas, I. siglo XVI [edición provisional] (1972-84) , n. L-2655
Tractat a: Norton (1966), Printing in Spain (1501-1520) , n. 135
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1327
Tractat a: González y Sugrañes (1918), Contribució a la historia dels antichs gremis dels arts y oficis de la ciutat de Barcelona, 2. Llibreters, estampers 109-10
Tractat a: Burger (1913), Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal von 1501 bis 1536. Mit chronologischer Folge ihrer Druck- und Verlagswerke 60
Tractat a: Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges 65-67 , n. LXIV
Internal Description Number of texts: 14
Number of copies in edition 10


Copy no. 1 BITECA  copid   1906
City and Library Ciutat de Mallorca Col·legi Major de la Sapiència
Writing surface Paper
Format Foli
Note volum dipositat a la biblioteca del Seminari, no ha estat possible consultar-lo (gener 2008)


Copy no. 2 BITECA  copid   3217
City and Library Lleida Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida
Collection: Call Number Fons de còdex: Lleida:: LC-0040 | Antic olim 33
Title of volume ORDI | nacions | del Con | solat de | Mar de | Barce | lona
Writing surface Paper
Format Foli
State incomplet
Leaf Analysis ff.: I + 1-112ff.: I + 1-6 s/n + I-[cv] + I
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 292 × 206 mm (f. iiii)
relligadura 292 × 220 mm (pla anterior)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition llom desprès, però no del tot. Taques de brutícia i d'humitat. Primer foli en mal estat, enganxat, segurament s’havia desprès. Falta el primer foli amb el títol i un altre del primer plec, segurament el darrer. Errades a la foliació: xliiii (per liv), cxiiii (per xciv); errades a les signatures de quadern: k iii (per k iiij) n ij (per n iij) esmenats a ploma; en blanc el lloc corresponent a la signatura k v
Binding pergamí flexible sobre paper imprès reaprofitat. Restes d’una tira de badana per lligar-lo. La guarda preliminar és una part d’una carta
Note al mig del llom, hi ha un paper enganxat amb el núm. "3" a tinta, gros. En aquest volum, la taula comença al f. 1ra i acaba al 6vb. El f. [cv] duu el colofó i la marca de l’impressor al recto i al verso s’imprimeix un text a dues columnes. Sense anotacions marginals. Al primer foli que fa de guarda, aliè al volum, hom anotà: “Est Llibre fou estampat en Barcelona lo any 1518 per Mestre Joan Rosembach Alemany en 6 de maig”. És una part d’una carta adreçada al “Sr. Dean y Cabildo y Canónigos de la Catedral de Lérida”, i hi romanen restes del lacre vermell
References Descrit per: Avenoza Vera (2012), Inspecció personal


Copy no. 3 BITECA  copid   1874
City and Library Madrid Biblioteca del Marqués de Morbecq
Writing surface Paper
Format Foli
Note exemplar perdut
References Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 447


Copy no. 4 BITECA  copid   1875
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Writing surface Paper
Format Foli
Condition exemplar sense portada i sense el darrer foli
References Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 447


Copy no. 5 BITECA  copid   1905
City and Library Minneapolis University of Minnesota. Wilson Library
Collection: Call Number TC Wilson Library Bell 1518
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis 7 prel. + CIIII + 2


Copy no. 6 BITECA  copid   1873
City and Library Oxford University of Oxford, Bodleian Library
Collection: Call Number A A 16 Art. Seld | Antic C. 29. Art. Seld.
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 6 s/n + i-[cvi] + 1 + I
Size relligadura 282 × 190 mm (pla anterior)
pàgina 275 × 180 mm (f. 2)
Font gòtica
Condition en bon estat de conservació, amb algunes taques d’humitat. Manquen els ff. [1]j i [8] prel., que segurament era en blanc. Errades a les signatures de quadern: manca el f. [j]; k iii (per k iiij esmenat a tinta), n ij (per n iij esmenat a tinta) esmenades a ploma, esmena que ara gairebé no es distingeix; en blanc el lloc corresponent a la signatura k v. Errades a la foliació: xliiii (per liv), cxiiii (per xciv); és en blanc el f. cviv
Binding antiga, però posterior a l’edició, en pell marró sobre cartó fort, amb ferros secs, talls jaspiats en vermell i quatre nervis al llom. Al pla anterior hi ha una senyal d’haver tingut dos claus que subjectaven alguna peça rectangular, que no era una tanca car no es veu res de semblant a la part posterior
Note en el tall es veu escrit en tinta negra “16”, xifra que també es troba al capdemunt del llom (mig esborrat ara). A l’inici i al final fan funció de guardes fulls plegats pel centre d’una biblia llatina impresa en lletra gòtica a dues columnes, part d’aquests folis tenien la funció de guardes captives (una al davant i una altra al darrera i altres segurament reforçaven la relligadura (hi ha dos arrencats al començament i altres dos al final, romanent talons); precedeix al text també un foli en blanc de paper posterior a l’edició que duu anotacions referens a les signatures del volum. Al capdemunt del primer foli hom anotà el títol de l’obra a tinta “Consolat de mar”, títol que avui es troba mig tallat. Es veuen algunes anotacions marginals tallades pel relligador (p. e. f. lx), de fet el volum té els marges molt retallats
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Consolat de mar de 1518 de la Bodleian Library (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 447


Copy no. 7 BITECA  copid   1665
City and Library Paris Bibliothèque Mazarine, Institut de France
Collection: Call Number Rés. 2798 | Antic 13936
Title of volume Consolato de mare
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 8 + i-ciiii + 2 + II (fol. ant. en romans)
Size pàgina 293 × 215 mm (f. ii)
caixa 225 × 145 mm
Font gòtica
Pictorial Elements en el f. 1 prel.r-v hi ha dos gravats amb orla (en el recto, a dues tintes); al f. 85v un gravat de quinze unitats de pauta representa el rei a cavall amb l'espasa a la mà; un altre gravat es localitza al f. 93v, i al f. 98v es veuen les armes de Catalunya; una mateixa caplletra historiada apareix en els ff. 2 prel.v i 93v; al llarg del volum predominen les caplletres de quatre o cinc unitats de pauta; en el darrer dels dos folis finals no numerats es veu un escut gravat
Condition en bon estat de conservació; taques d'humitat i de brutícia en els folis finals
Binding enquadernació en pergamí, amb restes d'antigues tanques
Note l'imprès inclou una poesia de dotze versos en el f. 1 prel.v
References Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 128 , n. 5
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 8 BITECA  copid   1876
City and Library Reus Olim Vídua Font de Rubinat
Writing surface Paper
Format Foli
Note exemplar no localitzat
References Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 447


Copy no. 9 BITECA  copid   1877
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number R-2/124 | Antic 92-6-14
Title of volume CONSO | LAT | DEL | MAR
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 prel. + i-ciiii + I
Collation [1]8 a-m8 n6 o4
Size pàgina 265 × 194 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial Elements portada a dues tintes, gravats com a l'exemplar principal
Condition incomplet, manca l'últim full. Exemplar amb els marges superiors retallats. Al final es conserva plegat un bifoli sense signatura que duu al recto el final del text i el registre enganxats (un bocí de 65 x 182 mm), damunt d'un foli de paper antic de 301 x 212 mm (el bifoli a mida 301 x 424 mm), que duu la filigrana de la mà amb les lletres “NP” a la palma i flor de cinc pètals. Algunes taques de brutícia, però en bon estat general. Té els mateixos errors de signatures que l'exemplar principal, esmenats a ploma. Sense errades a la foliació
Binding antiga en pergamí flexible, una mica malmesa en el llom
Previous owners Casanovas (Floruit 1501 [?] - 1600)   (ex-libris a ploma a la portada, per mà del s. XVI)
Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València)   (segell i ex-libris manuscrit a la portada: “Este de mar consolat, | Es de Hernandes propietat”)
Note segells vermell i negre de la biblioteca en diversos indrets. Proves de ploma als marges (p. e. f. III), però sense anotacions de lectors
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 447
Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València 1:328 , n. 1006


Copy no. 10 BITECA  copid   1959
City and Library Wolfenbüttel Herzog-August-Bibliothek
Collection: Call Number A: 77.5 Jur. 2o
Title of volume Consolat | de Mar | por Juan | Cortibel [?] | Notar. | 77.5
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 + i-ciiii + 2 (fol. ant. en romans)
Size pàgina 296 × 207 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial Elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition molt bon estat
Binding moderna en pergamí amb tanques de cuir. El volum va a dins d'una capsa blanca
Note crides de lectura en els ff. 24v i 90v
References Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 128 , n. 5
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal