Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2405
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call Number Rossiniano 3 | Antic VII a. 3
Title BONAVENTV[RA] | VARIA || S. ELISABETHA | REG. HVNG. | REVELATIONE | LING. OCCITANA || COD. MEM | SAEC. | XV
[Revelacions de Senta Elisabet filla del Rey d'Ongria]
Copied 1401 [?] - 1420 [?] (P. Livarius Oliger)   
1401 - 1500 (catàleg sala)   
Writing surface Pergamí
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 169 (= VII + 1-156 + VI) (fol. moderna impresa en xifres aràbigues)
Collation 14 2-410 5-612 7-1510 168
Page Layout 2 columnes27 línies (f. 122)
Size pàgina 164 × 119 mm (f. 122)
caixa 112 × 78 mm
columna 112 × 39.10.39 mm
Hand gòtica librària (en part del manuscrit)gòtica diferent de l'anterior (en part dels ff. 1-4, 33v-58 i 152vb-156)
Pictorial Elements Il·lustracions il·lustracions sobre les maneres d'orar de Sant Dom‘enec
Caplletres: en vermell i blau amb decoració filiforme en vermell i lila
Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Tocs de color en algunes majúscules (lletres safranades)
Other features Justificació: a tinta vermella molt tènue, gairebé morada
Perforacions: no hi ha restes de perforacions (possiblement tallades pel relligador)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: horitzontals al marge inferior interior
Condition al marge inferior del f. 22 s'han retallat uns 30 x 100 mm, sense afectar la caixa d'escriptura. Coincideix que els plecs que no són quinions estan escrits majoritàriament en una lletra diferent a la major part del volum
Binding moderna, en pell marró gravada en daurats amb motius vegetals i geomètrics; tall del relligador en vermell
Previous owners València: Cartoixa de Porta Coeli   (unes anotacions marginals en català als folis 41-42 feren pensar al pare Oliger que aquest còdex va pertànyer a una Cartoixa valenciana, que bé podria ser aquesta de Porta Coeli (“… Del estament dela nostra sancta Religio de cartoxa (…) En special del nostre Rey e Regne de Arago e dela propria Ciutat de Valencie…”))
Rossini, bibliòfil   (ex-libris a l'interior de la tapa)
Associated Texts Conté textos de tipus monàstic, extrets de: texid 2261 Benedictus, Santa regla (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400 llatí
Conté extrets de: texid 1858 Johannes de Caulibus, Meditacions de la vida de Jesucrist (tr. Mateu de la Penya), traduït 1475 [?] - 1500 [?] llatí
Note crides de lectura
Internet http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ross.3 vist 2017-07-13
Subject HAGIOGRAFIA
References Facsímil: Digital Vatican Library. Ricerca e scoperta delle collezioni (Digitalizzazioni del manoscritti della Biblioteca Vaticana) (2016)
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Tractat a: Oliger (1926), “Revelacions de Santa Elisabeth. Texte català inèdit del segle XVe”, Estudis Franciscans 346
Catalogat a: Tietze (1911), Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Oesterreich, 5. Die illuminierten Handschriften der Rossiniana in Wien Lainz 40 i ss. , n. 60
Internal Description Number of texts: 2