Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2403
City and Library Saragossa Biblioteca Universitaria
Collection: Call Number 21 | Antic 147 | Antic 241 | Antic 7-7a | Antic 17-1a | Antic N. 1297
Title Epistolas DE Seneca (manuscripto)
Epistolas de seneca manus[crito]
Copied 1501 - 1550 (ff. 1-64)   
1551 - 1600 (ff. 3v i 64-69)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 70 (= I + 69)
Collation 1-612 71-4/8-12
Page Layout 32 línies (f. 1)
Size pàgina 282 × 207 mm (f. 1)
caixa 192 × 125 mm
Hand humanística de la primera meitat del s. XVI (ff. 1-64)humanística de la segona meitat del s. XVI (ff. 3v i 64-69)
Watermark carro
Pictorial Elements Caplletres: el pròleg s'obre amb una caplletra de cinc unitats de pauta que combina blau, vermell i verd, amb decoració senzilla a ploma vermella i lila; a l'inici de la primera epístola (f. 4) n'hi ha una altra, de sis unitats de pauta en vermell i lila amb el mateix tipus de decoració; la inicial de cada epístola és en color vermell amb decoració en lila
Rúbriques en vermell i a partir del f. 39v en lletra gòtica
Other features Justificació: a punta seca, assenyalant els quatre marges
Justificació: sense caixes marcades, l'escriptura aprofita tot l'espai possible (ff. 3v i 64-69)
Perforacions: sense restes de perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior
Condition s'ha perdut el bifoli interior del darrer quadern, que era de pergamí i també un foli de la segona part, que era de paper i havia quedat en blanc; la resta de folis en blanc foren ocupats posteriorment amb una col·lecci¢ de sentències; sense cap mena de foliació; exemplar en molt bon estat de conservació pel que fa al text; per la pèrdua de folis descrita, està solt el tercer foli del darrer quadern, en haver-se perdut el foli complementari; algunes taques d'humitat
Binding antiga, ss. XVII-XVIII, en pergamí flexible amb restes d'una tanca de cuir, parcialment desenganxada del llom; reforços de quadern
Previous owners Barcelona: Convent de santa Caterina   (probablement prové del convent dels frares predicadors de Barcelona, doncs al f. 3v es diu: “Lo bisbe palou quj fou bjsbe de barcelona feu venjr enla djta cjutat quouent de frares preyjquados”, aquest bisbe no té a veure amb el llibre sinó amb la fundació del convent)
Associated persons Altres al f. 3v es recorden diverses instruccions donades per (“mestre yorda”): Yorda (Mestre), OP
Altres al f. 3 s'esmenta a: Berenguer de Palou, Bisbe de Barcelona [1212 - 1241]
Note algunes manícules assenyalen passatges del text. Altres espais en blanc s'han aprofitat per afegir textos, com per exemple el del foli 3v, el f. 64 on es copia una lletra feta pel rei Joan i dirigida al rei de Castella en castellà i als ff. 66-69 s'afegeixen més sentències morals en català
References Tractat a: Sèneca et al. (2015), Epístoles a Lucili. Traducció catalana medieval. Vol. 1. Epístoles I-XXIX (versions I i II). Vol. II Epístoles XXX-XC (versió I). Vol. III Epístoles XCI-CXXIV (versió I). Flors o autoritats 1:37
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 1